Opinie - Frank Moreels

Een toekomst voor Brussels Airport!

Transportarbeiders denken spontaan aan hun collega’s bagagisten als we spreken over de nationale luchthaven van Zaventem. De afhandelaars die werken bij Swissport en Aviapartner, maar ook de collega’s van DHL. Maar eigenlijk werken er veel meer transportarbeiders op en rond de luchthaven. Denken we maar aan de taxichauffeurs, de truckers die gaan laden en lossen op Brucargo, de logistieke bedrijven die rond de luchthaven gevestigd zijn, de chauffeurs bij de “pachters” van de Lijn …

vrijdag 18 november 2016 16:16
Spread the love

Brussels Airport is van strategisch-economisch belang. 

Vandaag zorgt Brussels Airport voor 60.000 jobs, rechtstreeks en onrechtstreeks. Het realiseert een toegevoegde waarde van € 3,2 miljard. We moeten dus niet twijfelen aan het economisch belang van de luchthaven. Het strategisch plan dat midden november door de luchthaven werd voorgesteld voorziet zelfs een verdubbeling van die tewerkstelling tegen 2040. Reden te meer om als vakbond mee te werken aan de verdere groei en ontplooiing van de luchthaven.

Duurzaam én sociaal

Het spreekt voor zich dat het economisch belang van de luchthaven verzoend moet worden met duurzaamheid. De bewoners rond de luchthaven moeten worden gerespecteerd, maar ook het personeel op de luchthaven verdient datzelfde respect. De grote uitdaging wordt dus om duurzaamheid en economische groei hand in hand te laten gaan. Die noodzakelijke groei van de luchthaven moet dan ook gerealiseerd worden samen met het personeel en de omwonenden.

In het strategisch plan dat Brussels Airport voorstelde lezen we bereidheid daartoe: “Brussels Airport wil de luchthaven duurzaam en evenwichtig ontwikkelen. Bij alle ontwikkelingen en plannen wil de luchthaven rekening houden met de mogelijke impact ervan op haar leefomgeving en buren. Daarom start de luchthaven een open en constructieve dialoog met alle betrokken partijen”. BTB wil daar alvast mee de schouders onder zetten (1).

Volwaardige jobs creëren

Extra jobs zijn vandaag immers meer dan welkom. Echte jobs, volwaardige jobs. Want échte groei op de luchthaven zal slechts mogelijk zijn als men goede jobs aanbiedt. Men moet inderdaad investeren in startbanen, gebouwen, wegen,… dat is nodig. Maar men moet even goed investeren in opleiding van het personeel, in veilige werkomstandigheden, in stabiele arbeidsplaatsen … . Dat lukt niet met mini-jobs, of hyperflexibele arbeidsomstandigheden.

Wie op de luchthaven werkt moet bereid zijn flexibel te werken, dat weet het personeel ook. Dat betekent echter niet dat men de mensen moet behandelen als poppetjes die bengelen aan een touwtje. Volwaardige jobs, contracten op lange termijn, consistente uurroosters, dat is wat de luchthaven nodig heeft. Oproepcontracten, mini-jobs, split shifts, … zijn uit den boze.

Respect voor de afhandelaars

De bagagisten, en bij uitbreiding hun collega’s transportarbeiders , werken reeds heel flexibel en willen dat blijven doen. Dat doet men niet door spelletjes met hen te spelen. De permanente dreiging van jobverlies moet nu maar eens weggenomen worden.

De twee afhandelingsbedrijven op de luchthaven, Swissport en Aviapartner, houden nu al met moeite de kop boven water.

De deur wagenwijd open zetten voor méér afhandelaars, of de geruchten dat bepaalde grote klanten wel eens zelf zouden gaan afhandelen, zorgen niet voor een stabiel sociaal klimaat! Sociale rust is nochtans een voorwaarde voor een goed functionerende luchthaven.

Minister Bellot doet er dus goed aan om niet te kiezen voor het opengooien van deze markt. En de dromen van luchtvaartmaatschappijen om “selfhandling” te organiseren worden dus best vergeten.

En de regionale luchthavens?

Sommige politici laten uitschijnen dat investeren in de nationale luchthaven ten koste zou gaan van de regionale luchthavens. Ook het omgekeerde gebeurt. Dit is echter een valse voorstelling van zaken. De komende 20 jaar zal het aantal passagiers wereldwijd met 3,8% per jaar stijgen, het cargovolume zal jaarlijks met 4,7 % stijgen. Die stijging is meer dan groot genoeg om kansen te bieden aan de nationale én de regionale luchthavens. De transportarbeiders moeten zich niet tegen elkaar laten uitspelen en weten dat er plaats is voor alle Belgische luchthavens in dit groeiend wereldgebeuren.

Frank Moreels,
Voorzitter BTB
Wie meer wil lezen over het toekomstplan voor de Nationale Luchthaven kan terecht op: www.brusselsairport2040.be

take down
the paywall
steun ons nu!