Fotoverslag -

Asielzoekers brengen nacht door voor deur Vreemdelingenzaken

In Brussel kamperen honderden mensen voor de deur van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Ze wachten er om hun asielaanvraag te introduceren. Door de achterstand op de DVZ worden elke dag mensen geweigerd. De situatie van de asielzoekers is precair en urgent. Gezinnen weten niet waar ze terecht kunnen en zijn volledig gedestabiliseerd. Door de koude en het gebrek aan hygiëne steken ziektes de kop op. De asielzoekers hebben nood aan voedsel, water, tenten, medicijnen en morele steun. De stad Brussel beloofde open tenten en sanitair te plaatsen.

woensdag 2 september 2015 11:28
Spread the love

http://www.krasnyicollective.com/

take down
the paywall
steun ons nu!