Spaarders worden zich steeds meer bewust van de manieren waarop hun spaargeld benut kan worden. (foto: onbekend)
Stampmedia, Bank, Duurzaamheid, Triodos -

Duurzaam bankieren met Triodos Bank

Triodos Bank bestaat in ons land sinds 1993 en werd meer dan dertig jaar geleden opgericht in Nederland. Na een gestage groei, verdubbelde de bank sinds 2008. Opmerkelijk in een tijd van wantrouwen tegenover een crisis in de banksector. Of net niet?

donderdag 28 maart 2013 13:47
Spread the love

De krediet- en bankencrisis van 2008 heeft de traditionele grootbanken in aanzienlijk diskrediet gebracht. Het redden van banken met belastinggeld, spaarders en beleggers die hun geld dreig(d)en te verliezen, de bonussen of ontslagpremies van de toplui en recent de heisa rond ACW, Arco en Dexia deden en doen hier nog steeds geen goed aan. Triodos Bank wil met een nieuwe campagne haar alternatieve vorm van bankieren meer onder de aandacht brengen.

Grootse dingen

De campagne ‘Doe grootse dingen met je geld’ spreekt de gewone man rechtstreeks aan en wil tonen dat iedereen, groot en klein, lokaal en globaal kan bijdragen tot een duurzame en sociale samenleving. “Je moet niet wachten op belangrijke beslissingen van bovenaf. Iedereen kan bijdragen aan een wezenlijke verandering door keuzes te maken van onderuit”, vertelt woordvoerder van Triodos Bank Paul Gérard.

De moeilijke situatie van de traditionele grootbanken, lijkt het succes van Triodos in de hand te werken. Maar volgens Gérard verklaart dit niet de groei van de bank. “De crisis heeft zeker een effect gehad en mensen doen inzien dat de ene bank de andere niet is, maar er bestaat al langer een groeiende bewustwording onder de mensen over de manieren waarop hun spaargeld benut kan worden.”

Geen speculaties, geen beursnotering, geen korte-termijninvesteringen, Triodos Bank werkt binnen het kader van een sociale economie: sociale, culturele en ecologische doelstellingen primeren op winst. “We financieren enkel projecten en ondernemingen die een meerwaarde bieden voor milieu en de sociale en culturele sector”, aldus Gérard. Bovendien streeft de bank zelf geen torenhoge winsten na en biedt ze haar klanten zoveel mogelijk transparantie: ze brengt de kredieten op haar website in kaart.

Laag risico

De onafhankelijke vzw FairFin wil mensen informeren en aanmoedigen om duurzaam te bankieren en onderzoekt het beleid van banken die actief zijn in België. “FairFin ziet het als haar taak om banken aan te moedigen een transparant duurzaamheidsbeleid te voeren of het te verbeteren”, vertelt beleidsadviseur van FairFin Greg Van Elsen. Via deze transparantie toont de bank waar het haar beleggingsfondsen voor gebruikt. Hoe lager de transparantie, hoe hoger het risico wordt geacht op schadelijke investeringen.

Het onderzoek richt zich op vier pijlers: leefomgeving, vrede, waardig werk en vrijheid en democratie. In het overzicht scoren AXA, Deutsche bank en Citibank ‘zeer hoog’. Bij ‘hoog’ vinden we Dexia, KBC, ING en BNP Paribas terug. Triodos wordt een ‘laag’ risico toegekend. Op vlak van leefomgeving, waardig werk en vrede scoort de bank een ‘voldoende’, alleen bij vrijheid en democratie krijgt ze een ‘onvoldoende’. Gérard meent dat dit niet klopt en dat er een herziening op komst is. Afgezien daarvan erkent hij het werk van FairFin. “De score van dergelijk onafhankelijk bureau zegt veel over ons in verhouding tot andere banken.” Volgens Van Elsen ontbreekt momenteel nog een publiek waterdicht beleid dat hen een voldoende zou opleveren. “FairFin zal spoedig overleggen met Triodos om de vorderingen hierover te toetsen.”

© 2013 – C.H.I.P.S. StampMedia – Charis Bastin

take down
the paywall
steun ons nu!