Neen tegen de ‘sociale’ index
Index -

Neen tegen de ‘sociale’ index

vrijdag 16 november 2012 15:05
Spread the love

Ik merk in de opiniepeiling die vrijdag in de kranten verscheen dat een meerderheid voor een sociale index is. Dat klink inderdaad sociaal, maar is het niet. Bij de vraagstelling ontbreekt dikwijls de duiding en dan krijgt men verrassende antwoorden.

Wij vakbondsmensen moeten beter informeren en sensibiliseren. Hierbij enkele argumenten tegen een sociale index.

1. Een sociale index doorbreekt de solidariteit met de volledige groep van werknemers. Men hypothekeert het sociaal overleg, de werkgever zal dan heus zelf wel onderhandelen met zijn wat beter betaalde personeelsleden.

2. De ondernemingen die arbeidsintensief zijn en meestal lagere lonen uitbetalen zullen onder druk komen te staan want zij moeten de sociale index toepassen en de anderen niet. Men gaat de beter betaalden extra taken laten bij doen die anders door minder gekwalificeerd personeel gedaan worden. Men duwt zo de lage lonen uit de markt en verhoogt de werkstress bij de anderen.

3. Hoge lonen dragen bij een indexaanpassing veel bij tot de sociale zekerheid en de belastingen. Deze inkomsten, die herverdelend werken gaan voor de overheid verloren en maken het systeem onbetaalbaar. De strijd voor de index en tegen de “sociale index” moet voortgezet worden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!