Opinie, Nieuws - Nihad Taouil

Hoofddoekendebat: open brief van Nihad Taouil

Precies een maand geleden raakte bekend dat de gemeenteraad van Boom een hoofddoekenverbod had opgenomen in zijn deontologische code. Als gevolg daarvan kon gemeenteraadslid Nihad Taouil haar sluier niet meer dragen. Het verbod werd ingetrokken maar voor Taouil is de kous daarmee niet af. In deze open brief legt ze uit waarom.

donderdag 23 mei 2013 12:33
Spread the love

Beste partijvoorzitters en lokale bestuursverantwoordelijken, het volgende moet mij echt van het hart.

Boom werd de voorbije maanden spijtig genoeg negatief op de kaart gezet door een kopstuk van sharia4belgium. Men gaat daarbij wel voorbij aan het feit dat die man geen enkele aanhang heeft in onze gemeente. Meer nog de moslims in Boom schamen zich voor zijn ideologie en gedrag.

Men vergeet te gemakkelijk dat onze gemeente ook vaak positief in het nieuws komt, door Tomorrowland, Mano Mundo, Bobbejaan Schoepen, Herbert Flack, Loes van den Heuvel en sinds vorig jaar ook door Antwerpenaar van het jaar en tevens moslima Sihame El Kaouakibi.

Een tijd geleden stond Boom terug in het middelpunt van de belangstelling door het hoofddoekenverbod voor gemeenteraadsleden. Het werd uiteraard ruimer omschreven, maar het komt er op neer dat men één groep mandatarissen wou treffen en dat waren de moslims onder ons, namelijk El Hajjoutti Abdelhafid, Nourdine Elkaouakibi en bij uitstek ikzelf Nihad Taouil. Dit enkel en alleen omwille van onze religieuze overtuiging!

Met deze populistische maatregel wilden de huidige burgemeester en zijn collega’s van de meerderheid het Vlaams Belang  te vriend houden om samen tegen de sterke oppositie van Boom Eén weerstand te bieden. We merken aan verschillende gebeurtenissen in de gemeente- en OCMW-raad duidelijk dat het cordon sanitair in Boom aan diggelen ligt. Bovendien wou men met die maatregel ook scoren bij de extreemrechtse aanhang.

Ik zetel in de gemeenteraad als Nihad Taouil, maatschappelijk werker en niet als een moslima met een hoofddoek die het geloof zal verkondigen aan haar kiezers. Na de goedkeuring van het verbod was één ding heel belangrijk en duidelijk voor mij, een discussie voeren over mijn hoofddoek doe ik niet en ik ben al evenmin van plan mijn hoofddoek af te zetten.

Ik hoef geen verantwoording af te leggen over mijn hoofddoek. Niemand van de 24 andere leden werd beoordeeld op zijn voorkomen. Als ik ooit van oordeel ben dat mijn hoofddoek uit mag, zal dat ook mijn eigen vrije wil zijn.

Ik ben met mijn hoofddoek op naar de kiezer gestapt, maar heb mij geprofileerd als iemand die zich graag voor de belangen van de zwakkeren en de minderheden in onze samenleving inzet.

“Men moet ons beoordelen op onze daden. Als we ons werk niet goed doen, dan pas mag er een negatieve evaluatie komen”

Ik wil opkomen voor alleenstaande moeders, voor gehandicapten en anderen die hulp nodig hebben en die door dit bestuur als sukkelaars worden omschreven. Die mensen worden door het gemeentebestuur geviseerd en tal van recente beslissingen zijn nadelig voor hen. Daar draait het voor mij om. Kijk maar naar de eerdere intentie van het bestuur om een vreemdelingentaks in te voeren voor niet-Europese burgers.

Met alle intenties en de reeds genomen maatregelen lijkt  het trouwens wel alsof er een coalitie met het Vlaams Belang afgesloten werd.

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de maatschappij en de politiek. Bij de verkiezingen van oktober stond ik op de lijst en een beetje tot mijn eigen verbazing raakte ik verkozen. Ik stond op de vijftiende plaats van de lijst van Boom Eén. Met 492 voorkeurstemmen werd ik één van de acht verkozenen van de oppositiepartij. Bovendien haalde ik meer voorkeurstemmen dan de huidige Boomse schepenen.

