De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verenigde Staten hebben de rechten en vrijheden van vrouwen in Afghanistan vernietigd

maandag 16 augustus 2021 18:04
Spread the love
     Het waren de Verenigde Staten die de rechten en vrijheden van de vrouwen in Afghanistan van 1978 tot eind 2001 vernietigd hebben.                                                                                                                               In Afghanistan waren vrouwen, sinds lang (1960?) vrij en konden studeren en afstuderen aan universiteiten. Afghanistan was erg in trek bij hippies (flower children/peace,love,freedom) op weg naar india.  Ook Afghaanse vrouwen waren gekleed in ‘mini-rokjes’.
Afghanistan. Das verwundete Land (1/4) – Das Königreich – Die ganze Doku | ARTE                                                                                                                                                                                                                           In 1973 en ’78 waren twee staatsgrepen van socialistisch/communistisch regeringen die streefde ernaar om een  menswaardig loon aan de arbeiders te geven  en voerden een landbouwhervormingen om de boeren en de armen een stuk land te geven om groenten en granen te verbouwen om hun grote gezinnen te voeden.
“The communists were repressive
of political dissidents but they promoted
women’s rights while they were in power
during the 1980s.”
https://www.cw4wafghan.ca/sites/default/files/attachments/pages/cw4wafghan-afghanwomenhistory-factsheet.pdf
                                                                                                                                                     V.S. steunen radicale moslimstrijders                                                                                                   De V.S. waren niet blij met de socialistisch regering in Afghanistan en de invloed van sovjet Unie en daardoor zijn ze begonnen de islam strijders ‘Moedjahedien’ (die ze nu ‘terroristen’ noemen)  te  financieren, bewapenen , militaire training geven.                                                                           C.I.A. steunt Staatsgreep
In 1979 hebben Afghaanse collaborateurs van de C.I.A. de  president Mohammed Taraki vermoord  en een staatsgreep proberen te plegen.(1)
Daardoor heeft de Seculier regering  PDPA (the people’s Democratic Party of Afghanistan) hulp aan Sovjet Unie gevraagd om te helpen zich te verdedigen.
De Sovjet-Unie heeft Afghanistan in 1979 niet aangevallen maar wel in overeenstemming met het internationale recht, omdat zij door de pro-socialistische Afghaanse regering was uitgenodigd om de socialistische regering te steunen die in 1978 aan de macht was gekomen: een SECULIERE regering met eerbied voor de rechten van het volk, betere lonen en sociale voorzieningen voor de arbeiders en de armen, voor de rechten van de vrouw, een moderne en progressieve regering waar vrouwen vrij waren om een opleiding te volgen en arts of advocaat te worden  . . . om zich westers te kleden.
De Russen hebben ook de deuren van de gevangenissen met  politieke gevangenen open gedaan en hun de vrijheid gegeven.
Uit egoïstische, misdadige en imperialistische belangen begonnen de Verenigde Staten de Islamitische Moedjahedien-strijders te financieren, op te leiden en te bewapenen via de ISI (de Pakistaanse geheime dienst) en geld van Saoedi-Arabië om de Sovjettroepen te verslaan en een staatsgreep te plegen.
De USSR is naar Afghanistan gegaan om de pro-socialistische regering te steunen die opkwam voor mensenrechten en vrijheid en vrouwenrechten en die de arbeiders en de kleine boeren een beter leven en betere lonen wilde geven tegen de wrede agressie van de door de Verenigde Staten van Amerika gesteunde moslimstrijders.
                                                                                                                                                 C.I.A. heeft Al-Qaeda geschapen
De Verenigde Staten begon ook  de moedjahedien (die  nu terroristen noemen) met Stinger-luchtafweerraketten  te bewapenen waarmee zij Sovjethelikopters en -vliegtuigen konden neerschieten.
De Sovjet-Unie trok zich in 1989 terug omdat zij al 17.000 manschappen had verloren. De Verenigde Staten bleven de moslimstrijders verder steunen.                                                               De westerse wrede kolonialisten en de media verzwijgen dat de SECULIERE socialistische Afghaanse regering (zonder de hulp van de Sovjet Unie ) nog 3 jaar heeft volgehouden, tot 1992, tegen de moslimstrijders die nog steeds door de Verenigde Staten werden gesteund.
Uiteindelijk namen de verschillende moslim strijders Pathanen ,Tadzjieken… ,met steun van de VS, Kaboel in. Maar ze bleven tegen mekaar vechten.
De VS hebben een seculiere regering vernietigd die de mensenrechten en de rechten en vrijheden van de vrouw in Afghanistan eerbiedigde.
                                                                                                                                              V.S. STEUNEN DE TALIBAN
Als gevolg van de chaos steunden de VS sinds 1994 een nieuwe groep soennitische moslimstrijders,(in meerderheid Pathanen/Pashtuns), de Taliban ((leerlingen van de Koran) uit de madrassa’s (moslim scholen ) in Pakistan, die met militaire en financiële steun van Pakistan bijna geheel Afghanistan in handen kregen en eind september 1996 in Kaboel aan de macht kwamen.                                                                                                                                        Taliban installeerden een religieus regime met strikte islamitische regels, de Sharia (koran) en een religieuze leider Mollah Omar.
