Verslag, Nieuws, Economie, Politiek, België, Lokaal, Brussel -

Vakbonden in verweer tegen pensioenkloof: “Helft vrouwen heeft minder dan 1.000 euro pensioen”

Dat er een loonkloof gaapt tussen mannen en vrouwen is na alle acties daarrond stilaan bekend. Maar dat die loonkloof uitmondt in een nog grotere pensioenkloof is minder bekend. Uit de meest recente cijfers blijkt dat vrouwen na een volledige loopbaan maar liefst 612 euro minder pensioen krijgen dan mannen. De helft van alle vrouwen krijgt minder dan 1.000 euro.

donderdag 29 maart 2018 16:08
Spread the love

De kwestie van de pensioenen blijft de gemoederen beroeren. Op 16 mei plannen de vakbonden een zoveelste grote betoging. Ondertussen blijft de discussie over de zware beroepen aanslepen en werd het pensioen met punten even in de koelkast gestopt waar het elk moment weer kan uitgehaald worden.

Tijdens een actie op de Kunstberg in Brussel hamerden de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB op een minder zichtbaar pensioenprobleem. Vrouwen krijgen een veel lager pensioen dan mannen. Gemiddeld krijgen vrouwen 882 euro. Maar liefst de helft van alle vrouwen moet na hun pensionering rondkomen met minder dan 1.000 euro. Alles samen bedraagt de pensioenkloof 26 procent. Dat is een stuk meer dan de loonkloof.

Dat komt doordat vrouwen vaker deeltijds werken. Niet omdat dat zo leuk is, maar omdat het niet anders kan: er is een gezin dat om zorg schreeuwt of er is een werkgever die liever deeltijdse jobs heeft omdat dat makkelijker puzzelen is in sectoren met piekmomenten. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de zorgsector, de schoonmaak en de distributie, net sectoren waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn.

Dat komt ook omdat er al een loonkloof is die zich gewoon verderzet in de berekening van de pensioenen. Daar bovenop komt het feit dat vrouwen veel moeilijker aan een volledige loopbaan komen, doordat onderbrekingen om voor het gezin te zorgen niet meetellen.

Minister van Pensioenen Bacequelaine waste zijn handen in onschuld toen Le Soir deze week de cijfers over de pensioenkloof uitbracht. Volgens hem ligt dat aan keuzes die vrouwen maken tijdens hun loopbaan en heeft hij daar als minister van Pensioenen niets mee te maken.
Onzin, klinkt het bij de actievoerders op de Kunstberg. “De regering neemt telkens weer maatregelen om te besparen in de pensioenen, maar denkt er nooit over na welke impact die hebben op de pensioenen van vrouwen”, zegt Anne Leonard van het ACV. “Als je morrelt aan de gelijkgestelde periodes, als je de pensioenleeftijd verhoogt, tref je vrouwen harder dan mannen.”

“Ook bij de discussie over zware beroepen zijn vrouwen de dupe”, zegt Sabine Slegers van de liberale vakbond ACLVB. “Het criterium emotionele belasting zal enkel maar een klein verzwarend elementje zijn en niet volledig meespelen in de bepaling van wat een zwaar beroep is. Maar voor mensen die in de zorgsector werken, is dat geen klein elementje. En laat het nu net in die sector zijn dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn.”

De vakbonden eisen dat de pensioenleeftijd teruggebracht wordt op 65 jaar. Ze willen ook dat alle gelijkgestelde periodes (van niet-werken) blijven meetellen en dat het minimumpensioen verhoogd wordt.

“Zolang deze regering de pensioenen aanvalt, gaan we blijven actie voeren”, klonk het nog bij Miranda Ulens van het ABVV.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!