De afgelopen maanden waren hectisch. Van de ene op de andere dag ben ik buiten mijn wil om bekend in heel Vlaanderen. Iedereen praat nu over het juridisch niet afdwingbare “hoofddoekenverbod” in Boom.

Toen ik het eerste artikel las, voelde ik me geviseerd en gediscrimineerd. Ze hadden me veroordeeld omwille van mijn hoofddoek en niet omwille van mijn daden. Ik had nog niet eens de kans gekregen om me te bewijzen. Via de politiek hoop ik een maatschappelijke meerwaarde te kunnen bieden. Ik wil me engageren voor iedereen ongeacht zijn afkomst, geloof, ideologie,… Maar blijkbaar is een hoofddoek een belemmering.

“Men maakt misbruik van argumenten als ‘neutraliteit’ en ‘de scheiding van Kerk en staat’ om gelovigen, zeker de moslima’s, te beletten volwaardig te participeren in onze samenleving”

In de perstekst van het gemeentebestuur stond dat zij deze maatregel op eigen initiatief hebben ingetrokken en dat voor hen deze zaak gesloten is. Voor hen misschien wel maar voor mij en mijn collega’s moslims houd het maar niet op.

Het verbod werd uiteindelijk veel te laat ingetrokken. Nu is er verdeeldheid ontstaan in onze gemeente en ontvang ik onaanvaardbare intimiderende en haatdragende mails. Ik stel hier de burgemeester en zijn schepenen verantwoordelijk voor. Zij hebben een juridische en maatschappelijke blunder gemaakt waar ik moet voor opdraaien.

Bovendien is hun perstekst beschamend. Ze zijn pas na enkele dagen, onder hoge druk bezweken. De media en andere politici hebben hen zwaar aangepakt, maar volgens mij laat het hen koud. Volgens mij denken ze terecht dat zij op lokaal vlak hun slag binnengehaald hebben.

Een burgervader moet verzoenend optreden en er voor iedereen zijn en de polarisatie niet in de hand helpen. Hij moet de kiescampagne meteen na de verkiezingen stopzetten. Hij mag zich niet plat populistisch gedragen, maar moet zich boven de partijpolitiek zetten en onze gemeente correct en ethisch verantwoord vertegenwoordigen en vooral besturen. 

Gelukkig zijn er op nationaal niveau soms wel intelligentere mensen (partijleiders, voorzitters, ministers, parlementsleden, professoren, hoofdredacteurs en opiniemakers) die tijdig aan de alarmbel hebben getrokken. Waarvoor dank!

Men misbruikt in mijn ogen nog te veel argumenten als neutraliteit en de scheiding van Kerk en staat om gelovigen, zeker de moslima’s, te beletten volwaardig te participeren in onze samenleving.

Ik ben voor een actief pluralisme en dit zeker op lokaal vlak. In een gemeente kent iedereen bijna iedereen of we weten tenminste hoe we er uitzien in het dagelijkse leven. Als een moslima naar de moskee gaat of ik draag in mijn dagelijks leven een hoofddoek, dan is het toch geweten dat ik gelovig ben? Als ik nu morgen op mijn werk bij de overheid mijn hoofddoek uit doe, zullen diezelfde burgers die ik moet helpen aan het loket of als politieagente toch niet plots vergeten zijn dat ik moslima ben?

“Ik hoef geen verantwoording af te leggen over mijn hoofddoek. Niemand van de 24 andere leden werd beoordeeld op zijn voorkomen. Als ik ooit van oordeel ben dat mijn hoofddoek uit mag, zal dat ook mijn eigen vrije wil zijn”

Men moet ons beoordelen op onze daden. Als we ons werk niet goed doen, dan pas mag er een negatieve evaluatie komen.

Wanneer een moslima een bakkerij uitbaat dan moet zij klantvriendelijk zijn en kwaliteit leveren of haar klanten zullen wegblijven. In de praktijk zie ik dat weinig mensen zich storen aan een hoofddoek als ze vriendelijke behandeld worden en kwaliteitsproducten aangeboden krijgen. We beoordelen toch in de eerste plaats de dienstverlening. Dat geldt ook voor de poetsvrouw met een hoofddoek enzovoort.

De scheiding van kerk en staat is er gekomen omdat de kerk, pastoor, paus,… aan de politici dicteerden hoe onze samenleving er moest uit zien. Het was niet het kruisbeeldje of het hoofddoekje als kenteken van het christendom op zich die de wetten schreven, maar de machtige en invloedrijke mensen binnen de kerk.

