Bron: Facebook Globe Aroma
Open brief, Samenleving, Politiek, Cultuur, België, Antwerpen, Brussel - Sint Lucas Antwerpen

Sint Lucas Antwerpen: “Globe Aroma-inval is schending van alles waar kunst voor staat”

Afgelopen vrijdag vielen de Federale Politie en de FOD Financiën binnen in de werkruimtes van Kunstenwerkplaats Globe Aroma in Brussel. Wat aangekondigd werd als een bijzondere inspectie van de vzw-wetgeving, mondde uit in de gewelddadige arrestatie van zeven personen, bijna allemaal kunstenaars-nieuwkomers werkzaam bij Globe Aroma.

vrijdag 16 februari 2018 13:38
Spread the love

Sint Lucas Antwerpen werkt samen met de Kunstenwerkplaats Globe Aroma omdat vanuit de kunst en het kunstonderwijs duidelijk moet zijn waar maatschappelijke strijd gevoerd wordt. Niet in de kunstpaleizen of de contemporaine galeries, niet bij de privéverzamelaars of hun gedurige wegkijkende kunstenaars, niet daar waar men in verschillende graden van zelfgenoegzaamheid het eigen gelijk en voortreffelijkheid kan vieren.

Kunstenaars bestaan bij de openbaarheid van handelen en oeuvre, zij kunnen zich niet verbergen of onzichtbaar zijn omdat juist het openlijk vertoon van opvattingen en motieven de basis vormt van hun werkzaamheid. Geprezen zou moeten worden de moed om zich kenbaar te maken onder de dreiging van arrestatie en uitzetting, toegejuicht deze bijzondere wijze van maatschappelijk engagement en bevorderd deze bijdrage en het culturele en artistieke pluralisme dat in de stad Brussel al langer een feit is dan dat men, als gevolg van voortdurende ontkenning en nu ook criminalisering, wil accepteren.

Als de ordediensten en andere overheidslichamen zich agressief opstellen ten opzichte van de principiële openbaarheid van de kunst en het openlijk handelen van kunstenaars, dan wordt misschien de wet gehandhaafd die zegt dat illegaliteit verboden is. Maar zoals de Conventie van Genève de rechten van krijgsgevangen regelt, zo zou de handhaver van de wet zich ook rekenschap kunnen geven van de kwetsbaarheid van de kunst en kunstenaars en dien overeenkomstig moeten handelen. Terughoudend … want met betrekking tot wat geoorloofd is en wat niet, want over wat ethisch handelen is en wat niet, want wat menselijkheid is en wat niet… dat is het waar kunst over gaat, dat is het waar kunstenaars zich voortdurend van bewust zijn.

Juist op een plek als Globe Aroma met bruut geweld op te treden is de regelrechte schending van alles waar kunst en kunstenaars voor staan. Een reden te meer waarom studenten en docenten van Sint Lucas Antwerpen met Globe Aroma zullen samenwerken, om te tonen wat het ons waard is, te leven met de kunst.

Als reactie op de verschillende politie-invallen van de laatste dagen, weken en maanden komen we samen! Sportclubs, socio-culturele organisaties, kunstenaars, jeugdhuizen en iedereen die verontwaardigd, bang of net zonder vrees is, nodigen we uit om het woord te nemen! 
Ben jij bezorgd om de toenemende onverdraagzaamheid en criminalisering van migranten (recente nieuwkomers of 1e, 2e, en 3e … generatie migranten)? 

 

ZATERDAG – SAMEDI – SATURDAY WE RAISE OUR VOICES
17/02 at 2pm – Akenkaai, 1000 Brussel
#OneAlarmManyVoices

Meer info

Laat je stem horen (anoniem of publiekelijk) en deel je gevoelens, gedachten en getuigenissen. Kom zaterdag 17/02 naar de Akenkaai en/of teken deze open brief!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!