Wat is er mis met gentech-aardappelen?
Nieuws, Milieu, België, Technologie, Gentechnologie -

Wat is er mis met gentech-aardappelen?

Op zondag 29 mei zal een groep boeren, milieu-activisten en bezorgde burgers een proefveld in Wetteren ontdoen van genetisch gemanipuleerde aardappelen. We spraken met Joke Paret van de Field Liberation Movement, de actiegroep die oproept tot deze geweldloze directe actie van burgerlijke ongehoorzaamheid.

woensdag 11 mei 2011 14:32
Spread the love

Waarom willen jullie deze gentech-aardappelen niet?

“We verzetten ons tegen de DuRPh-aardappelen om een heel aantal redenen die je allemaal terugvindt op onze website of in rapporten van milieu-organisaties zoals Greenpeace. Wat ik echter zeer belangrijk vind en hier graag wil aankaarten, is dat – hoewel elk technisch argument pro-ggo gemakkelijk kan weerlegd worden – de discussie niet beperkt mag worden tot technische aspecten, maar dat ook moet bekeken worden tot welk landbouwmodel de introductie van gentech-gewassen leidt.”

“De keuze voor gentech-voedsel is duidelijk de keuze voor agro-industrie en monoculturen. In plaats van door veredeling op zoek te gaan naar biologische aardappelen met een brede resistentie voor kleinschalige duurzame landbouw, kiest men – zonder te weten wat de gevolgen van de interacties zullen zijn – voor het knippen en plakken van genen om een aardappel te ontwikkelen die bestemd is voor grootschalige industriële landbouw.”

“Wie heeft hier baat bij? De portefeuille van enkele multinationals en blijkbaar de fascinatie van enkele op hol geslagen wetenschappers. Het staat echter vast dat mens en milieu het slachtoffer zijn: de landbouwer verliest zijn beroep, de consument krijgt onveilige producten op zijn bord, de bodems geraken uitgeput, het pesticidengebruik neemt toe. Door de introductie van ggo’s in de landbouw kan heel snel de hele voedselvoorziening in gevaar komen. De gevolgen zien we nu al in landen zoals de Verenigde Staten, Argentinië en Brazilië.”  

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek noemt jullie discours ideologisch. Zijn jullie ideologisch tegen gentech?

“Neen, en we verdedigen het principe van vrij onderzoek. Een veldproef is echter niet langer een domein waarover de wetenschap alleen kan beslissen. Wanneer wordt ingegrepen in leefomgeving en samenleving, moet er een brede maatschappelijke discussie zijn. Je kan toch niet in naam van de wetenschap het milieu vernielen? Bij de veldproef wordt duidelijk het voorzorgsbeginsel geschonden.”

“De strijd tegen gentech-gewassen is helemaal niet ideologisch. Ga maar eens kijken in landen zoals Brazilië waar boeren massaal in het verweer gaan tegen ggo’s en zich collectief organiseren in bewegingen zoals de Movimento Sim Terra. Niet omdat ze ideologisch tegen gentech zijn, maar wel omdat hun leefomgeving en beroep worden bedreigd. De uitspraken van het Ilvo getuigen van weinig respect voor deze mensen of minstens van weinig kennis over de desastreuze maatschappelijke gevolgen van ggo’s in de voorbije jaren in verschillende werelddelen.”

“Je zou de vraag eigenlijk moeten omdraaien: is het niet net het discours van de initiatiefnemers van de veldproef dat ideologisch gekleurd is? Zijn het niet deze wetenschappers, in alliantie met de multinationals zoals Monsanto en BASF, die kost wat kost hun gevaarlijke plannen willen opleggen aan de samenleving?”

De instellingen die de veldproef organiseren zeggen ook dat jullie debat uit de weg gaan door de gentech-aardappelen te rooien. Kan je het gebruik van deze actievorm verantwoorden?

“We gaan het debat helemaal niet uit de weg, we zwengelen het net aan! Wat zou er gebeurd zijn als wij deze oproep niet hadden gedaan? Dan was er helemaal geen debat geweest. Ilvo, VIB en de agro-industrie willen geen maatschappelijk debat. Ze willen hun wil doorzetten en winst maken ten koste van de mens en zijn omgeving.”

“We vinden de inspanningen van andere organisaties in de milieubeweging tegen deze ggo’s zeer nuttig, maar met enkel onderzoek en nu en dan eens een actie zoals een petitie, vallen de plannen van de gentech-industrie niet tegen te houden.”

“De Field Liberation-campagne draait rond veel meer dan het decontamineren van het proefveld. De geweldloze directe actie is een moment in een voor- en nacampagne waarbij het afdwingen van een breed maatschappelijk debat misschien wel de belangrijkste doelstelling is. Zoals iemand het onlangs uitdrukte: “They want to grow the potatoes and neutralise the debate. We want to neutralise the potato and let the debate grow.””

“Dus hier opnieuw: de vraag dient omgedraaid te worden. Wij willen een breed publiek debat, maar willen de inrichters van de veldproef dat wel?”

Wat gaat er gebeuren op 29 mei? Kan iedereen meedoen?

“De nationale bevrijdingsdag tegen een ggo-aardappelveld gaat van start om 11 uur met een boerenmarkt, conferentie, infostandjes en andere randanimatie. Dit eerste gedeelte van de dag gebeurt met toestemming van de autoriteiten. Hier kan iedereen naartoe komen zonder risico om gearresteerd te worden. Om 14 uur gaan we dan over tot de actie. Op een publieke en geweldloze wijze, zal een grote groep mensen naar het veld trekken en er de gentech-aardappelen vervangen door phytophtora-resistente biologische aardappelen.”

“Iedereen kan naar deze actie- en bevrijdingsdag voor duurzame landbouw komen. Wie voorbereid wil zijn voor de geweldloze directe actie, kan contact opnemen met de Field Liberation Movement en naar een actietraining komen op zondag 15 mei in Brussel, maandag 16 mei in Antwerpen of in het weekend van 21 mei in Gent. Stuur ons een mailtje als je interesse hebt.” 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!