Nieuws, Samenleving, België, Brussel, Molenbeek, Straatvegers, Jan Gypers, Openbare netheid, Sluikstorten -

Straatvegers in Molenbeek

Straatvegers in Molenbeek
dinsdag 10 augustus 2010 14:30

Soms is het dweilen met de kraan open, maar in Molenbeek doen de straatvegers hun best om de wijken proper te krijgen en te houden. Geen makkelijke taak, zeker niet in de zomer, wanneer de dienst werkt met een halve bezetting.

Bovendien weten lang niet alle bewoners dat … ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen stoep. Twee straatvegers uit laag-Molenbeek doen kort hun verhaal. En schepen van Leefmilieu en Openbare Netheid, Jan Gypers (MR / Open VLD), plaatst het geheel in een ruimer kader.

Ahmed is geboren in Marokko en woont nog maar enkele jaren in België. Een goedgebouwde kerel die ’s avonds na z’n dagtaak geen energie meer over heeft om te fitnessen. Hij heeft het moeilijk met de mensen in de straten die hij schoonveegt.

“Ze praten niet met mij, kijken liever de andere kant op. Waarom helpen ze niet gewoon wat mee? De straat vegen is geen mooi beroep. Alles wordt weggegooid. Neen, geen geld, dat vind ik niet. Wel papier, vuilnis, van alles en … dooie ratten. Kom op een maandagmorgen om 7 uur maar eens kijken in of rond de Ribeaucourt-wijk. Dan liggen echt alle straten vol.”

Het taaltje dat Ahmed praat, is niet makkelijk verstaanbaar. Hij is ongeschoold. Hij kent perfect z’n sector, maar de straatnamen lezen, lukt niet: Ahmed is analfabeet.

Jan Gypers, Molenbeeks schepen van Leefmilieu, hecht veel belang aan vorming.

“Ik vind dat belangrijk ja. En ik zeg hen dat ook: straatvegers zijn belangrijke mensen. Ze zijn elke dag in beeld en daardoor ook het eerste aanspreekpunt van de mensen in de wijken. Hoe meer ze weten, hoe meer informatie ze kunnen doorgeven.”

“Vuilnis is een product en het is belangrijk dat ze weten hoe de verwerking ervan in elkaar zit. Het toont aan dat ze zelf een belangrijke schakel zijn in dat proces.”

“De ploeg telt 56 straatvegers, al schommelt dat aantal wel. We bieden werk aan veel laaggeschoolde mensen die zo in hun eigen wijk aan de slag kunnen. Dus ook veel allochtonen. Die trekken tijdens de zomer graag op vakantie naar Marokko. Dus vallen we dan traditioneel terug op zowat de helft van het aantal straatvegers.”

“Veeg de eigen stoep en maak vrienden”

“Als gemeentebestuur kozen we voor een systeem waarbij alle straten geveegd worden in de voormiddag. ’s Zomers kan dat wel eens hier of daar om de 2 of 3 dagen zijn. Het klopt dat er een uur na hun doortocht al opnieuw vuilnis ligt, maar om een bijkomende namiddag- of avondploeg in te schakelen, heb je dus dubbel zoveel mensen nodig.”

“Feit is dat we eigenlijk … véél meer doen dan wat we strikt moeten. De gemeenten staan in voor de netheid van de straten. De voetpaden zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaars en de bewoners. Iedereen moet z’n eigen stoep vegen en onderhouden. Niet alleen sneeuw ruimen in de winter, maar ook het vuilnis dat er rondslingert.”

“Als er een sluikstort tegen je gevel ligt, ben je verplicht dit te melden. Doe je dat niet, ben je zelfs strafbaar. Ik ben voorstander van een meer repressief optreden. Preventie en repressie ondersteunen elkaar.”

“Ik begon met het goede voorbeeld te geven in mijn straat. En jawel, het werkt aanstekelijk, want heel wat buren zijn me gevolgd. Wat dan weer het onderlinge contact bevordert.”

Bloeiende handel, maar ook sluikafval

Mimoun is ook van Marokkaanse afkomst. Hij is een geboren en getogen Molenbekenaar. Hij veegt de wijk rond de ‘Parvis’ en kent er heel veel mensen.

“Maar lang niet iedereen, want er is heel wat verloop. Zelf wil ik er niet weg. Mensen uit Nederland en Frankrijk komen naar hier om te winkelen, dus zo slecht zal het toch niet zijn? De handel bloeit, maar dat brengt natuurlijk ook afval met zich mee. Ik doe m’n werk best graag, het is een toffe ploeg. Al ben ik eigenlijk dakwerker.”

“Na 12 jaar werken als dakwerker ging m’n werkgever failliet. Daar stond ik zonder werk. Ik ben gaan solliciteren bij de gemeente en werd straatveger.”

“Of de mensen mij respecteren? Sommigen wel, anderen niet. Zo gaat dat. Daar moet je je bij neerleggen. En er zijn natuurlijk veel sluikstorten. Het is echt … ppffffffff. Ja, dat stoort mij. Want het laat me niet toe om mijn wijk echt proper te krijgen.”

(FM)

take down
the paywall
steun ons nu!