Vrouwen slapen op een overvolle trein in Myanmar. Ongeveer 1,2 miljard mensen leven nog steeds met minder dan dan 0,93 euro per dag (foto Amantha Perera/IPS)
Opinie -

Human Development Report 2014: welvaart wordt steeds fragieler

De welvaartsgroei in de wereld vlakt af en wordt bovendien steeds fragieler. Dat blijkt uit het Human Development Report 2014 dat de ontwikkelingsorganisatie van de VN (UNDP) op 23 juli 2014 uitbracht.

vrijdag 25 juli 2014 13:30
Spread the love

Wereldwijd
gaat de vooruitgang op economisch en technologisch vlak nog steeds
door. Dat stelt mensen in staat om langer, gezonder en veiliger te
leven. Het gevoel van kwetsbaarheid is tegelijkertijd echter wijd
verbreid in de wereld.

Vooruitgang qua welvaart blijft fragiel en kan
snel worden ondermijnd door natuurrampen of recessies. Politieke
spanningen, criminaliteit en milieuvervuiling kunnen allemaal
bijdragen aan deze kwetsbaarheid.

Het
Human Development Report 2014 Sustaining Human Progress:
Reducing Vulnerabilities and Building
Resilience
, dat op 23 juli 2014 uitkwam, gaat speciaal in op de
thema’s kwetsbaarheid en veerkracht. Globalisering bijvoorbeeld heeft
veel kansen gecreëerd maar ook nieuwe risico’s. Toegenomen
onzekerheid is immers het nieuwe normaal geworden, zo blijkt.
Nationale overheden lijken steeds minder controle te hebben over hun
eigen economiën.

Veerkracht

Vooruitgang
is niet alleen een kwestie van langer en gezonder leven en het hebben
van steeds meer keuzes, aldus het rapport. Vooruitgang is ook de
zekerheid hebben dat deze keuzes veilig en duurzaam zijn.
Traditioneel worden risico’s vaak gezien in specifieke rampen of
conflicten, maar kwetsbaarheid heeft ook diepere oorzaken.
Samenlevingen kunnen bewust werken aan veerkracht, zodat ze sneller
herstellen van tegenslagen.

Kwetsbaarheid
is een cruciale zorg voor veel mensen. Ondanks alle vooruitgang leven
anderhalf miljard mensen nog steeds in complexe vormen van armoede.
De helft daarvan, 800 miljoen mensen, leven net boven de
armoedegrens. Eén onverwachte schok kan hen in armoede terugwerpen.

Bijna
vier vijfde van de wereld heeft geen sociale zekerheid, 12 procent
lijdt chronisch honger en de helft van alle werknemers – meer dan
anderhalf miljard mensen – heeft alleen informeel of onzeker werk.
Meer dan anderhalf miljard mensen wonen in landen met een gewapend
conflict. Zij leven in een kwetsbare wereld.

Beleid

Die
kwetsbaarheid is vaak ook een gevolg van verkeerd beleid en zwakke
instellingen, laat het rapport zien. Zo blijken veel landen niet veel
te investeren in de zorg voor jongere kinderen, terwijl dat precies
in de periode van hun jeugd is dat het verschil tussen arm en rijk
gaat groeien, onder meer op vlak van taalbeheersing.

Volledige
werkgelegenheid moet weer een belangrijk beleidsdoel worden, zoals in
de jaren vijftig en zestig van vorige eeuw. Werk is niet alleen
belangrijk voor het inkomen, maar ook voor sociale stabiliteit en
sociale cohesie en voor het verhogen van de capaciteit van mensen om
schokken op te vangen.

Beleid
is niet genoeg. Volgens het rapport moeten instellingen beter gericht
zijn op de samenleving en moet wetgeving erop gericht zijn om
samenlevingen eerlijker en inclusiever te maken, bijvoorbeeld door
bewust achterstelling van bepaalde groepen tegen te gaan.

Landen
kunnen dat niet alleen, daarvoor zijn internationale maatregelen
nodig. Voor vooruitgang is leiderschap en arbeid nodig. Succes komt
er niet vanzelf en blijft ook niet vanzelf. Kwetsbare groepen helpen
is essentieel om de ontwikkeling voor nu en later vol te houden.??

DeWereldMorgen.be

Khalid
Malik is hoofdauteur van het Human Development Report

Human
Development Report 2014: Sustaining Human Progress:
Reducing Vulnerabilities and Building
Resilience (summary)

OPINION:
Tackling Human Vulnerabilities, Changing Investment, Policies and
Social Norms

Human Development Report Finds South Asia’s Poor on a Knife’s Edge

take down
the paywall
steun ons nu!