De geëngageerde moslims hebben geen dictaat van bovenhand of zijn niet bezig met religieus geïnspireerde wetten in te voeren, maar wel met hoe we ons allemaal gelukkig kunnen voelen en hoe we onze kinderen een betere toekomst kunnen geven. We hopen met alle andersdenkenden in een warme harmonieuze vredevolle welvarende samenleving te leven. Wij willen er voor alle burgers zijn.

De overgrote meerderheid van moskeeën of imams houden zich ver van de politiek. Ik ken er zelfs geen die wel met politiek bezig zijn.

In Frankrijk zijn de conservatieven op straat gekomen tegen het homohuwelijk. Ik kan mij niet herinneren dat moslims hier, bij de invoering van gelijkaardige wetgeving betoogd hebben?

Ik leef in een westers democratisch land en men moet niet naar landen refereren waar ik geen binding mee heb, om me te vertellen wat de moslims daar doen. Daar heb ik geen boodschap aan. Ik ben een goed opgeleide, geëmancipeerde vrouw, Bomenaar, Vlaming, Belg en moslima!

“Er is jaren gestreden om de onderdrukking van de vrouwen tegen te gaan. Dan vind ik het jammer dat net wanneer er dan vrouwen uit vrije wil een hoofddoek dragen zij gedwongen worden om hun hoofddoek af te zetten”

Na de scheiding van kerk en staat kwamen er andere invloedrijke mensen of lobbygroepen die om andere motieven politici beïnvloeden of zelf in de politiek vertegenwoordigers hebben.

Het is niet omdat men trauma’s heeft overgehouden uit die tijden, dat men alles wat met religie te maken heeft moet culpabiliseren.

Er is jaren gestreden om de onderdrukking van de vrouwen tegen te gaan. Dan vind ik het jammer dat net wanneer er dan vrouwen uit vrije wil een hoofddoek dragen zij gedwongen worden om hun hoofddoek af te zetten.

Er zijn nog grote ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld en die ongelijkheid is niet religieus geïnspireerd. Laten we hier eindelijk komaf mee maken!

Dat men diegene die haat prediken ten aanzien van joden, homo’s, vrouwen, moslims,.. en diegene die mensen dwingen om zaken tegen hun vrije wil te doen zoals gedwongen huwelijk, arbeid te verrichten aan dumping prijzen,…en fiscaal en sociale fraudeurs aanpakken!  Drugdealers, haatpredikanten, fiscale fraudeurs en andere criminelen zijn de vijanden van onze maatschappij. Dat ze die aanpakken in plaats van burgers zoals mij.

De overgrote meerderheid van moslims en zeker de geëngageerde jeugdwerkers, welzijnswerkers en politici zijn bondgenoten in de strijd tegen de radicalisering en voor een aangenamere samenleving. 

Wij zijn voorbeeldfiguren die dagelijks de jongeren motiveren te geloven in onze democratie. Dat er met wilskracht en ondersteuning voor hen ook een mooie toekomst is. Wanneer zij zien dat zelfs wij, die zogenaamde voorbeeldfiguren, niet geaccepteerd worden dan zijn ze een gemakkelijke prooi voor de radicalen die de democratie verwerpen.

Bovendien is er vastgesteld dat de moslima’s, met of zonder hoofddoek, ambitieuzer en beter opgeleid zijn en hierdoor zeker een groep is die we moeten koesteren en ondersteunen. Zij bezitten volgens mij de sleutel tot succes en zij zullen de oplossing voor heel veel uitdagingen zijn. Denk maar aan welke positieve invloed deze mama of zuster tegenover haar zonen en broers kan hebben. 

Deze episode leerde me ook dat men zich te gemakkelijk achter de autonomie van de gemeente verschuilt om niet krachtdadig op te treden tegen een toevallige meerderheid in een gemeente die de democratische principes van ons land met de voeten treden. 

“Wanneer jongeren zien dat zelfs wij, die zogenaamde voorbeeldfiguren, niet geaccepteerd worden dan zijn ze een gemakkelijke prooi voor de radicalen die de democratie verwerpen”

Men heeft ons als grootste oppositie partij bijvoorbeeld bij de verdeling van de gemeentelijke commissies onder het mom van de autonomie van de gemeente, onrecht aangedaan door ons gelijk te stellen met een eenmansfractie.

