Foto: Screenshot Facebook: 02/02/2019 Nieuwjaarsreceptie Algemeen Boerensyndicaat Zuid-Oost-Vlaanderen - toespraak Joke Schauvliege: waarheen met de landbouw
Milieu, Politiek, België - Filip De Bodt, Climaxi vzw

Schauvliege: “Staatsveiligheid bevestigt opgezet spel achter klimaatacties”

Minister van natuur en landbouw Joke Schauvlieghe profiteerde van haar speech op de nationale nieuwjaarsreceptie van het Algemeen Boeren Syndicaat om de boeren op te zetten tegen de natuurbeweging. Volgens haar zijn de recente klimaatacties opgezet spel. De staatsveiligheid zou dit bevestigd hebben. Een paar weken geleden liet Schauvliege nog weten dat ze zich gesterkt voelt in haar beleid door de vele klimaatacties. En vorige week liet ze nog weten het beleid van haar partij te willen gaan uitleggen op scholen.

maandag 4 februari 2019 18:17
Spread the love

Tijdens andere bijeenkomsten slaat Schauvliege blijkbaar een andere toon aan. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Algemeen Boeren Syndicaat op vrijdag 2 februari in Lierde trok ze fel van leer. De minister bedankte de boeren voor hun openheid en eerlijkheid tijdens onderhandelingen en startte onmiddellijk met een sneer naar de cultuursector: “Ik hoop dat er hier niemand zit van de cultuursector. […] Toen ik ook minister van Cultuur was, stelde ik vast dat dit niet overal zo is. Mensen zeggen soms ja aan de onderhandelingstafel en steken je nadien een mes in de rug.” (vrije samenvatting)

Een paar zinnen verder wijdt Schauvliege ook uit over de natuurbewegingen. Die zouden haar in een privé-ontmoeting op het kabinet gezegd hebben dat er een offensief kwam. De natuurbewegingen zouden de betogingen tegen ex-minister Vera Dua destijds niet verkropt hebben en besloten hebben tot gelijkaardige acties: “Een aantal natuurorganisaties hebben mij in het begin van mijn legislatuur, 3,5 jaar geleden gezegd: Wacht maar, onze wraak zal zoet zijn. Wij zullen ook betogingen doen, maar in de andere richting […] Wat er de voorbije weken in scène gezet is rond klimaat en wat er allemaal gebeurt […] dat is die omgekeerde beweging. Veel mensen beseffen dat niet. Ik weet wie achter heel die beweging zit, zowel de zondagse betogingen als de klimaatspijbelaars op donderdag. Men heeft mij dat ook verteld vanuit de staatsveiligheid.”

Vzw Climaxi vindt het erg dat de minister verschillende gezichten opzet naar gelang het publiek dat ze toespreekt. Nog erger is dat ze tweedracht probeert te zaaien tussen boeren en natuurbeschermers en de klimaatbeweging tracht te criminaliseren door de link te leggen met de staatsveiligheid. Dit is een minister in functie totaal onwaardig. De organisatoren en deelnemers van alle klimaatinitiatieven zijn makkelijk terug te vinden op allerhande media, Schauvliege moet daar geen geheim schimmenspel van maken.

Voor Climaxi zijn zowel de milieubeweging als de boerenbeweging intern vrij divers. Als beweging rond klimaat en sociale rechtvaardigheid is het voor ons immens belangrijk dat beide bewegingen mekaar proberen te vinden. Met zijn documentaire ‘Fish & Farm’ bewees Climaxi een hart te hebben voor kleine boeren en vissers. Voor ons zijn goede eerlijke prijzen, korte keten en lokale productie even belangrijk als voor de boeren zelf.

Daar had de minister bijzonder weinig over te vertellen. De boeren moeten beter samenwerken tegenover de aankopers, stelde de minister, maar de overheid kan daar niet tussen komen: “We leven nu eenmaal in een vrije markt van vraag en aanbod.”

Voor Climaxi kan de minister de praktijken van veilingen en opkopers wel veranderen en moet de vrije markt in een sandwich gestopt worden, waarbij de overheid de wetten uittekent. De huidige absolute vrije markt, zorgt ervoor dat tientallen boeren per jaar hun stiel of hun leven opgeven. De minister zou zich beter bezighouden met het redden van deze mensen, dan met het stoken tussen verschillende bevolkingsgroepen.

 

Je kan de toespraak bekijken op de Facebookpagina van Netwerk Lierde. Start op minuut 6 ongeveer.

Fish en Farm: https://vimeo.com/231372187

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!