Nieuws, Economie, België, ACV, Jongerenwerkloosheid, Watmet -

“Jongeren van vandaag dreigen verloren generatie te worden”

De jongerenafdeling van het ACV peilde bij meer dan 5000 jongeren tussen 18 en 30 jaar naar hun arbeidssituatie. Tom Vrijens, verantwoordelijke van ACV-jongeren vreest voor een verloren generatie. Een meerderheid van de ondervraagde jongeren vindt bovendien dat de regering deze crisis niet goed aanpakt.

dinsdag 27 april 2010 10:36
Spread the love

Wat bedoelt u met een verloren generatie?

Tom Vrijens: “Van de 5211 jongeren die we ondervraagd hebben, heeft tachtig procent werk. Twintig procent is werkzoekende. Het grootste deel van de werkzoekenden behoort tot de leeftijdscategorie van 20 tot 24 jaar. De jongeren die nu op de arbeidsmarkt komen vinden niet onmiddellijk een job. Dat is niet erg indien ze slechts enkele maanden werkzoekende blijven. Maar als die werkloosheid langer aanhoudt, hebben ze een minder goede startpositie dan diegenen die vrij snel aan de slag kunnen. Door de crisis verkleint voor een grotere groep jongeren de kans op een job. Daarom moeten we hen blijven motiveren in hun zoektocht, want als de arbeidsmarkt zich herstelt van de crisis moeten ze onmiddelijk aan de slag kunnen.”

Jullie hebben 5211 jongeren ondervraagd. Het is geen wetenschappelijk onderzoek, maar hebben jullie er toch iets uit geleerd?

“Aangezien we jongeren aanspraken op straat, is de studie niet representatief, maar we konden er wel drie conclusies uit trekken. Deze hebben we gewogen op basis van de leeftijdscategorie en opgedeeld volgens het opleidingsniveau (laag-, midden- of hooggeschoold). Op die manier konden we de resultaten enigszins rechttrekken.”

“We concluderen dat iets meer dan de helft van de werkzoekenden bang is voor de gevolgen van de economische crisis. Maar over het algemeen hebben de ondervraagden, zowel de werkzoekenden als de werkenden, een positief toekomstbeeld. Zowel de laag-, als de midden- en hooggeschoolden vinden moeilijk werk. En 75 procent antwoordt niet of negatief op de vraag of de regering de crisis goed aanpakt.”

Waarom hebben de min-25-jarigen het zo moeilijk?

“Zij bevinden zich pas op de arbeidsmarkt. Door de crisis missen ze aansluiting op die markt.”

Zijn jongeren een groter slachtoffer van de crisis en verliezen ze sneller hun job dan oudere werknemers?

“Zowel jongeren als ouderen worden getroffen door de crisis. Maar voor ons is het belangrijk dat de regering aangepaste maatregelen treft voor beide doelgroepen.”

Opvallend is dat de jongeren niet positief zijn over de regering. Hoe komt dat?

“Jongeren zijn onvoldoende geïnformeerd over de maatregelen die de overheid treft. Ze beseffen wel dat de overheid verantwoordelijk is voor de werkgelegenheid en daarom stellen ze zich vragen over het beperkte aanbod aan vacatures.”

Welke maatregelen moet de regering nemen voor jongeren?

“Volgens ons moet de regering haar aanpak afstemmen op de verschillende doelgroepen. Als de overheid de werkloosheidsuitkeringen activeert, is het voor de werkgever goedkoper om jonge mensen aan te nemen. Maar op lange termijn creëert dat geen werkgelegenheid, want onder dit soort contract blijft een werknemer maximaal twee jaar geactiveerd. Maar wat als het contract na twee jaar vervalt? De werkgever moet dan overgaan tot een normaal contract en dan zullen de ontslagen volgen.”

Waarom vinden zowel laag- als hooggeschoolden moeilijker werk?

“Momenteel zijn er door de crisis weinig vacatures. Het aantal openstaande vacatures is kleiner dan het aantal werkzoekenden. Als de markt herstelt moeten we de werkzoekenden onmiddelijk kunnen activeren, maar daarvoor moeten we nu hun vertrouwen in de arbeidsmarkt op peil houden.”

Kan een bijkomende opleiding helpen bij de zoektocht naar een job?

“Opleiding kan helpen, maar daarbij moeten we rekening houden met enkele obstakels. Iemand met een laag opleidingsniveau kan schoolmoe zijn. Een bijkomende opleiding is bovendien niet evident voor een hooggeschoolde die een studie van vijf jaar achter de rug heeft. En dan is er ook het probleem van de lange wachtlijsten, soms tot twee jaar, voor de VDAB-opleidingen.”

Gaan jongeren akkoord met een langere loopbaan?

“Ze beseffen heel goed dat ze langer moeten werken, maar ze zijn in dat opzicht onzeker over hun toekomst als werknemer.”

Wat gaat ACV-jongeren daar zelf aan doen?

“Ten eerste willen we de jongeren informeren over de maatregelen die op hun specifieke situatie van toepassing zijn. Op die manier willen we hen op korte termijn aan een job helpen. En daarnaast willen we hen loopbaanondersteuning aanbieden. Daarmee bedoelen we dat we hen zullen helpen leren om te gaan met de langetermijngevolgen van bepaalde keuzes die ze tijdens hun loopbaan maakten.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!