Europa, Economie, Samenleving -

Grieken verhinderen privatisering water

In Griekenlands tweede grootste stad, Thessaloniki, hebben burgers een stokje gestoken voor de plannen tot privatisering van de watervoorziening. Door een onofficieel referendum te organiseren hopen ze de op til zijnde privatisering te verhinderen.

dinsdag 20 mei 2014 10:36
Spread the love

Een deel van de
overeenkomst tussen de Griekse regering en de Troika (Europese Centrale Bank, IMF en Europese Commissie) houdt in dat
Griekenland bezuinigt op de publieke dienstverlening. Het is in die context dat de plannen moeten geplaatst worden om de lokale
watermaatschappij Eyath te privatiseren.
Het bedrijf Suez Environment zat alvast te azen om de overname van Eyath.

Maar de inwoners van
Thessaloniki en omstreken zagen een dergelijke overname niet zitten.
En wel om begrijpelijke redenen. Onder de huidige omstandigheden kan
dertig procent van de inwoners van Thessaloniki zijn waterrekening
niet betalen. Wanneer de watervoorziening geprivatiseerd wordt, zal
dit aantal oplopen.

Verwacht wordt
dat waterprijzen verder zullen stijgen. Bovendien zal een private
investeerder zoals Suez Environment veel sneller de watervoorziening
afsluiten in geval van wanbetaling. Op die manier zal een deel van de
Grieken verstoken blijven van één van de meest fundamentele
rechten: het recht op drinkbaar water.

Grove middelen

De inwoners van
Thessaloniki besloten niet bij de pakken te blijven zitten. In het
begin van dit jaar sloegen een aantal plaatselijke organisaties de
handen in elkaar door Soste to Nero (Red ons water) op te richten.
Op 17 februari werd beslist om de burgers te laten spreken
over het al dan niet privatiseren van de watervoorziening. Er werd
vastgelegd om op 18 mei een referendum over de kwestie te
organiseren.

Het referendum werd georganiseerd van onderuit,
maar met steun van elf plaatselijke gemeentebesturen uit de regio
Thessaloniki. Zij stelden materiaal en lokalen ter beschikking om het
referendum vlot te laten verlopen.

De Griekse
regering weigerde echter het initiatief wettelijk te erkennen. Toen het er in de aanloop van 18 mei naar uitzag dat het referendum breed
gedragen werd onder de bevolking en de plaatselijke politiek, haalde
de Griekse overheid de grove middelen boven.

De Griekse minister
van Binnenlandse Zaken, Yiannis Michelakis, verbood de burgemeesters
om stemlokalen te openen. Hij hamerde erop dat het gebruik van
officiële stembiljetten voor een niet-erkend referendum een celstraf
kan opleveren en dreigde de organisatoren van het referendum
te laten arresteren. Even leek het er ook dat de Griekse politie manu
militari
het referendum zou verhinderen.

Hoogdag

Zover kwam het
gelukkig niet. Zondag laatstleden ging het referendum uiteindelijk
gewoon door, onder toezicht van internationale waarnemers. Meer dan
1500 vrijwilligers werden ingeschakeld om het referendum in goede
banen te leiden. Er kwamen ongeveer 218.000 stemgerechtigden opdraven
en de uitslag was meer dan duidelijk: 98 procent van de
kiezers stemde tegen een privatisering.

Daarom roept de EPSU
(European Federation of Public Services) de Griekse overheid en de
Troika op om de uitslag van het referendum te respecteren. Het
draagvlak voor de privatisering is dus onbestaande en de
privatisering alsnog doorvoeren zou getuigen van een hoogst
ondemocratische manier van werken.

Jan Willem
Gaudriaan, secretaris-generaal van EPSU, stelt uitdrukkelijk:
“Het volk heeft gesproken. Suez Environment moet zijn bod
intrekken. We feliciteren de burgers van Thessaloniki en de vele
vrijwilligers. Dit is een hoogdag voor de democratie.”

Links:

ww.nd.nl/artikelen/2014/mei/18/griekse-stad-organiseert-illegaal-referendum

https://twitterw.com/energyunions

http://www.epsucongress2014.eu/press-communication-victory-democracy-suez-must-listen-people-thessaloniki

www.epsu.org

volg op twitter: #vote4water

take down
the paywall
steun ons nu!