Schepen Guy Lauwers neemt de 5.545 handtekeningen in ontvangst
Antwerpen, Lokaal, Wilrijk, Antwerpen, Kinderboerderij -

Vrijwilligers kinderboerderij Wilrijk geven 5.545 handtekeningen af op stadhuis

ANTWERPEN - Dinsdagavond gaven enkele vrijwilligers van de Kinderboerderij Wilrijk 5.545 handtekeningen af tijdens de gemeenteraad in het Antwerpse stadhuis. Ze deden dat uit protest tegen de plannen van het college van burgemeester en schepenen met de Kinderboerderij.

woensdag 30 maart 2011 13:15
Spread the love

De petitieactie die de vrijwilligers opstartten, kwam er nadat in december 2010 twee collegebesluiten van het Antwerpse stadsbestuur boven water kwamen. Het ene dateerde van 2 juli 2010, het andere van 26 november 2010. Het eerste collegebesluit (dat angstvallig geheim werd gehouden door het schepencollege) toonde aan dat, bovenop de andere besparingsplannen ook de Kinderboerderij Wilrijk in concessie zou worden gegeven.

Vrijwilligers belangrijk voor werking

Hierdoor zouden de vier voltijdse werknemers moeten afvloeien, en de gevolgen voor de vrijwilligers waren totaal onduidelijk. Vrijwilligers makken een essentieel onderdeel uit van de dagelijkse werking van de Kinderboerderij. Ze zijn met ongeveer 60, al dan niet mensen met een mentale, fysieke of psychische beperking. Zonder hen zou de kinderboerderij niet draaien.

Het collegebesluit van 26 november 2010 toonde dan weer aan dat het gemeentebestuur de Kinderboerderij meer ‘bedrijfsgeoriënteerd’ wil uitbaten. Naar Nederlands en Engels model, ecotoeristisch, mét een hoevecafé, waaruit inkomsten geput kunnen worden. Aan AG Vespa werd gevraagd om een open oproep te doen om na te gaan of er op de markt mensen of organisaties interesse hadden om het dagelijks beheer van de Kinderboerderij over te nemen. Voorts werd er gesproken over het uitbreiden van het recreatieve en het educatieve aspect, maar over het sociale geen woord. Ook niet over de toekomst van de vrijwilligers. En dat schoot in het verkeerde keelgat.

Steungroep start petitie ‘Zet uw Poot’

Er werd vanuit de vrijwilligers een steungroep opgericht die zorgde voor een informatiedoorstroming naar verschillende scholen, organisaties, jeugdbewegingen, enz. met de vraag om de petitieactie ‘Zet uw Poot’ te ondersteunen. Ook op Facebook werd een fanpagina aangemaakt. De steungroep had ook als doel om het schepencollege “uit hun tent te lokken”, aangezien het op het Schoon Verdiep wel héél stil bleef. Wat volgde, was een parapluconstructie: de ene schepen schoof de verantwoordelijkheid door naar de andere. Beweringen als “Ik heb daar niets mee te maken” (terwijl het voltallige schepencollege uiteindelijk aanwezig was en de goedkeuring verleende aan beide collegebesluiten), kwamen en masse binnen.

Ook de woordvoerder van de vrijwilligers, Gino, kreeg van een schepenkabinet telefonisch te horen, dat “Als u hier blijft mee doorgaan, gaat u in ernstige problemen raken”. De PVDA van het district Wilrijk hield een ludieke actie tijdens de opening van het nieuw aangelegde plein ‘De Bist’ in Wilrijk om de problematiek rond te Kinderboerderij aan te kaarten.

Stilte op ‘t Schoon Verdiep …

Maar nog bleef het stil op het Schoon Verdiep. De PVDA sloot zich aan bij de petitieactie van de vrijwilligers. Pas nadat er al minstens duizend handtekeningen binnen waren, schoot het Schoon Verdiep in actie. Rijkelijk laat, aangezien niemand het fatsoen had om én de vaste medewerkers én de vrijwilligers in te lichten van het bestaan van beide collegebesluiten. Eén van de vrijwilligers moest het bewuste collegebesluit van 2 juli zélf tonen aan boer Karl, (al 34 jaar de ‘vader’ van de Kinderboerderij) en dan nog op diens vraag!

Dat het bewuste bestand (PDF) op die computer werd aangetroffen, zorgde wederom voor heisa in ’t Stad. De steungroep nodigde het voltallige schepencollege uit om langs te komen op de Kinderboerderij, om duidelijkheid te brengen. Het college stuurde echter Dirk Van Regenmortel ,coördinator van het ECO-huis, deze heeft ook het peterschap over de Kinderboerderij.

Chocomelk en koffiekoeken

Op 2 maart werd een eerste vergadering georganiseerd. Op uitdrukkelijke vraag van Van Regenmortel werd er verzocht om Gino, de woordvoerder van de vrijwilligers niet toe te laten op deze vergadering. Schandalig, aangezien Gino zelf op dat moment op de Kinderboerderij gearriveerd was met chocomelk én koffiekoeken, juist om de sfeer wat losser en aangenamer te maken.

