Vrouwen dringen nog altijd minder makkelijk door tot de top van het bedrijfsleven (foto: CWGL)
Opinie, Nieuws, Economie, België, Opinie, Gendergelijkheid, VOK, Vrouwenbeweging, Bedrijfsleven, Sofie De Graeve, Quota - Sofie De Graeve (VOK)

Quota zijn een efficiënt instrument om ongelijkheid te bestrijden

Quota zijn een efficiënt instrument om ongelijkheid te bestrijden en een meer democratische samenleving vorm te geven. En dat in meer dan alleen het bedrijfsleven, zegt Sofie De Graeve van het Vrouwen Overleg Komitee (VOK).

dinsdag 15 februari 2011 12:50
Spread the love

Thomas Leysen, voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), kant zich in De Standaard (DS, 10 februari 2011) tegen quota voor de vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur van bedrijfsgenoteerde ondernemingen en pleit voor zelfregulatie.

Quota zijn nochtans uitermate efficiënt om trage leerlingen te dwingen om een versnelling hoger te schakelen. Het is geen toeval dat vrouwen in België opvallend beter vertegenwoordigd zijn in de politiek dan in andere maatschappelijke sectoren. Het federale parlement telt 39 procent vrouwen, de raden van bestuur van de Bel-20-bedrijven slechts 8,5 procent vrouwen. 7 van de 27 procureurs zijn vrouwen, maar geen enkele vrouw is momenteel procureur-generaal. Aan de universiteiten zijn er nog steeds geen 10 procent vrouwelijke hoogleraren.

“Aan de universiteiten zijn er nog steeds geen 10 procent vrouwelijke hoogleraren”

Al te vaak schermt de bedrijfswereld met tegenargumenten als zou de koers van bedrijven zakken onder invloed van quota of zouden bedrijven zelfs uit de beurs stappen om die quota te omzeilen. Bedrijven die stevig in hun schoenen staan en actief rekruteren onder talentvolle vrouwen vanaf de lagere en middenkaders hoeven hier geen schrik voor te hebben. Bovendien moeten we nooit aarzelen om de privésector op sleeptouw te nemen in democratiseringsprocessen. Daar wordt de samenleving alleen maar beter van.

Niet alleen in de bedrijfswereld stromen vrouwen moeilijk door naar de top. Dat geldt evengoed voor andere maatschappelijke terreinen. En daar ontbreekt nog al te vaak een stok achter de deur, zelfs als er wetgeving voor handen is.

Zo is het merkwaardig dat de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) zich blijkbaar niet hoeft te houden aan het Vlaamse decreet op de evenwichtige vertegenwoordiging in advies- en bestuursorganen. Deze vijftienkoppige raad werd zo pas vernieuwd en telt minder dan 30 procent vrouwen en dat in een sector die net grossiert in competente, goed opgeleide vrouwen. Qua voorbeeldfunctie van een overheid kan dit wel tellen!

“Merkwaardig dat de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) zich blijkbaar niet hoeft te houden aan het Vlaamse decreet op de evenwichtige vertegenwoordiging in advies- en bestuursorganen”

Er was heel wat protest te horen toen quota in de politiek werden ingevoerd, maar ze deden wat ze moesten doen: de grote discriminatie van vrouwen op dit terrein helpen wegwerken. Het lijkt ons dat de politiek daar voorts niet onder heeft geleden. Of wil iemand de suggestie wekken dat de merkbare daling van het vertrouwen in de Belgische politiek iets te maken heeft met het feit dat er intussen bijna 40 procent vrouwen zetelt in het parlement?

Sofie De Graeve

Sofie De Graeve is woordvoerster van het Vrouwen Overleg Komitee. Het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) is een feministische en pluralistische denktank die elk jaar op 11 november de Nationale Vrouwendag organiseert.

take down
the paywall
steun ons nu!