Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

ABVV-Experten
ABVV-blog

Schrijft over:
Via abvv-experten willen we in verstaanbare taal duiding geven bij maatschappelijke vraagstukken, een inkijk geven in de praktijk van het sociaal overleg, en werkbare alternatieven naar voor schuiven voor het huidige asociale beleid.

Bio

De ABVV-experten staan in de frontlinie van het maatschappelijk debat. Of het nu gaat om arbeidsmarkt, onderwijs, staatshervorming, milieubeleid, fiscaliteit, sociale bescherming of armoede… Op al die terreinen hebben ze gedegen kennis opgebouwd.

Werkgebied

Elke dag brengen ze die kennis in de praktijk in allerlei instellingen en adviesraden, in contacten met leden en militanten, en verdedigen de standpunten van het ABVV. Het zijn deskundige en constructieve vertegenwoordigers, die consequent opkomen voor de gewone mensen en werknemers, om samen met hen een tegenmacht te vormen voor een warmer, duurzamer en meer sociaal Vlaanderen.

Niet dat men geld over heeft, want om onze sociale zekerheid gefinancierd te houden heeft de overheid die bijdragen nodig. Men redeneert echter dat dat geld op deze manier beter besteed is en gezien moet worden als een investering. Klopt die redenering? Achter het ingewikkelde gespin en gegoochel...

15 jaar dienstencheques, tijd voor een flinke poetsbeurt

Het systeem dienstencheques werd in mei 2003 gelanceerd door toenmalige minister Frank Vandenbroucke. De federale overheid wilde er drie zaken mee verzoenen: bestrijden van zwartwerk, het scheppen van banen voor laaggeschoolden en de combinatie arbeid en gezin vereenvoudigen. Dat heeft gewerkt. M...

Een ander energiebeleid

De elektriciteitsfactuur van de gezinnen is hoog. In een eerdere blog legden we uit dat dit onder meer komt omdat de overheid de kosten voor het energiebeleid in hoge mate doorschuift naar de elektriciteitsfactuur van gezinnen en kleine bedrijfjes. Het gaat om steun voor hernieuwbare energie, pre...

Load More