Hoezo duur onderzoek, Janssen Pharmaceutica? Marketing kost veel meer
Opinie, Nieuws, Economie, België, Jansen Pharmaceutica, Farmaceutische sector -

Hoezo duur onderzoek, Janssen Pharmaceutica? Marketing kost veel meer

Jansen Pharmaceutica beweert te moeten besparen en jobs te moeten schrappen omdat het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen heel duur is en patenten vervallen. Maar hoe komt het dan dat de uitgaven voor marketing en adminstratie zelfs driemaal hoger zijn dan die voor onderzoek en ontwikkeling? Werknemers hebben gelijk als ze tegen afdankingen zijn.

donderdag 1 april 2010 12:29
Spread the love

94 procent van de werknemers bij Janssen Pharmaceutica heeft het herstructureringsplan van de directie verworpen. Dit plan wil 446 jobs schrappen en is het gevolg van de herstructurering door moederbedrijf Johnson & Johnson (J&J), waarbij wereldwijd 7.000 banen op de tocht staan.

Daarmee wil de farmareus jaarlijks 1,7 miljard dollar besparen. ‘Hogere onderzoekskosten voor nieuwe geneesmiddelen’, ‘verval van patenten’, ‘te belastende en te trage overheid’ en de ‘wereldwijde economische crisis’ worden door J&J ingeroepen om haar besparingsplan te verantwoorden.

De cijfers o.a. uit het zopas gepubliceerde jaarverslag van J&J weerleggen deze argumenten.

Hogere onderzoekskosten en het verval van patenten?

J&J die klaagt over de te hoge kosten voor research, geeft wel bijna driemaal zoveel uit aan reclame. In 2009 ging 11,3 procent van de omzet naar onderzoek en ontwikkeling, tegenover 32 procent naar marketing en administratie. 

Volgens cijfers van de industrie zelf bedragen de ontwikkelingskosten van een succesvol geneesmiddel zoals het neurolepticum Risperdal van Janssen Pharmaceutica één miljard dollar.  Daarbij is inbegrepen de falende stoffen die ontwikkeld werden, maar niet op de markt geraken. Met het patent is een marktmonopolie van zo’n 15 jaar gegarandeerd.

Risperdal haalde in 2009 wereldwijd een verkoopcijfer van 2,5 miljard dollar. Op korte tijd zijn dus die ontwikkelingskosten veelvuldig terugverdiend en boekt de onderneming jarenlang monopoliewinsten.

Een te belastende overheid?

In september 2007 voerde Janssen Pharmaceutica een vorige herstructurering door met 688 afdankingen. De twee daaropvolgende jaren heeft deze onderneming van de Belgische en de Vlaamse overheid een indrukwekkend pakket van ondersteunende maatregelen gekregen: vermindering van de sociale en fiscale lasten op de wedden van onderzoekers, belastingsvrijstelling voor innovatiepremies, notionele interestaftrek van de winsten (202,5 miljoen euro), investeringsaftrek en belastingskrediet op onderzoek (196,8 miljoen euro), belastingsverlaging op licenties en royalty’s (49 miljoen euro) …  Waar is al dat geld naartoe?

Een te trage overheid?

Janssen Pharmaceutica haar meest recente innovatief geneesmiddel Prezista, bestemd voor HIV-patiënten die niet meer reageren op de klassieke therapie, werd in 2007 aan een recordtempo van 59 dagen in ons land goedgekeurd voor terugbetaling tegen 732 euro per doosje.

De wereldwijde economische crisis?

J&J maakte in 2009 nog 12,3 miljard dollar nettowinst, ondanks lagere verkoop van geneesmiddelen. Met 30 procent rendement op eigen vermogen voor de aandeelhouders blijft J&J één van ’s werelds meest winstgevende bedrijven.

Janssen Pharmaceutica en moederbedrijf J&J beschikken dus over meer dan genoeg geaccumuleerde winsten om de werkgelegenheid te garanderen of tijdelijk minder inkomsten door verval van patenten op te vangen.

Waarom dan opnieuw 446 ontslagen? Het ontluisterend antwoord vinden we terug in het jaarverslag van J&J: “De maatschappij verhoogde haar dividend in 2009 voor het zevenenveertigste opeenvolgende jaar. Per aandeel werd 1.930 dollar (+7,5%) uitbetaald tegenover 1.795 dollar in 2008 en 1.620 dollar in 2007”.

En die dividenden willen ze ook nog voor het achtenveertigste en volgende opeenvolgende jaren blijven verhogen. William C. Weldon, de CEO van J&J, ontving in 2009 een verloning van 30,8 miljoen dollar of 5,5 procent meer dan in 2008.

Het geplande banenverlies bij Janssen Pharmaceutica is dus louter ingegeven door de ongebreidelde winstzucht van het Amerikaanse management. Werknemers en vakbonden hebben helemaal gelijk dat ze geen afdankingen aanvaarden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!