De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voordracht door Sander Videler met als thema “overgave” bij de 12-Hoek Sint-Niklaas 26 juni l.l.

Voordracht door Sander Videler met als thema “overgave” bij de 12-Hoek Sint-Niklaas 26 juni l.l.

zaterdag 28 juni 2014 13:15
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Intro: Het idee van “overgeven” wordt in veel spirituele
kringen gepredikt, maar zelden juist begrepen. Al te vaak wordt overgave
verward met een passieve instelling van het ego, waarbij we de obstakels op weg
naar bewustwording uit de weg gaan.

Werkelijke overgave betekent een onvoorwaardelijke
acceptatie van het leven en daarmee onder ogen zien van je diepste angsten en
pijnen. Toch, wanneer we ons kunnen overgeven en we de weg van de minste
weerstand volgen, zullen we merken dat ons leven zich organisch en zonder weerstand
ontvouwt. Taoïsten spreken in dit verband van “wu-wei” ofwel “niet-doen”. Dit is
één van de moeilijkste dingen om te doen in een maatschappij die de
maakbaarheid van eigen geluk predikt!

Enige captaties uit het betoog van Sander:

De verbinding tussen spiritualiteit en psychologie werd
gelegd door C.G. Jung.

Overgave vanuit kracht is “de goede weg”.

De mens bestaat uit twee elementen:

–      Het
Ego (het bewustzijn van een afgescheiden “ik”)

–      De
Ziel (één met de kosmos)

De scheiding tussen denken en voelen leeft bij de gratie
van uitsluiting (alles heeft zijn/haar tegengestelde).

Niet mijn maar uw wil geschiedde = de kosmische wil =
Logos & Tao, een hogere intelligentie die verleden, heden en toekomst kent.
Binnen het bewust “zijn” bestaan wij binnen Ruimte & Tijd.

Er bestaat een oneindigheid/eeuwigheid waarin verleden,
heden en toekomst besloten zit = een oneindige energie.

Toeval bestaat niet en alles is bedoeld, heeft een
bestemming!

Alles is energie – oneindige geest – een kosmische
intelligentie die alles ordent ten bate van alles.

Er kan helemaal niets mis gaan! Het is zoals het is.

Gedachten zijn er en je bent er je van bewust en laat ze
los = het zuiver “zijn”. De dingen zijn zoals ze zijn. Wu-Wei.

In het Westen is men enkel maar bezig met Doen en Actie.

Er is in ons en ons leven constant een kosmische flow
werkzaam = De Weg zoals water dat stroomt.

Dit hier en nu is wat er is.

Wij hebben een zeer sterk lineair tijdsbesef. Chronos bij
de Grieken: voor alles is de juiste tijd. Je voelt de Tijd = je voelt wanneer
het “tijd” is om iets te doen.

We hebben een mannelijke en vrouwelijk pool in ons!

In de ziel is er geen tegenstelling = Nirwana = geen
dualiteit meer = unificatie!

Het mannelijke is de activerende kracht “yang” en is naar
buiten gericht – lineair.

Het vrouwelijke is het ontvankelijke “ying” en is het
circulaire, het contemplatieve, het beschouwende.

Het vrouwelijke voelt waar de stroom naar toe gaat en het
mannelijke zorgt voor de beweging. Eerst “de vrouw” dan “de man”. Complete
balans – harmonie.

De diepste bestemming is uiteindelijk Liefde – absolute liefde
– “verlichting” – volledige realisatie. Geen verstandelijke maar er naar leven
= kosmisch bewustzijn.

Voor iedere stap is er een plan, missie. Dit plan voel je
in je hart (Joseph Campbell “Follow your Bliss”) = volg je talenten.

De acties zorgen er voor dat je bewuster en bewuster
wordt. Op elk moment realiseren we ons lot. Zo binnen – zo buiten (dixit C.G.
Jung)

Overgave = het zoeken naar de diepere zin van het leven. Je
gaat naar de bodem van de ziel.

Overgave is het bewust zijn van de kosmische wil.

We zijn niet ongelukkig door het materiële wat we
ontbreken.

Overgave is het bewust worden van het grotere bewustzijn
= Liefde. Dit heeft verschillende kwaliteiten zoals vertrouwen (de zon die
straalt)

Ver-Trouwen: je blijft Trouw aan je “zelf”, je kern. Ver:
je kan intuïtief voelen wat je pad is!

Vreugde (een innerlijke kwaliteit) scheppen in de
omstandigheden zoals ze zijn.

Zingeving: alles heeft zin en je kan alles zin geven ->
leidt naar een hoger doel.

Door ontredderende omstandigheden kom je meer en meer tot
bewust”zijn”.

De schaduw = het “slechte”, doet je zien wat het “goede”
is. Durf een totaal mens te zijn, ook met je duistere zijde, het “onbewuste”
=> dan kom je tot kosmisch bewustzijn.

Het onderbewustzijn (Freud) is iets waar je je bewust van
was maar dat je verder onderdrukt = een trauma.

C.G. Jung heeft het ook over de archetypen: is een soort
bestaansmogelijkheid en deze dragen bij aan jouw bagage om je leven, missie,
roeping te volgen.

Een goed therapeut is iemand die zelf goed haar/zijn
grenzen kent = iemand die zelf geen onbewust “zijn” meer heeft.

Sander Videler is analytisch therapeut, schrijver en
spreker op gebied van spiritualiteit en dieptepsychologie. Hij is afgestudeerd
aan het Jungiaans Instituut in Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam.

Van zijn hand verscheen o.a. “De weg naar je ware Zelf”, “Leef!”
en “Het wezen van de Mens”.          

take down
the paywall
steun ons nu!