Mail naar Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Mail naar Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

woensdag 11 november 2015 16:12
Spread the love

Hieronder mijn mail naar ‘Maggietje’ (zondag 27/09/2015). Ik heb nog steeds geen antwoord gekregen. Ondertussen weet ik dat een Belgische arts een voorschrift voor medicinale cannabis mag voorschrijven. Met dat voorschrift reis je richting Nederland, maar op de terugweg met het product op zak, steek je de grens over naar België als ‘crimineel’. Hoe hypocriet is dit?
“Geachte mevrouw de minister,Als dystoniepatiënt (focale cervicale dystonie) zet ik me in voor het maatschappelijk bewustzijn rondom de ziekte (die ook heel jonge kinderen aantast) en voor toelating van het medicinaal gebruik van cannabis voor deze aandoening. Dystonie is een bewegingsstoornis, die gepaard gaat met spasmen, verkrampingen en pijn.
“Het totaal geschatte aantal patiënten met enige vorm van dystonie hier in België wordt geschat op c.a. 10.000. Men kan er evenwel vanuit gaan, dat dit aantal te laag is geschat, daar dystonie niet herkend of met een andere ziekte wordt verward. Het aantal zal relatief hoger liggen. Daarmee is dystonie ongeveer 6x zeldzamer dan Parkinson, maar in elk geval net zo veel voorkomend als Multiple Sclerose.” (Bron: http://www.dystonie.be/info/wat-is-…)
Mijn diagnose kwam pas na 7 jaar, ik bespaar u de diverse verkeerde diagnoses die gedurende die jaren van onderzoek werden gesteld. Ik heb de ziekte al 24 jaar, er is (nog) geen genezing, ik word nu zo’n vijftal jaar driemaandelijks behandeld met botox-injecties en daarnaast een resem spierverslappers (vnl. benzodiazepines). De twee laatste injecties hebben niet geholpen en door de vele benzo’s kan ik momenteel niet gaan werken.

Het gebruik van Sativex, gebaseerd op cannabis, werd door u goedgekeurd in juni ll. en is enkel bedoeld voor MS-patiënten. Terwijl deze laatsten vaak dystonie als nevensymptoom krijgen. De medicatie kan dus in het geval van Dystonie niet worden voorgeschreven.

Door veel research en de gesprekken met lotgenoten (vooral op de FB-groep https://www.facebook.com/groups/526…) ben ik erachter gekomen dat medicinale wiet wel degelijk kan helpen.
In de media lees ik: ‘Op het kabinet van minister De Block klinkt het dat elke arts de therapeutische vrijheid heeft om de medicinale cannabis voor te schrijven.’
Mijn concrete vraag is nu: mogen Belgische huisartsen medicinale cannabis (dus niet het geneesmiddel Sativex, maar bijvoorbeeld Bediol) voorschrijven?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord en met vriendelijke groetenTa Van Geit, Gent”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!