De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vrederechter bezoekt bezetting toekomstig crisiscentrum
Stop de Opvangcrisis

Vrederechter bezoekt bezetting toekomstig crisiscentrum

Vanmorgen vond bij de vrederechter van Sint-Joost een zitting plaats over de bezetting van het toekomstige nationale crisiscentrum door een groep asielzoekers. De federale overheid eist uitzetting van de asielzoekers die momenteel het pand bezetten. De vrederechter is een verzoeningsprocedure gestart en heeft met alle betrokken partijen het bezette gebouw bezocht. Donderdag zal tijdens een nieuwe zitting een beslissing worden genomen.

dinsdag 21 maart 2023 19:03
Spread the love

Tijdens de zitting heeft de Regie der Gebouwen heeft haar eigendomsrecht doen gelden door te eisen dat de bewoners weer op straat worden gezet. De bewoners beroepen zich als asielzoekers op hun recht op opvang en willen dat de wet wordt nageleefd. Zij eisen een plaats in het opvangnetwerk van Fedasil. Al meer dan 7000 keer werd de staat veroordeeld voor het niet naleven van deze opvangplicht.

De campagne “Stop opvangcrisis” ontving getuigenissen van werknemers van Fedasil die de onderbenutting van hun centrum aanklagen. Zo getuigde een werknemer van het Fedasil-centrum Bordet anoniem in een video die op social media: “Wij bevinden ons op de 6e verdieping van het Fedasil-centrum Bordet, een verdieping die gebruikt kan worden om 40 tot 45 mensen te huisvesten. Zoals u hier kunt zien, is deze verdieping leeg, ongebruikt. (…) Ook de 2e en 4e verdieping, bestemd voor minderjarige asielzoekers, zijn bijna leeg.” Uit deze getuigenis blijkt dat dit Fedasil-centrum slechts op vijftig procent van zijn capaciteit gebruikt wordt.

De volledige getuigenis is hier beschikbaar:
https://www.instagram.com/reel/CqBByS7sm2G

“Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat mensen buiten moeten slapen en tot drie keer toe uit hun precaire huisvesting worden gezet als er nog steeds lege bedden zijn! Het gebrek aan personeel is zeker een probleem, maar de regering zou – als ze de wil had – heel snel personeel kunnen detacheren of vorderen”, verklaart Camille van het steuncollectief.

De campagne “stop opvangcrisis” prijst de inspanningen van de werknemers van Fedasil om ondanks het gebrek aan middelen en personeel een waardige opvang te bieden en roept op tot meer getuigenissen van binnenuit. Deze getuigenissen zullen de komende dagen worden gepubliceerd.

Hoewel deze honderden of meer beschikbare plaatsen niet zullen volstaan om de opvangcrisis op te lossen, laat dit zien dat de beweringen van de regering dat er geen plaatsen beschikbaar zijn onjuist zijn. De campagne “stop opvangcrisis” vraagt dat de federale fase van het crisisbeheer wordt opgestart zodat gebouwen en personeel gevorderd kan worden om het het schreeuwende tekort aan opvangplaatsen concreet op te lossen, in afwachting van de opening van permanente plaatsen in het Fedasil-netwerk.

Camille vervolgt: “We weten nu dat er vrije plaatsen zijn en dat de regering de mogelijkheid heeft om snel extra plaatsen te creëren. Wij eisen dat de staatssecretaris een oplossing vindt voor alle asielzoekers op straat en niet op ondoorzichtige wijze prioriteit geeft aan bepaalde groepen. In het regeerakkoord wordt gesproken over 2.000 plaatsen op termijn, maar die moeten per direct beschikbaar komen.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!