De ontwikkeling van elektrische auto's is al jaren bezig, maar geraakt nu in een stroomversnelling. Deze experimentele General Motors EV1 had in 1999 reeds een bereik van 260km (Rick Rowen/CC)

“Olie-industrie onderschat groei duurzame energie”

Meer dan waarschijnlijk stagneert de vraag naar olie en steenkool al in 2020 door de dalende productiekosten van elektrische auto’s en zonne-energie. Dat staat in een rapport van het Britse Grantham Institute en het Carbon Tracker Initiative.

donderdag 2 februari 2017 12:56
Spread the love

In hun gemeenschappelijk rapport Expect the Unexpected – The Disruptive Power of Low-Carbon Technology stellen de Britse onderzoeksinstellingen Grantham Institute en Carbon Tracker Initiative dat grote energiebedrijven de snelle vooruitgang op het gebied van CO2-reductie systematisch onderschatten.

De toename van het aantal elektrische auto’s alleen al kan ertoe leiden dat in 20125 per dag 2 miljoen vaten olie minder nodig zijn (een ‘vat’ olie of barril is ongeveer 119 liter). Dat is hetzelfde volume dat in 2014/2015 een sterke daling van de olieprijzen veroorzaakte. Als dit scenario wordt doorgetrokken, zouden in 2040 dagelijks 16 miljoen vaten olie per dag minder nodig zijn, en 25 miljoen in 2050. Dat staat in sterk contrast met de continue groei die de olie-industrie zelf voorspelt.
“Elektrische auto’s en zonne-energie veranderen het energielandschap en de fossiele brandstoffenindustrie onderschat die transitie op een heel consistente manier”, zegt Luke Sussams, onderzoeker bij Carbon Tracker Initiative. “Doorgaande innovatie kan ertoe leiden dat onze scenario’s over vijf jaar zelfs een conservatieve onderschatting blijken te zijn. In dat geval zal de door oliebedrijven verkeerd ingeschatte vraag nog groter geworden zijn.”

De elektriciteitssector en het wegverkeer zijn goed voor ongeveer de helft van het verbruik van fossiele brandstoffen. Groei van het aantal zonnepanelen en elektrische voertuigen zal dus een grote impact hebben op de vraag.

Steenkool en aardgas

De onderzoekers stellen dat 23 procent van de wereldwijde energievoorziening in 2040 uit zonne-energie zal komen. Steenkool zou dan volledig uitgefaseerd zijn en aardgas is dan nog goed voor 1 procent marktaandeel. Oliebedrijf ExxonMobil gaat volgens de onderzoekers uit van het scenario dat alle soorten hernieuwbare energie bij elkaar in 2040 slechts 11 procent van de wereldwijde energievoorziening zouden uitmaken.Laadpunt in Rome (Marko Verch/CC)

Volgens Carbon Tracker Initiative is het waarschijnlijk dat een derde van het wegverkeer in 2035 elektrisch zal zijn en meer dan de helft in 2040. Oliebedrijf BP blijft er echter van uitgaan dat in 2035 slechts 6 procent van het wegverkeer elektrisch zal zijn. 

De kosten van zonnepanelen zijn in de afgelopen zeven jaar met 85 procent gedaald. De auteurs van de studie verwachten dat deze energiebron “wezenlijk goedkoper zal worden” dan andere alternatieve energiebronnen wereldwijd. Het aantal elektrische auto’s groeit momenteel met 60 procent per jaar, zo staat in het onderzoek, en de kosten van batterijen zijn met 73 procent gedaald in zeven jaar tijd. “In onze scenario’s gaan we er vanuit dat elektrische auto’s vanaf 2020 goedkoper worden dan conventionele auto’s.”

Rapport: Expect the Unexpected – The Disruptive Power of Low-Carbon Technology 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!