PIPKA. Bron: Screenshot Facebook #Leavenoonebehind

Humaan opvangcentrum voor vluchtelingen op Lesbos met sluiting bedreigd

De Griekse autoriteiten willen tegen 15 oktober PIKPA-kamp op het Griekse eiland Lesbos sluiten. PIKPA biedt al jarenlang een veilig en menswaardig onderkomen aan de meest kwetsbare vluchtelingen en asielzoekers die aankomen op Lesbos. Amnesty International vraagt Griekenland om het vitale werk van PIKPA niet te hinderen en dergelijke humane initiatieven net actief te steunen en stimuleren.

woensdag 7 oktober 2020 12:53
Spread the love

 

PIKPA-kamp, beheerd door de ngo Lesvos Solidarity, is een open centrum dat sinds zijn oprichting in 2012 al meer dan 30.000 mensen op de vlucht heeft opgevangen. Niet-begeleide minderjarigen, alleenstaande moeders, personen die gefolterd werden, vervolgde holebi’s en transgenders en andere kwetsbare mensen vinden er bescherming. PIKPA biedt niet alleen veilig onderdak maar ook onderwijs, psychologische begeleiding en andere bijstand.

“De werking van PIKPA-kamp staat in schril contrast met de mensonwaardige levensomstandigheden in het onlangs afgebrande Moria-kamp op Lesbos waar bijna 13.000 mensen verbleven. In het nieuwe tijdelijke kamp dat door de autoriteiten haastig na de brand werd opgetrokken, zien we op dat vlak geen beterschap”, zegt Lore Van Welden van Amnesty International Vlaanderen.

De dreigende sluiting van PIKPA gaat gepaard met een intensieve smeercampagne tegen ngo’s en mensen die zich inzetten voor de rechten van vluchtelingen en migranten. Verschillende vrijwilligers en medewerkers van ngo’s worden momenteel vervolgd omwille van hun mensenrechtenwerk. De Griekse autoriteiten introduceerden afgelopen voorjaar bovendien strengere regels die het werk van ngo’s belemmeren.

“Het beleid van de EU en Griekenland is gericht op afschrikking. Daarom worden mensen in overbevolkte kampen zoals Moria vastgehouden in zeer schrijnende omstandigheden en moeten waardige alternatieven zoals PIKPA verdwijnen”, zegt de Vlaamse Carmen Dupont die al jarenlang actief is voor Lesvos Solidarity en PIKPA. “We kunnen dit niet laten gebeuren want PIKPA is meer dan een opvangcentrum. Via PIKPA verdedigen we fundamentele Europese waarden zoals solidariteit, gelijkheid, waardigheid en verbinding.”

Amnesty International lanceert een wereldwijde e-mailactie gericht aan Notis Mitarachi, de Griekse minister van Asiel en Migratie. De mensenrechtenorganisatie roept hem op om de beslissing over de sluiting van PIKPA in te trekken. Vluchtelingen, asielzoekers en migranten op Lesbos en andere Griekse eilanden moeten in vreselijke omstandigheden zien te overleven in overvolle kampen. De hulp van ngo’s bij het verlenen van humane opvang is essentieel en moet door de overheid ondersteund worden.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!