Verslag, Nieuws, Antwerpen -

Toekomst personeel hoofdbibliotheek Brussel blijft onduidelijk

Het personeel van de HOB, Hoofdstedelijk Openbare Bibliotheek in Brussel leeft al twee jaar in onzekerheid. Eind januari 2009 hoorden zij voor het eerst over de privatisering van de bibliotheek. De HOB zou opgaan in de vzw Muntpunt. De vakbonden voerden de druk op met een staking.

woensdag 2 maart 2011 14:42
Spread the love

De personeelsoverdracht naar Muntpunt vzw komt steeds dichter bij en nog steeds heeft het personeel geen duidelijkheid. De voltooiing van de vzw is bijna een feit, binnenkort zal de Raad van Bestuur aangeduid worden. Noch het VGC, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, noch de Vlaamse Gemeenschap spreekt duidelijke taal, klagen de vakbonden.

“Wij vragen al van 2009 om verduidelijking maar men weigert ons pertinent in de gesprekken te betrekken”, aldus Nicole Van Broeck van het ACV.

Op 31 januari stuurde het personeel van het HOB een persbericht, gevolgd door een persconferentie. Een politieke reactie bleef uit. “Daarop hebben we besloten onszelf uit te nodigen op het Bijzonder Comité. Hier kregen we te horen dat het niet kon dat we de pers erbij hadden betrokken. Wat verwachten ze dan, dat we bij de pakken blijven zitten?”, aldus Nicole Van Broeck.

Beloftes

Het personeel weet tot op de dag van vandaag niet welke voorwaarden er in hun nieuw contract opgenomen zullen worden. Vzw Muntpunt garandeert de jobs van het personeel wel, maar bij de overdracht zouden de contractuelen wel een nieuw contract krijgen.

De statutairen zouden bevroren worden in hun functie, zij maken dan geen bevorderingskansen meer. Als ze carrière willen maken, moeten ze overstappen naar een contractueel statuut.

Het punt staat nu toch eindelijk op de agenda. De vzw heeft de HOB verzekerd dat ze binnen een maand een brief zou sturen met meer informatie. Het personeel werd daarop vriendelijk verzocht hun acties op te schorten.

Out of scope

Deze situatie is al twee jaar aan de gang. In afwachting van de oprichting van de vzw Muntpunt had het personeel geen kans op een vaste benoeming of een vast contract. Het gaat hier om zo’n 62 mensen die al twee jaar in onzekerheid leven en dat door gebrekkige tot onbestaande communicatie, aldus de vakbonden.

Het HOB-personeel eist nu dat al het personeel in dienst blijft. Bovendien moet hun huidige werkgever, de VGC, hun werkgever blijven. Daarbij zou de VGC haar personeel slechts ter beschikking stellen van de vzw. Op die manier blijven ze voor de overheid werken en wordt hun job niet geprivatiseerd.

Overgaan tot actie

Op zaterdag 26 en maandag 28 februari legde het personeel het werk neer. “In de pers zegt de vzw Muntpunt wel dat ze willen onderhandelen, maar dit is een leugen. De staking heeft jammer genoeg nog steeds niet tot onderhandelingen geleid. Dit sluit echter niet uit dat we nog acties zullen voeren”, zegt een werknemer bij de HOB.

Vanochtend was er een personeelsvergadering waarin besproken werd welke acties er nog komen. De bibliotheek werd op dat moment dan ook gesloten. Zo’n verrassingssluitingen zullen er in de toekomst nog komen.

take down
the paywall
steun ons nu!