Het prachtige stadhuis is in kerststemming
Nieuws, Antwerpen, Lokaal, Democratie, Burgerparticipatie, Antwerpen, Gemeenteraad, Occupy -

Occupy op de gemeenteraad van bAbel

ANTWERPEN - Occupy Antwerp kondigde haar actie voor meer democratie aan op haar Facebookpagina. De actievoerders kwamen naar de gemeenteraad van 19 december. De burgemeester had het ook gelezen en begon met het reglement voor te lezen. Er kwamen ruim 50 personen naar de publieke tribune. Veel journalisten en nog meer politie in burger.

woensdag 21 december 2011 10:55
Spread the love

Occupy stuurt een perstekst door over het waarom van haar aanwezigheid op de gemeenteraad: ”Als Occupy Antwerp hebben wij, samen met vele anderen, actief deelgenomen aan de actie tegen het kappen van de lindebomen op de De Keyserlei. Deze bomen zijn, ondanks negatief advies van de districtsraad en door het gemeentebestuur geargumenteerd met foutieve informatie, gerooid op 17 november. Een ‘herdenkingswandeling’ voor deze gebeurtenis op 19 november is met veel machtsvertoon door de Antwerpse politie beëindigd.”

“Naar aanleiding van deze feiten wensten we van het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 21 november te horen:  waarom precies de bomen gekapt zijn, waarom adviezen van districtsraden worden genegeerd, waarom burgerprotest in Antwerpen zo repressief wordt aangepakt. De fractieleden van Groen! gingen de burgemeester daarover interpelleren.”

“Wij waren op de zitting aanwezig in de publiekszaal. Alhoewel de gemeenteraad een openbare zitting is, was de Antwerpse politie in burger massaal gemobiliseerd. De minste aanleiding werd dan ook aangegrepen om 5 mensen ‘administratief ‘ aan te houden en enkele uren op te sluiten. Waarom deze harde aanpak van burgers die enkel vragen stellen bij beslissingen van het stadsbestuur? Ook deze vraag is op de zitting zelf gesteld, maar ontwijkend beantwoord.”

“Op zaterdag 10 december hadden we opnieuw met enkele mensen afgesproken op het Astridplein om op deze openbare plaats met elkaar en geïnteresseerden te debatteren over maatschappelijke thema’s. Ook hier was de Antwerpse politie massaal aanwezig. 24 mensen, waarvan de politie vermoedde dat zij de ‘intentie hadden om te manifesteren’, werden van het plein verdreven. 19 daarvan werden enkele uren ‘administratief’ aangehouden. Waarom deze escalatie van politiegeweld?”

(En blijkbaar zijn wij niet de enigen in Antwerpen die hiermee geconfronteerd worden. Veel burgerprotest wordt op ‘bevel van hogerhand’ in de kiem gesmoord.)

“Vandaag zijn wij hier opnieuw. Wij wensen dat het stadsbestuur een verantwoording aflegt over bovenvermelde feiten en dit in een openbare vergadering, zoals de gemeenteraad er één is, en niet in een persoonlijk gesprek achter gesloten deuren.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!