Antwerpen, Lokaal, Stampmedia, Onderwijs, Antwerpen, Deurne, Robert voorhamme, Actiecomités, Basisscholen, Kleuterscholen -

Eisen ouders scholen Deurne-Zuid ingewilligd

ANTWERPEN - Op dinsdag 6 december protesteerde een actiecomité tegen het capaciteitstekort op basisscholen in Deurne-Zuid. Het actiecomité gaf een petitie met 1.117 handtekeningen af aan Onderwijsschepen Robert Voorhamme (SP.A). Na overleg tussen schepen en ouders is er een oplossing uit de bus gekomen.

woensdag 7 december 2011 18:10
Spread the love

In september 2011 maakte de stad Antwerpen het plan bekend om de kleuterschool ‘t Klavertje en de basisscholen Arthurschool en Parkschool Te Boelaer te verenigen tot één campus. Tot groot ongenoegen van de ouders van de nabijgelegen autonome stedelijke kleuterscholen De Hoedjes van Papier, Het Vliegertje en Het Spuiterke. Door deze maatregel zouden de kleuters van ‘t Klavertje namelijk voorrang krijgen in de Arthurschool en de Parkschool.

Daardoor werd de kinderen van de drie andere scholen uit de buurt de kans op een plek in één van de twee basisscholen ontnomen. Terwijl het Antwerps onderwijsbeleid dicteert dat afstand en voorkeur belangrijke criteria zijn om de onderwijsplaatsen voor kinderen te verdelen.

Daarnaast zouden ook de kinderen uit de kleuterschool ‘t Klavertje voorrang krijgen op broertjes en zusjes van kinderen die al op één van de basisscholen van de campus zitten. Terwijl ook dat net een van de voorrangregels in het onderwijsbeleid is.

De ongelukkige ouders verzamelden zich in een actiecomité. Ze stelden drie eisen in de petitie ‘Een eerlijke kans op een school in de buurt’. Allereerst willen de ouders dat het campusmodel wordt uitgesteld tot er een lagere school is voor De Hoedjes en Het Vliegertje, zodat die kleuters kunnen doorstromen.

Voorts moet er te allen tijde voorrang worden gegeven aan broertjes en zusjes van kinderen die reeds naar een van de twee lagere scholen in het park gaan. Als laatste eisen de ouders dat ieder kind de mogelijkheid krijgt in de buurt waar het woont, naar school te kunnen gaan.

Eisen ingewilligd

Die eisen maakten de actievoerders de voorbije maanden duidelijk aan de stad. Maar zowel vanuit schepen Robert Voorhamme als van burgemeester Patrick Janssens (beiden SP.A) kwam er weinig tot geen reactie. Tot dinsdag, toen protesteerde de actiegroep met een ludieke Sinterklaasactie en gaven ze de petitie met 1.117 handtekeningen af. Later op de dag zat een delegatie van ouders samen met schepen Voorhamme.

Over de uitkomst is Bianca De Wolf (41), woordvoerster van het protest en zelf mama van drie kindjes op de getroffen scholen, zeer tevreden. “We hadden drie eisen en die zijn min of meer ingewilligd door de schepen,” klinkt ze opgelucht.

“Vanaf september 2012 komen er twee nieuwe scholen om de doorstroming van De Hoedjes van Papier, Het Vliegertje en Het Spuiterke te verzekeren, die samen één grote campus vormen. De nieuwe scholen zullen in het begin containerscholen zijn, maar op lange termijn komen daar gebouwen voor in de plaats.”

De tweede eis werd deels binnengehaald volgens De Wolf. “Broertjes en zusjes krijgen wel voorrang via de online inschrijvingsdienst, maar specifiek voor de broertjes en zusjes van leerlingen van de Arthurschool en Parkschool Te Boelaer zijn er geen garanties”, legt ze uit. “Nu, het gaat om 15 broertjes en zusjes. En die plaatsen zijn normaal gezien nog altijd vrij. Dus voor dit jaar en komend jaar zit het goed.”

Ook aan de laatste eis van het actiecomité werd door de schepen voldaan door de beloofde bouw van twee nieuwe basisscholen. “Dat zullen aanvankelijk containerscholen zijn,” zegt De Wolf. “Maar dat er twee nieuwe scholen komen, werd ons door de schepen op het hart gedrukt.”

Een vuist gemaakt

Voor De Wolf en het actiecomité komt hiermee een einde aan een maandenlang gevecht tegen de overheid. Hoewel er ook elders in Antwerpen grote problemen zijn, voelen zij zich niet geroepen om het protest over het capaciteitstekort uit te breiden. “Wij hebben hier heel wat energie ingestoken”, zegt De Wolf. “Het is vermoeiend om fulltime activist te zijn en tegelijkertijd een job en een gezin te hebben. Nu onze eisen zijn ingewilligd, stopt onze strijd.”

Voor ouders die eventueel dezelfde problemen hebben, heeft De Wolf nog wel een boodschap. “Laat je niet in een hoek duwen door het beleid, maar ga de confrontatie aan, zodat het wel met je moeten praten. Dat hebben wij ook gedaan. Dit had allemaal nooit zo ver hoeven te komen als er onmiddellijk overleg was geweest. Wij hebben laten zien dat we als burgers een vuist kunnen maken.”

© 2011 – StampMedia – Robbe Van Lier

take down
the paywall
steun ons nu!