Steenkoolcentrale (Andrew hart/Flickr)

Tien rapporten voor klimaattop COP22 Marrakesh

Op 7 november 2016 begint de COP22, de nieuwe VN-Klimaattop in de Marokkaanse stad Marrakesh die het klimaatakkoord van Parijs verder moet concretiseren. Tien toonaangevende rapporten geven de laatste stand van zaken van het klimaat, van de opmars van een CO2-arme economie en de afbouw van steenkoolenergie.

vrijdag 4 november 2016 19:16
Spread the love

1. De wereldeconomie wordt wel klimaatvriendelijker maar niet snel genoeg

Terwijl de wereldeconomie in 2015 aangroeide, daalde de uitstoot van broeikasgassen, vooral dankzij het verminderde gebruik van steenkool. Daardoor daalt de koolstofintensiteit van de wereldeconomie, stelt PricewaterhouseCoopers in zijn Low Carbon Economy Index 2015. Deze aanpassingen zijn echter niet voldoende om de klimaatdoelstellingen van Parijs COP21 te halen.

2. 400 ppm koolstofdeeltjes wordt het nieuwe ‘normaal’

In zijn Green House Gas Bulletin laat de Wereld Meteorologische Organisatie weten dat de atmosfeer in 2015 het hele jaar door gemiddeld meer dan 400 deeltjes CO2 per miljoen bevatte, een nieuwe mijlpaal.

3. 2016 wordt warmste jaar ooit sinds het bestaan klimaatmetingen

September 2016 was nipt de warmste september sinds het begin van de metingen, 136 jaar geleden, meldt de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA. Met het record van september zijn nu al elf van de twaalf voorbije maanden records gebroken. Daarmee wordt het zo goed als zeker dat 2016 het warmste jaar ooit wordt.

4. Elke dag een half miljoen zonnepanelen bij

Dat stelt het Internationaal Energie Agentschap vast in zijn Medium-Term Renewable Energy Market Report 2016. Voor het eerst kwamen er ook meer hernieuwbare energiebronnen op het elektriciteitsnet bij dan nieuwe steenkoolcapaciteit. Hernieuwbare energie is aan een opmars bezig, maar Europa verliest terrein en dreigt op de derde plaats te belanden, na China en de VS.

5. Investeerders moeten zich voorbereiden op een streng klimaatbeleid

In zijn rapport Adapting Portfolios to Climate Change waarschuwt Blackrock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, dat investeerders zich onvoldoende voorbereiden op een strenger klimaatbeleid. “Er is een vloedgolf op komst aan nieuwe regels in de strijd tegen de klimaatverandering”, stelt het rapport. “De risico’s voor investeerders worden onderschat, maar kunnen zich heel binnenkort manifesteren. Die houden zowel grote risico’s en kansen in voor investeerders.”

6. 300 miljoen kinderen ademenen dagelijks giftige lucht in

Eén kind op zeven wordt blootgesteld aan giftige lucht uit autoverkeer, afvalverbranding en energiecentrales, stelt de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF in zijn alarmerende rapport Clear The Air For Children. Luchtvervuiling veroorzaakt daarmee het overlijden van meer dan een half miljoen kinderen jonger dan vijf.

7. De oceanen zijn er bar slecht aan toe

De watermassa van alle oceanen vangt meer dan 93 procent van alle opwarming door broeikasgassen op. Deze opwarming is “de grootste verborgen uitdaging van deze generatie”, stelt de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN). Tachtig wetenschappers uit twaalf landen brachten de complexe gevolgen daarvan in kaart in het rapport Explaining ocean warming. Die veranderingen hebben nu al impact en zijn vastgelegd voor vele tientallen jaren, ook als er meteen zou worden ingegrepen.

8. Windenergie wordt een kwart goedkoper tegen 2030 

De kostprijs van windenergie zal met 24 tot 30 procent dalen tegen 2030 en zelfs 35 tot 41 procent tegen 2050. Dat verwachten de 163 belangrijkste windenergie-experts ter wereld, blijkt uit hun studie in het Berkeley Lab. Er is zelfs een kans dat deze kostprijsdaling nog groter uitvalt.

9. Hernieuwbare energie nu al goedkoper dan energie uit fossiele brandstoffen

Centrales op basis van hernieuwbare energie zijn nu al gemiddeld goedkoper dan die op basis van fossiele brandstoffen, als rekening wordt gehouden met de impact van het klimaatakkoord COP21 in Parijs. Dat blijkt uit een analyse van het Carbon Tracker Initiative, waarin de gemiddelde kostprijs wordt vergeleken van stroomproductie op basis van steenkool, gas, wind- en zonne-energie in centrales die nu gebouwd zouden worden.

10. De wereld gaat desondanks naar een opwarming met 3.4 graden

Als alle overheden zich houden aan de COP21-beloftes die ze in Parijs hebben gemaakt, is de wereld toch nog altijd op weg naar een klimaatopwarming met 2,9 tot 3,4 graden Celsius tegen 2100. Dat is veel meer dan de 2 graden die in Parijs werd overeengekomen als drempel om de meest rampzalige gevolgen te vermijden, besluit het VN-Milieuprogramma (UNEP) in zijn rapport Emissions Gap Report 2016. Als alle landen hun beloftes inlossen, zal de uitstoot in 2030 naar alle waarschijnlijkheid rond de 54 tot 56 gigaton CO2 schommelen – veel meer dan de 42 gigaton die maximaal uitgestoten mag worden om de klimaatverandering onder de 2 graden te houden, besluit UNEP.

take down
the paywall
steun ons nu!