Die onrechtvaardigheid zou eigenlijk op Vlaams niveau weggewerkt moeten worden zodat de spelregels voor iedereen correct zijn.

Nationale partijstandpunten worden dikwijls ook door plaatselijke afdelingen met de voeten getreden. Er zijn de afgelopen weken enkele incidenten geweest waaruit duidelijk blijkt dat mensen op lokaal vlak niet goed weten hoe ze de zaken moeten aanpakken zeker op het vlak van inburgering. De nuances en de verschillen met het Vlaams Belang worden op nationaal niveau duidelijk gemaakt, maar op lokaal niveau heb je precies allemaal Vlaams Belang light partijen.

Dat komt omdat er soms mensen zijn die uit sympathie of uit vriendschap voor een lokale politicus op een lijst gaan staan en toevallig verkozen geraken, maar niet de deskundige bagage of maatschappelijk intellectuele kwaliteiten bezitten om zich correct met de nationale standpunten te vereenzelvigen. Om Siegfried Bracke in te citeren: ‘We moeten erover waken dat onze mensen ter plekke ons gedachtegoed juist uitdragen’

Maar anderzijds moeten deze burgemeesters en schepenen die populistische en discriminerende maatregelen nemen ook op hun verantwoordelijkheid worden gewezen en desnoods moet er opgetreden worden. Een gemeente besturen is geen spelletje!

De lokale partijvoorzitters moeten hier volgens mij een zeer belangrijke rol spelen. Men moet het college van burgemeester en schepenen, als ook de voorzitters van gemeenteraden richtlijnen geven om onze democratische principes niet te verloochenen en ervoor zorgen dat het mandaat van gemeenteraadslid, ongeacht van de oppositie of de meerderheid, met meer respect behandeld moet worden. De gemeenteraad is de plaats waar een vorm van ethiek en respect voor één ieder moet zijn.

Uit zelfverdediging of verdediging van de Vlaamse identiteit is het menselijk om voor uw belangen op te komen, maar dit mag geen argument zijn tegen alles wat anders is. In België woedt er momenteel een vorm van haat ten aanzien van Franstaligen en moslims, en dat allemaal onder de noemer van de verdediging van onze Vlaamse identiteit. Jammer!

“Hebben we uit ons geschiedenislessen niet onthouden hoe nefast het kan zijn om volkeren tegen elkaar op te zetten of om zondebokken aan te duiden?”

Jaarlijks zie ik onze democratie gunstig evolueren en krijgen verschillende groepen in onze samenleving meer rechten. Er zijn nu meer rechten voor homokoppels, zelfstandigen, samenwonenden, mensen die euthanasie overwegen,  …  Dat kwam omdat deze mensen terecht voor hun belangen opkwamen en de politici wisten te overtuigen.

Ik stel alleen vast dat we tegelijkertijd al wie van vreemde origine is of moslim is confronteren met nieuwe verbodsbepalingen of plichten waardoor we onrecht in de hand helpen. Hebben we uit ons geschiedenislessen niet onthouden hoe nefast het kan zijn om volkeren tegen elkaar op te zetten of om zondebokken aan te duiden?

Ik bekijk het waarschijnlijk enkel uit mijn perspectief en ik kan mij vergissen, maar ik vraag me toch af waarom wij zo behandeld en gediscrimineerd worden? Laten we samen op een nuchtere manier de waarheid terug zijn recht geven en iedereen gelijk behandelen.

Hoe het allemaal verder zal verlopen valt af te wachten, maar ik hoop me snel weer thuis te voelen in de gemeente waar ik ben geboren. Mijn Boom.

Ik wist niet dat ik zo snel in woelig wateren zou terecht komen en ben er eigenlijk ook wel van geschrokken.

Maar met dank aan alle leden van Boom Eén, heb ik het kunnen doorstaan. Bedankt voor jullie steun!

Ik hoop ook dat er geen negatieve blikken op straat opduiken. We mogen trots zijn dat vandaag enkel de democratie zegeviert. Het eenheidsdenkende extreemrechts  met hun haat ten aanzien van de moslims en de moslimradicalen die de sharia hier willen invoeren, hebben allen ongelijk gekregen.

Tot zover mijn eerste politieke media-ervaring! 

Nihad Taouil

take down
the paywall
steun ons nu!