Ontwikkeling jeugdbeleidsplan Genk gaat laatste fase in
Nieuws, Lokaal, Genk, Jarno Szeplaki, jeugd, jeugdbeleid, jeugdbeleidsplan, jeugdraad, stampmedia -

Ontwikkeling jeugdbeleidsplan Genk gaat laatste fase in

De ontwikkeling van het jeugdbeleidsplan 2011-2013 van Genk betreedt de laatste fase. De stad Genk deed het afgelopen jaar onderzoek naar de Genkse jeugd om zo een nieuw jeugdbeleidsplan te kunnen opstellen. Eind oktober zou dit proces volledig rond moeten zijn.

maandag 30 augustus 2010 13:35
Spread the love

Het jeugdbeleidsplan valt onder de verantwoordelijkheid van hiervoor geselecteerde werkgroepen en de jeugdraad. De jeugd in Genk neemt dus zelf het heft in handen.

Vertraagd

Op vrijdag 27 augustus vond de algemene vergadering van de jeugdraad plaats. Oorspronkelijk was het plan te stemmen over een finale versie van het beleidsplan, maar dat was onmogelijk omdat sommige stukken van het plan vertraagd waren. Daarop besloot de jeugdraad om het plan al in grote lijnen uit de doeken te doen tijdens een openbare vergadering. Men hield de informele lijn van het proces aan en maakte de centrale thema’s van het beleidsplan duidelijk door middel van allerlei activiteiten.

Blind dates

“De uitdaging bij het opstellen van een jeugdbeleidsplan is het bereiken van verschillende groepen jongeren”, zegt Jarno Szeplaki, de voorzitter van de jeugdraad. Dat probeeerde de raad te doen door met behulp van een barbecue en blind dates te peilen naar wat er leeft onder de jeugd. Men wil ook meer aandacht voor jongeren die geen lid zijn van een vereniging.

Uitgaansleven

De grootste verandering in het nieuwe jeugdbeleidsplan is dat een aantal centrale thema’s omtrent jongeren naar voren wordt geschoven. Deze thema’s zijn door de Genkse jeugd zelf aangedragen. Uit de online bevraging en de activiteiten met jongeren bleek dat de jeugd snakt naar meer uitgangsleven in Genk. Verder wilde de jeugd zelf ook meer betrokken worden bij de beleidsontwikkeling. Opvallend was ook de kloof tussen de jongeren van verschillende groepen.

Louter adviserend

Al die gegevens dienen om de beleidsmakers inzicht te geven in wat er leeft bij de jeugd. Uiteindelijk kiezen de beleidsmakers zelf wat er in het jeugdbeleidsplan te staan komt. De jeugdraad is wel nauw betrokken, maar heeft zelf geen bindende invloed. De rol van de jeugdraad is louter adviserend. Maar dankzij de sociale druk is de kans groot dat er goed naar de jeugd geluisterd zal worden.

Finale versie

Momenteel zijn de plannen redelijk algemeen zonder concrete oplossingen. Die komen in de volgende fase nog aan bod. De finale versie van het jeugdbeleidsplan 2011-2013 is als alles volgens plan verloopt dit najaar op de site van de stad Genk terug te vinden. De implementatie ervan gaat in januari van start en loopt door gedurende drie jaar.

© 2010 – StampMedia – Tatiana Nell

take down
the paywall
steun ons nu!