De Verenigde Staten hadden goede betrekkingen met de Taliban wegens  economische en strategische belangen.
 V.S.  wilde een oliepijpleiding door Afghanistan  aanleggen tussen de olierijke landen van Centraal-Azië (voormalige staten van de Sovjet-Unie) en een haven in Pakistan om de “vijandige” landen Iran en Rusland te ontwijken.
De Amerikaanse oliemaatschappij UNOCAL was erbij betrokken en  was tweemaal gastheer voor de Taliban in Amerika. Bij beide gelegenheden werden de Taliban met een rode loper ontvangen door UNOCAL en de Amerikaanse regering.
De Taliban controleerden 90% van Afghanistan, maar slaagden er niet in de Panjshir-vallei onder controle te houden van de strijdkrachten van Ahmad Shah Massoud(Tadzjieken), “Verenigd Islamitisch Front voor de redding van Afghanistan”, de imperialisten van de VS veranderden later de naam in “Noordelijke Alliantie” om de groep een meer “democratisch” imago te geven.
Reeds in de zomer van 2001 dreigden de VS de Taliban met militaire agressie vóór de sneeuwval (oktober) indien de Taliban geen regering van nationale eenheid zouden vormen met Ahmad Shah Massoud voor de aanleg van pijpleidingen van de voormalige Sovjetrepublieken naar een haven in Pakistan.
De Taliban accepteerden dit arrogante en agressieve dreigement niet en de illegale Amerikaanse aanvalsoorlog was al vóór de aanslag van 9/11 gepland.
OSAMA BIN LADEN en Al-QAEDA VALS BESCHULDIGD VOOR AANSLAGEN 9-11
 Afghanistan en Irak kregen ten onrechte de schuld van de aanslagen van 9/11.(2)
Moslims kregen ten onrechte de schuld van de aanslagen van 9/11 en deze wrede aanvalsoorlogen tegen moslims, Afghanistan, Irak, Libië, Syrië…sinds eind 2001, met bombardementen met massavernietigingswapens, zijn een schending van het internationaal recht, zijn oorlogsmisdaden, hebben al een genocide op 5 miljoen moslims gepleegd…
Daarbij  was er geen resolutie van veiligheidsraad van V.N. en daarom hebben V.S.,NAVO en bondgenoten illegale agressieoorlogen gevoerd.
Aanval van 9/11 kon alleen gepleegd worden door een militair machtig land met de steun van deep state om te gebruiken als reden om nieuwe imperialistische agressieoorlogen te voeren voor roofzuchtige winsten.
                                                                                                                                                                                                                                   Voor de ware Übermenschen kunnen alleen de echte Untermenschen ‘terroristen’ zijn en ‘terroristen’ aanslagen plegen!
Rond 1977 zijn de V.S begonnen de moslimstrijders te gebruiken om een staatsgreep te plegen tegen de seculier, socialistisch regering van Afghanistan. De Moslimstrijders waren bondgenoten en ook zeer interessant om te gebruiken om opstanden te voeren in de islamitische staten van de Sovjet Unie en  ook de krachten achter de onafhankelijkheid van de voormalige islamitische staten van Sovjet Unie en zo de macht van Sovjet Unie te verzwakken.
Toen mochten ze wel moslimstrijders wereldwijd te ronselen en ook in de V.S.
                                                                                                                                          in het begin was Al-qaeda  adresboek van CIA met moslimstrijders 
De betekenis van Al-qaeda is ‘the base’ ,de databank/adresboek van de CIA met de namen van de moslimstrijders die ze konden gebruiken in alle  hun  valse vlag aanslagen (aanslag WTC 1993…) en in alle hun vuile oorlogen o.a. voormalige staten van Sovjet-Unie, Tsjetsjenië ,Kosovo, Bosnië, Irak, Libië, Syrië… (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.  William Engdahl “The lost Hegemon.Whom the gods would destroy” blz. 109-115
                                                                                                                                -Peter Franssen “11 september: waarom de kapers vrij spel kregen”                                                                                                                             3.Robert Dreyfuss”Devil’s game.How the United States helped unleash fundamentalist Islam.”
-William Engdahl “A century of war:Anglo-American oil politics and the new world order”
-Cees Wiebes “Intelligence en de oorlog in Bosnië 1992-1995:de rol van inlichtingen en veiligheidsdiensten”
-Jeremy Scahill “Dirty wars.The world is a Battlefield”
-Richard Labévière”Dollars for terror.The United States and Islam”
-Jaap Rameijer “Van Annunaki tot Illuminati”

Afghanistan het kerkhof van de wereldoverheersers – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

‘Imperialisme voor beginners’: maak kennis met de échte drijfveren van de VS in het buitenland – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/08/16/zes-zaken-die-je-moeten-weten-over-afghanistan-en-de-taliban/
https://www.globalresearch.ca/september-11-2001-the-crimes-of-war-committed-in-the-name-of-911/5311561
 Zie vierdelige documentaire “Afghanistan:The wounded Land ”(Deu-2020) ook bij www.vpro.nl                                             https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/08/18/de-monsterlijke-taliban-en-wij/
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/08/20/afghanistan-laat-zien-waarom-de-war-on-terror-een-grote-leugen-en-fiasco-is/
https://sites.google.com/site/afghanholocaustafghangenocide/            Tariq Ali: “Debacle Afghanistan grote politieke en ideologische nederlaag voor VS-imperium” – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be                                                                             https://www.youtube.com/watch?v=hIcqD0EQryU  Lance dehaven-smith “conspiracy Theory in America”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!