Cortebeeck (ACV): “Zonder enthousiasme, maar wel duidelijk signaal”
Nieuws, Economie, België, IPA 2011-2012 -

Cortebeeck (ACV): “Zonder enthousiasme, maar wel duidelijk signaal”

Bij het ACV heeft dan toch een ruime meerderheid van 67,9 procent voor het interprofessioneel akkoord gestemd. “Zonder enthousiasme en met veel frustratie”, geeft voorzitter Luc Cortebeeck toe.

dinsdag 1 februari 2011 14:08
Spread the love

De bediendebonden van het ACV stemden unaniem tegen. Dat wisten we al, maar ook bij de andere centrales en bij de verbonden (de regionale afdelingen) was er weinig enthousiasme. Bij het Brusselse verbond woog de nee door. De Vlaamse verbonden helden over naar ja. “Toch was er geen breuklijn tussen Franstaligen en Nederlandstaligen”, benadrukt Cortebeeck.

Er heerst onder meer ongerustheid over de aangekondigde ingreep in het indexeringsmechanisme. Maar het is toch vooral de onvrede over de toenadering van het arbeiders- en bediendenstatuut die diep zit. “De uitgestippelde weg is te lang. Er zullen nog lang verschillende statuten naast elkaar blijven bestaan. We hebben ook begrip voor de houding van de bedienden die vrezen dat ontslag te goedkoop wordt, dat er een te groot beslag wordt gelegd op de sociale zekerheid”, aldus Cortebeeck.

Cortebeeck wil tegemoet komen aan die kritiek door in te zetten op de onderhandelingen over een definitief akkoord over de harmonisering van de statuten. Dit akkoord gaat slechts over een voorlopige fase waarin wel al enkele lijnen duidelijk worden.

“We willen een statuut dat alle werknemers beschermt. We willen dat binnen een aanvaardbare periode en de ontslagbescherming moet voldoende ontradend werken. We willen die definitieve fase in gesloten slagorde aanvatten”, zegt Cortebeeck.

Cortebeeck zegt zelf verrast te zijn door de tweederde meerderheid. “Ik had verwacht dat we slechts met de hakken over de sloot zouden geraken.” Volgens de ACV-voorzitter werd het dan toch nog een overtuigende meerderheid doordat de militanten een grondige afweging hebben gemaakt tussen de gevolgen van een aanvaarding en de gevolgen van een verwerping. Bij het ACV leeft de vrees dat de regering het dossier naar zich toe trekt.

Nu is het afwachten hoe de stemming verloopt bij de andere vakbonden. Vooral bij de socialistische vakbond ABVV is de tegenzin groot.

Cortebeeck wil niet vooruitlopen op die stemming. “Maar het signaal vanuit de grootste vakbond is duidelijk. Dat signaal kan men niet zomaar naast zich neerleggen.”

Bij LBC-NVK beraden ze zich hoe het nu verder moet. “Laat ons geen begoochelingen maken. We gaan ook in die onderhandelingen over de definitieve fase niets realiseren zonder actie. Dat zullen we moeten opbouwen”, zegt algemeen secretaris Ferre Wyckmans van LBC-NVK.

take down
the paywall
steun ons nu!