Bron: Wikipedia
Opinie, Samenleving, Politiek, België - Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld: “Aantal transmigranten op consult in Zeebrugge gedaald met meer dan 80%”

Dokters van de Wereld verzorgde in 2018 125 transmigranten in Zeebrugge. Dat komt neer op zo’n 10 consultaties per maand en een aanzienlijke daling in vergelijking met 2017: toen vonden 233 mensen de weg naar de zorgantenne van Dokters van de Wereld in de Pastorie van Pastoor Fernand Marechal. “We kunnen niet ontkomen aan het idee dat opnieuw de indruk wil gewekt worden dat West-Vlaanderen overspoeld wordt door migranten, terwijl de vrijwilligers en organisaties op het terrein met een totaal andere realiteit worden geconfronteerd.”

woensdag 16 januari 2019 15:31
Spread the love

“Terwijl er in 2017 233 unieke personen langskwamen op de wekelijkse consultatie van Dokters van de Wereld in Zeebrugge, waren er dat in 2018 nog 125”, vertelt Dr. Pierre Cybulski, vrijwillig arts voor Dokters van de Wereld en wekelijks op post sinds de zorgantenne in 2016 van start ging.

Dit cijfer staat in schril contrast met het recordaantal “7000 opgepakte migranten”, waarover West-Vlaams gouverneur Decaluwé op 14/01 berichtte. “Een mogelijke verklaring ligt bij het feit dat het aantal arrestaties (opnieuw) wordt verward met het aantal personen”, vertelt Pierre Verbeeren, Directeur Dokters van de Wereld. “Intussen liet de gouverneur weten dat hij sprak over het aantal arrestaties, niet het aantal unieke personen. Ook de politie liet weten dat ze bij het oppakken van vluchtelingen vaak botst op dezelfde mensen, die vervolgens meerdere keren opgepakt en weer vrijgelaten worden. Door 7.000 arrestaties automatisch voor te stellen als 7.000 mensen wordt de indruk gewekt dat de provincie overspoeld wordt door migranten.” 

Navraag bij de lokale vrijwilligers die al meer dan 2 jaar dagelijks de voedsel- en kledijbedeling organiseren (en een breder publiek zien dan enkel de migranten met gezondheidsproblemen) doet vermoeden dat het reëel aantal aanzienlijk lager ligt: “Wij zien op dagbasis tussen de 10 à 20 mensen in Zeebrugge: soms nieuwelingen maar evengoed mensen die hier al een tijdje zijn. Het is onmogelijk in te schatten wat het exacte aantal bedraagt, maar van een stijging is geen sprake.”

“We kunnen niet ontkomen aan het idee dat opnieuw de indruk wil gewekt worden dat West-Vlaanderen overspoeld wordt door migranten, terwijl de vrijwilligers en organisaties op het terrein met een totaal andere realiteit worden geconfronteerd”, besluit Verbeeren. “Deze problematiek is complex en moeilijk om te kwantificeren. Maar laten we op zijn minst correct omgaan met de cijfers die voorhanden zijn en de burgers op een zo correct mogelijke manier informeren.”

take down
the paywall
steun ons nu!