Bron: Flickr
Opinie, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Brussel - Platform Kinderen op de Vlucht

“Winteropvang in Brussel onvoldoende: tientallen gezinnen met kinderen slapen op straat”

Op de Internationale dag van de Rechten van het Kind, slapen in Brussel tientallen gezinnen met kinderen op straat. De winteropvang voor daklozen opende vorige week woensdag 15 november de deuren, maar voorziet tot op heden geen plaatsen voor gezinnen met kinderen. Het Platform Kinderen op de Vlucht eist dat de bevoegde overheden hun verantwoordelijkheden opnemen en samenwerken voor een kwalitatieve winteropvang, opdat geen enkel kind op straat hoeft te slapen.

maandag 20 november 2017 20:07
Spread the love

20 november is de Internationale dag van de Rechten van het Kind. Op deze symbolische dag, die staat voor het opkomen voor kinderen, slapen er in de Brusselse straten tientallen kinderen buiten, terwijl de temperaturen geleidelijk naar winterse minima dalen.

Nochtans, startte afgelopen woensdag 15 november de jaarlijkse winteropvang voor daklozen in Brussel. In het kader van die winteropvang opende de Samusocial 300 plaatsen voor alleenstaande vrouwen en mannen (in een gebouw in de Poincarélaan), gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.[1] Voor gezinnen met kinderen werden er geen extra plaatsen voorzien.[2]

Vanaf dit jaar heeft de federale overheid ook het Croix-Rouge de Belgique gemandateerd om winteropvang te organiseren, in een consortium met het CAW Brussel en Dokters van de Wereld. Tot vandaag is er echter geen duidelijke informatie over wanneer en waar deze opvang open zal gaan, en of gezinnen met kinderen daar terecht zullen kunnen. In dit laatste geval, is er ook nog niet bepaald of gezinnen er overdag kunnen blijven, of elke morgen moeten vertrekken en zich ’s avonds opnieuw moeten melden om te zien of er een plaatsje voor de nacht is.

Bijgevolg worden er elke avond meer dan tien gezinnen met kinderen geweigerd bij de Samusocial. In Brussel slapen er dus momenteel verscheidene gezinnen op straat!

Het is onaanvaardbaar dat er de dag van vandaag kinderen buiten moeten slapen, in de winterkou. Op de Internationale dag van de Rechten van het Kind, roept het Platform Kinderen op de Vlucht de bevoegde overheden dus op om hun verantwoordelijkheden op te nemen en samen te werken voor een kwalitatieve winteropvang, opdat geen enkel kind op straat hoeft te slapen. Er moet, zonder verder uitstel, een winteropvang voor gezinnen geopend worden.

take down
the paywall
steun ons nu!