De snoeimachine Bourgeois I: Welkom in asociaal Vlaanderen

De snoeimachine Bourgeois I: Welkom in asociaal Vlaanderen

Snoeien om te bloeien? De snoeimachine van Bourgeois I lijkt veel meer op een kettingzaag. De keuzes die deze Vlaamse regering maakt leggen de lasten bijna uitsluitend bij de zwakkeren in de samenleving.

dinsdag 12 augustus 2014 14:40
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Vijf
magere jaren

Ben je student,
werknemer, alleenstaande jonge ouder of bejaard? Bereid je dan maar voor op
vijf magere jaren, want we zullen het voelen als het van de nieuwe Vlaamse regering
afhangt.

Op vijf jaar tijd wordt
er 8 miljard euro bespaard. Prof. Carl Devos zei het al (De Morgen, 11 augustus
2014): “niet door een formele lastenverhoging, maar door een feitelijke
kostenverhoging voor modale gezinnen.” Voor alle inkomens worden de kosten en
lasten gelijk doorgerekend, of je nu net boven die armoedegrens bengelt of er
kilometers boven hangt. 

 • De
  zorgverzekering bijvoorbeeld, die nu 25 euro bedraagt, wordt voor iedereen
  opgetrokken tot een forfaitair bedrag van 40 euro. 
 • De
  inschrijvingsgelden voor studenten gaan fors de hoogte in – en wie die niet kan
  betalen moet maar een lening aangaan – om dan op de arbeidsmarkt te komen met
  een berg schulden.
 • De
  waterfactuur voor gezinnen stijgt met 4%.
 • De
  kinderopvang wordt tot 125 euro duurder voor grote gezinnen (die gezinnen die
  nota bene een veel groter armoederisico hebben én al fors zullen moeten
  inleveren op kinderbijslag). 
 • Ook
  voor het verwerven van een eerste huisje maakt het absoluut geen verschil wat
  je sociaaleconomische positie in de samenleving is: inleveren zal je.  

Om nog maar te zwijgen
van een geïntegreerd armoedebeleid, daar zie je in het ganse regeerakkoord
bitter weinig van. Denk maar aan de 90 euro die de allerlaagste inkomens maandelijks
zullen moeten ophoesten voor kinderopvang. Van 1,56 euro naar 5 euro per dag in
de crèche. Een stijging van liefst 200%. Zo duw je mensen nog dieper de armoede
in. 

Bedrijven
buiten schot

Wanneer je de optelsom
maakt, staan deze keuzes in schril contrast met wat grootverdieners,
vermogenden of ondernemers zullen voelen van het Vlaamse regeerakkoord. We
zullen diep in onze portemonnee moeten duiken om de bedrijven ‘zuurstof’ te
geven. Dit maakt van deze Vlaamse regering een zeer kille regering, en de
uitspraak van Minister-President Geert Bourgeois (N-VA) “We zullen allemaal
moeten bijdragen” doet daarbij duizelen. 

Bedrijven blijven
buiten schot, ze winnen zelfs de hoofdprijs: de langverwachte lastenverlaging.
Van een vermogens(winst)belasting, één van de voorstellen van de speciale
pensioencommissie om de pensioenen betaalbaar te houden, is geen sprake. 

Nood
aan hoopgevend project

De begrotingspapieren
mogen dan in orde zijn, verder dan dat gaan het ook niet. En dat is wat ons als
jonge, geëngageerde starters nog het meest tegen de borst stoot: dit is een
grijze boekhoudregering. 

Dit regeerakkoord
blinkt uit in een gebrek aan visie. Behalve dan dat het er allemaal niet goed
uit ziet, dat we allen (sic) zullen moeten inleveren, en dat onze generatie het
later slechter zal hebben dan de vorige, enzovoort. 

In plaats van de mensen
angst aan te praten, heeft deze regering een kans gemist om een
gemeenschappelijk hoopgevend project voorop te stellen waar iedereen, jong en
oud, rijk en arm achter kan staan. Hoe anders hadden ze gedacht een duurzame
toekomst te creëren? Door te blijven snoeien? Het is toch duidelijk wie er dan
niet groeit!

Greg
Verhoeven (27) en Fien Adriaens (29) zijn beiden adviseurs op de studiedienst
van het Vlaams ABVV – schrijven in eigen naam. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!