Opinie -

Aanhoudingsbevel tegen Venezolaanse president

Begin april werd in de Colombiaanse hoofdstad Bogota, een 'Hoog Gerechtstribunaal in Ballingschap' in het leven geroepen. Dit 'tribunaal' wordt bevolkt door voormalige magistraten die tot de Venezolaanse oppositie behoren. Wat daarna volgt lijkt op magisch realisme uit een of andere roman van de beroemde Colombiaanse auteur Gabriel García Márquez.

zondag 15 april 2018 09:17
Spread the love

Even teruggaan in de tijd

In 2015 vormde de oppositie een meerderheid in de Venezolaanse Nationale Vergadering (het parlement van volksvertegenwoordigers.) De oppositie zou drie leden fraudeleus binnengehaald hebben om zo tot een meerderheid te komen. De regering van president Nicolás Maduro stak er een stokje voor. De oppositie in het parlement blokkeerde daarop de activiteiten. Het Hoog Gerechtshof nam dan maar de taken van het parlement over. Als tegenzet vormden leden van de oppositie een soort ‘Nationale Vergadering zonder Naleving‘ (van de wetten).

 Hoog Gerechtstribunaal in Ballingschap

 In 2017 bestemde de ‘Nationale Vergadering zonder Naleving‘ een aantal ex-magistraten die tot de oppositie behoren tot leden van een soort tribunaal in ballingschap, op te richten in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Een van de voortrekkers van het initiatief is de voormalige procureur-generaal van het Openbaar Ministerie van Venezuela, mevrouw Luisa Ortega Díaz. Zij werd tijdens haar ambt betrapt als spil van een heel netwerk dat door corruptie in de sector van de olieproductie de staat met financiële verliezen opzadelde. Toen het gerecht haar ter verantwoording riep, vluchtte ze naar het buitenland.

President Juan Manuel Santos van Colombia en de Uruguayaanse Luis Almagro, secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OEA) staan op één lijn om het ‘tribunaal’ te steunen. Maar het zijn vooral de Verenigde Staten van Amerika die er alle belang bij hebben om ook dit ‘juridisch wapen’ tegen Venezuela te verwelkomen en te ondersteunen.

Alle middelen zijn goed om de Venezolaanse regering onderuit te halen. Sinds begin april dit jaar startte het ‘tribunaal’ met zijn activiteiten. Het vaardigde op 9 april een order uit tot aanhouding door Interpol van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Een ‘vonnisuitspraak’ zonder precedent.

 Topontmoeting van de Amerika’s

 Op 13 en 14 april jongstleden greep de achtste Topontmoeting van de Amerika’s plaats in de Peruviaanse hoofdstad Lima. Eerst werd ook president Nicolás Maduro uitgenodigd door de Peruviaanse president Pedro Pablo Kuczynski. Maar kort daarop werd hij weer uitgesloten. De Venezolaanse president besloot dan maar niet aanwezig te zijn.

De grote blikvanger op de topontmoeting moest de Amerikaanse president Donald Trump zijn. Maar zijn beslommeringen in verband met de crisissituatie in Syrië weerhielden hem. Een heuse opdoffer voor de VS-gezinde staten in Lima.

Hoe dan ook Luisa Ortega van het Venezolaanse ‘Tribunaal in Ballingschap’ verzocht Interpol over te gaan tot ‘rood alarm’ in het kader van de topontmoeting om ‘Nicolás Maduro aan te houden in Peru, indien hij naar de topontmoeting of waar ook gaat’ en indien nodig ‘hem in de lucht te onderscheppen.’

Bronnen

Libran orden de captura contra el presidente Nicolás Maduro, desde Colombia

take down
the paywall
steun ons nu!