Petro Poroshenko (rechts), president van Oekraïne, schudt bij de ondertekening van het samenwerkingsakkoord met de EU de hand van EU-president Herman Van Rompuy, onder toeziend oog van José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie (foto Office of the President of the EU).
Nieuws, Europa, Oekraine, Pynzenyk, Jatsenjoek -

Wat wacht Oekraïners na akkoord EU?

President Poroshenko heeft op 27 juni 2014 een akkoord met de EU ondertekend. Wat betekent dit voor de gewone Oekraïener? Poroshenko staat voor een keihard antisociaal beleid, in lijn met de eisen van het IMF, de EU en de VS. Zijn mede-oligarchen blijven buiten schot.

maandag 30 juni 2014 13:03
Spread the love

Over zijn concrete programma is nog niet veel geweten, maar afgaand op zijn uitspraken, zijn vroeger ingenomen standpunten en zijn verleden als oligarch die mee de Oekraïense staat heeft leeggezogen, mag men ervan uitgaan dat president Poroshenko een neoliberaal beleid zal voeren. Zijn beleid zal tevens volledig in lijn zijn met het besparingsbeleid dat de trojka van het IMF, de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie nu al oplegt aan meerdere EU-lidstaten.

De ideeën om Oekraïne te ‘hervormen’, circuleren al enkele jaren. De Oekraïense econoom Viktor Pynzenyk gaf zijn visie in 2010 in een door WikiLeaks uitgelekt vertrouwelijk gesprek dat hij toen had met de Amerikaanse ambassadeur. Pynzenyk was vice-eersteminister (1995-1996) onder eerste minister Pavlo Lazarenko (1995-1996) en onder president Leonid Kuchma (1994-2005). Pynzenyk was tevens minister van Financiën tijdens het tweede mandaat van Joelija Timosjenko als eerste minister onder president Joesjtsjenko (2005-2010).

Voor het ogenblik is Pynzenyk volksvertegenwoordiger voor de partij van Vitali Klitsjko. Klitsjko had zich achter de kandidatuur van Poroshenko geschaard, die de verkiezingen ook gewonnen heeft. Klitsjko aast nu als beloning op het burgemeesterschap van de hoofdstad Kiev.

In 2010 heeft Pynzenyk zijn voorstellen tot hervorming dus uitgelegd aan de Amerikaanse ambassadeur in Kiev. Pynzenyk betreurde toen al dat er niet sneller gebruik werd gemaakt van de economische crisis om ‘hervormingen’ door te voeren. De voorstellen die Pynzenyk toen lanceerde, geven een goed idee van wat de gewone Oekraïners de komende jaren te wachten staat:

 • verhoging van de pensioenleeftijd met twee jaar voor mannen en met drie jaar voor vrouwen;
 • afschaffing dubbele anciënniteit van gewerkte jaren voor zware beroepen (zoals staalarbeiders en mijnwerkers);
 • afschaffing van alle brugpensioenen;
 • beperking van de pensioenen voor gepensioneerden die nog gedeeltelijk werken;
 • verdubbeling van de gasprijs voor de gezinnen;
 • verhoging van de aankoopprijs van gas met 50 procent en van elektriciteit met 40 procent voor de gemeentelijke energiebedrijven;
 • afschaffing van de btw-voordelen voor consumptieproducten in rurale gebieden (waar die producten duurder zijn wegens de grotere vervoersafstanden en de kleinere afzet);
 • afschaffing van de voedselsubsidies voor kip en varkenvlees;
 • afschaffing van het moratorium op de verkoop van landbouwgrond (in rurale gebieden zetten grote bedrijven kleine boeren onder druk om hun grond te verkopen om hun schulden af te betalen, het moratorium was bedoeld om een leegloop van het platteland te voorkomen);
 • afschaffing van de subsidies voor schoolreizen;
 • verhoging van de elektriciteitsprijzen voor de gezinnen met 40 procent;
 • afschaffing van de regeringsresolutie die de toestemming van de vakbonden eist om de gasprijzen voor de consument te verhogen;
 • afschaffing van de wettelijke schikking die de gemeentelijke energieleveranciers verbiedt om de toelevering te stoppen van gebruikers die de gemeentediensten niet betalen en boetes als zij dat niet doen;
 • privatisering van alle kolenmijnen;
 • verhoging van de kostprijs van het openbaar vervoer en afschaffing van alle voordelen voor ambtenaren, gepensioneerden, schoolgaande kinderen, studenten;
 • afschaffing van geboortepremies, gratis schoolmaaltijden en gratis schoolboeken;
 • afschaffing van de btw-vrijstelling op geneesmiddelen;
 • verhoging van de belastingen op benzine en 50 procent belastingverhoging op de aankoop en het gebruik van auto’s;
 • werkloosheidsuitkering pas na zes maanden bewezen werkloosheid;
 • uitbetaling van het ziekteverlof niet meer vanaf de eerste dag maar vanaf de derde en een uitkering van ziekteverlof die nooit hoger is dan 70 procent van het laatste loon.

Bron: https://www.wikileaks.org/plusd/cables/10KYIV278_a.html (zie punt 8 van de nota).

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!