Verslag, Nieuws, België, Aardappelproces -

Aardappelactivisten veroordeeld tot celstraffen voor bendevorming

De rechtbank van Dendermonde heeft de 11 aardappelactivisten veroordeeld voor bendevorming. Eén deelnemer krijgt zes maanden effectieve gevangenisstraf omdat ze de pers te woord heeft gestaan. “Het Belgisch gerecht ondergraaft op die manier de vrijheid van meningsuiting fundamenteel”, reageren de actievoerders.

dinsdag 12 februari 2013 12:00
Spread the love

Twee beklaagden kregen acht maanden effectieve celstraf. Drie anderen kregen zes maanden. De zes anderen kregen zes maanden met uitstel. De elf veroordeelden moeten een schadevergoeding van in totaal ongeveer 25.000 euro betalen aan de burgerlijke partijen ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek), VIB (Vlaamse Instituut voor de Biotechnologie), de Universiteit Gent en de Hogeschool Gent.

“Dit is absurd”, reageert Tjerk Dalhuisen, een Nederlandse beklaagde. “Als justitie denkt dat ze zo mensen de mond kan snoeren zijn ze bij ons aan het verkeerde adres. Wij strijden voor een duurzame landbouw, zonder genetisch gerommel en zonder gif. We zijn geen proefkonijnen voor de industrie en blijven onze stem verheffen.”

Marie Smekens, een jonge boerin en één van de elf, verklaart: “De straffen zijn totaal buitensporig. Het is duidelijk dat dit proces de bedoeling heeft om in de toekomst alle vormen van contestatie te muilkorven.”

De beklaagden laten weten dat ze verzet zullen aantekenen tegen de uitspraak. Ze vragen een nieuw proces dat de rechten van de verdediging respecteert.

De beklaagden en hun advocaten hadden op 15 januari van dit jaar de rechtszaal verlaten nadat de rechter geweigerd had hun getuigen te horen en bewijsmateriaal te bekijken. De getuigenissen waren van belang om het politieke karakter van deze actie te kunnen aantonen, aldus de beklaagden. Ook de vrijwillige verschijners werden door de rechter niet in het proces opgenomen.

Honderden milieu-activisten voerden op 29 mei 2011 actie in Wetteren om de aandacht te vestigen op de grote problemen met en de mogelijke gevolgen van de introductie van GGOs in de landbouw en voedselketen. 

Uiteindelijk ging het vooral om een symbolische actie. “Van enkele ggo-gewassen konden ze alleen het loof uittrekken. Al die planten hebben het gehaald en staan nu in volle bloei. Onze proef is dus niet mislukt”, verzekerde onderzoeker Bart Van Droogenbroeck na de actie in de Standaard.

N-VA reageert blij op de veroordeling. “De uitspraak van de rechter in Dendermonde verdient mijn inziens alle respect, omdat hiermee duidelijk gemaakt wordt dat het noodzakelijke democratisch debat niet gevoerd kan worden met geweld. Het kan niet dat democratisch goedgekeurde wetenschappelijke experimenten, andermans eigendommen, vernield worden door wie er een andere mening op nahoudt”, zegt N-VA-Kamerlid Peter Dedecker.

Bond Beter Leefmilieu reageert verontwaardigd. “Een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid veroordelen als bendevorming is buiten alle proportie. Het komt neer op het criminaliseren van politieke actie op zich. Zeker het veroordelen van een van de actievoerders tot een effectieve gevangenisstraf 6 maand omdat die de pers te woord stond, is hallucinant. Het is een vorm van intimidatie en het vormt een gevaarlijk precedent.”

“Actie voeren voor duurzame landbouw is geen criminele daad. Politieke acties nodigen uit tot debat, het zijn geen aanleidingen om op een stigmatiserende manier actie en betrokkenheid in de kiem te smoren. Wie de democratie genegen is, kan zich niet neerleggen bij deze criminalisering van geëngageerde burgers.  Politici en bedrijven ontwijken het maatschappelijk debat over ggo’s en verschuilen zich nu achter strafrechtelijke procedures. Dit is een bijzonder trieste dag voor het publieke debat in België”, aldus Bond Beter Leefmilieu.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!