De wraking van hun woordvoerder op de vergadering wekte grote verontwaardiging op bij de vrijwilligers. Pottenkijkers werden duidelijk niet geduld, aangezien Wouter Van Damme, voorzitter van PVDA-Wilrijk en Luc Janssens, burgerjournalist bij DeWereldMorgen.be ook een uitbrander kregen over hun aanwezigheid op deze vergadering. Nochtans ondersteunden deze twee laatsten van in het begin de vrijwilligers. Is het dan niet meer dan logisch dat zij mee betrokken zijn in de opvolging van deze materie?

Kritische burgers monddood maken

Het is wél een prachtig voorbeeld van hoe het stadsbestuur mensen die én mondig zijn, én kritische vragen durven te stellen, monddood wil maken of een verzet breken.

Op 16 maart volgde een tweede vergadering, ditmaal met Patricia de Somer, bedrijfsdirecteur stadsontwikkeling. Nog voor deze vergadering begon, werd één van de vrijwilligers door De Somer verbaal aan de deur gezet. De vrijwilliger in kwestie was er het hart van in.

Tijdens deze vergadering werden ook verschillende andere vrijwilligers die vragen stelden, afgesnauwd. Hun verhalen werden genoteerd én nog eens gecheckt, en tot de dag van vandaag heeft geen enkele van deze vrijwilligers hun versie van de feiten gewijzigd. Ook de Facebookpagina kwam onder vuur te liggen, omdat het schepencollege sommige taal ‘opruiend’ vond, of ‘onbeleefd’. Dit valt te relativeren, verwijzend naar de gemeenteraad van dinsdagavond, waar in volle raadszaal politici elkaar uitmaakten voor ‘paljas’.

Dinsdagavond werd door schepen Guy Lauwers enkele zaken beloofd:

    * Er komt geen privatisering van de Kinderboerderij
    * De vrijwilligerswerking blijft behouden
    * Er komt geen afvloeiing voor de vaste medewerkers
    * Bezoekers moeten ook in de toekomst geen toegang betalen.

Belangrijk is ook dat schepen Lauwers uitdrukkelijk heeft beloofd dat hij persoonlijk met de vrijwilligers én dus ook woordvoerder Gino, zal komen praten. Dit kunnen de vrijwilligers dan ook enkel toejuichen. Gehoopt wordt dat er nu eindelijk een degelijk constructief gesprek kan plaatshebben, waar vrijuit kan worden gesproken en waar iedereen onbevreesd zijn/haar mening/vragen kan en mag stellen!

Gemeenteraadslid Freya Piryns (Groen!) interpelleerde dinsdagavond ook omtrent de toekomst van de Kinderboerderij Wilrijk. Ook daar herhaalde schepen Guy Lauwers de vier gemaakte beloften. Het is dan ook van harte te hopen dat de beloften die werden gedaan ook de nodige waarheid bevatten, immers, vele zaken inzake het bewuste collegebesluit van 2 juli 2010 werden reeds ten uitvoer gebracht.

Enkele voorbeelden hieronder: http://www.groenantwerpen.be/inhoud/2010/10/groen-tegen-besparingen-stad-antwerpen-op-dienstverlening-en-personeel
http://www.pvda.be/nieuws/artikel/stad-antwerpen-verzwijgt-ware-reden-sluiting-ijsbaan-en-bibliotheken.html
http://www.gva.be/antwerpen/deurne/ijsbaan-en-skipiste-moeten-verdwijnen-voor-nieuw-sportcentrum.aspx

Hierop kwamen ook al protesten (Facebook): www.facebook.com/pages/Handen-af-van-Skiclub-Zondal/119083218159644#
http://www.facebook.com/pages/Behoud-ijsbaan-Ruggeveld-Deurne/165245820160988?ref=ts&sk=wall
http://www.facebook.com/group.php?gid=60902187968 http://www.bibactie.tk/

Afwachten wat de toekomst brengt

Het is nu afwachten of schepen Guy Lauwers de vrijwilligers ook het Masterplan aangaande de toekomst van de Kinderboerderij wil voorleggen en dat de criteria die AG Vespa gaat eisen aan een privé-overnemer boven water gaan komen. Zodat de vrijwilligers eindelijk gaan weten wat er hen in de toekomst te wachtten staat. In het jaar van de vrijwilliger zou dat de meest logische en respectabele manier zijn om vanuit ’t Stad te laten merken dat respect, communicatie en transparantie ook effectief in hun woordenboek staan.

Zie ook: het collegebesluit van 2 juli 2010: http://www.scribd.com/full/48485117?access_key=key-1hdxh5jt95am8cdv2bty
het collegebesluit van 26 november 2010: http://www.scribd.com/full/48979152?access_key=key-15izszom5402s8loq1p5
De interpellatie van gemeenteraadslid Freya Piryns (Groen!): Interpellatie Freya Piryns_kinderboerderij

take down
the paywall
steun ons nu!