Afghanistan het kerkhof van de wereldoverheersers

donderdag 31 mei 2012 12:41

Afghanistan bestaat al sinds ongeveer 1747 als een onafhankelijke staat. Maar het is/was een doorn in het oog van de wrede, misdadige kolonialisten dat zo een prachtig stuk land geen “baas” had. Gezien Afghanistan een land is met verschillende groepsbevolkingen en een stammen structuur heeft (Pashtun(38%), Hazaras(24%), Tadzjieken(25%), Oezbeken(7%)) wordt/werd Afghanistan door de koloniale overheersers als een gefaalde staat gezien.
De wrede Britse koloniale overheerser heeft minstens 3 agressieoorlogen gevoerd tegen Afghanistan.
Afghanistan is/was strategisch gelegen tussen het koloniale Britse overheersingrijk en het Russische rijk en de machtige Britse wereldoverheerser wilde zeker niet dat het Russische rijk invloed zou krijgen in Afghanistan en zo een mogelijke bedreiging zou vormen voor de Britse kolonie India.

In 1838 zijn ze binnen gevallen met een militaire fanfare met toeters en bellen, soldaten en hun vrouwen en kinderen, in totaal 17000 mensen.  Ze hadden ook een Afghaanse marionet regering geïnstalleerd met Shah Shuja.
In 1842 toen ze zich terugtrokken werden ze, op hun uittocht, bijna allemaal vermoord in een vallei dicht bij Jalalabad.

De tweede Britse agressieoorlog begon rond 1878 weer om dezelfde reden “verdedigen” van koloniaal India tegen het Russische rijk. Daar werden de Britten alweer verslagen in de slag van Maiwand maar dit keer ten koste van veel meer Afghaanse mensenlevens.
De Britten hebben zich weer teruggetrokken in 1893 maar de koloniale Britse gouverneur Mortimer Durand heeft, als wraak voor zijn nederlaag, het oostelijke gedeelte van Afghanistan afgerukt van het moederland door het opdringen van een kunstmatige koloniale grens.

1919 derde Britse agressieoorlog
Juist na de eerste wereldoorlog en het oprichten van de USSR heeft de Britse wereldoverheerser wegens angst om Afghanistan te verliezen aan de USSR nogmaals Afghanistan aangevallen.
Dit was een korte agressieoorlog want ondanks hun geweldige vuurovermacht verliezen ze veel soldaten door de guerrilla aanvallen. Kort daarna hebben ze zich teruggetrokken uit Afghanistan.

De Durandlijn

Durand Lijn is een illegale en kunstmatige grens tussen Afghanistan, Balochistan en de  kolonie India van het Britse rijk, opgedrongen met geweld door de wereldoverheerser en waarbij Afghanistan een gedeelte van haar oostelijke gebied verliest aan het Britse overheersingrijk.
Deze illegale grens werd op 12 november 1893 voor een periode van 100 jaar in Kaboel overeengekomen tussen het Britse Rijk in de persoon van Sir Mortimer Durand en Abdul Rahman, de emir van Afghanistan. Deze overeenkomst was enkel in het Engels geschreven, een taal die de emir niet kende.
Deze illegale grens heeft ook 2 volkeren over twee landen verdeeld, de Balochi en de Pashtun.  De Pashtun Afghaanse gebieden N.W.F.P. (North West Frontier Province), Quetta en Peshawar kwamen zo in het Britse rijk te staan en later in 1947 bij Pakistan. De Balochi werden verdeeld tussen het Britse Rijk en Iran. Daarom hebben de Pashtun en de Balochi nooit deze koloniale kunstmatige grens aanvaard.

Pakistan, een kunstmatige staat

Bij het einde van de koloniale overheersing van India in 1947 werd de kolonie in twee gebieden gesplitst, India en Pakistan. Pakistan is een kunstmatige staat die opgericht is om de moslim bevolking van de kolonie op te vangen gezien de vijandelijkheden tussen de moslims en hindoes. Deze kunstmatige staat is door de Durand lijn opgericht op een gedeelte van de Britse kolonie India maar ook op een gedeelte van Afghanistan en van Balochistan.
Afghanistan en deze twee bevolkingsgroepen hebben een grensconflict met Pakistan.
Afghanistan heeft zich in 1947 ook verzet tegen de erkenning van Pakistan.
Balochistan heeft nooit de overheersing door het Britse overheersingrijk aanvaard en dus ook niet de bezetting door Pakistan.
Bij de onafhankelijkheid van Pakistan in 1947 was Balochistan nog geen deel van Pakistan. Pakistan heeft op 15 augustus 1948 Balochistan aangevallen en het zich door machtsmisbruik toegeëigend.
Balochistan is strategisch gesitueerd in de Perzische Golf, is rijk aan grondstoffen en heeft 700 mijlen kust.
Pakistan is militair zeer sterk maar qua geschiedenis heeft Afghanistan een veel ouder en rijker verleden.

USSR
De USSR is in 1979 Afghanistan binnengevallen om de communistische regering aan de macht te steunen, nadat de president Mohamed Taraki vermoord was. Een regering met respect voor de mensenrechten en rechten voor de vrouwen en respect voor de rechten van de arbeiders en boeren.
De VSA kon niet verdragen dat de USSR invloed zou krijgen in Afghanistan en heeft de islamitische strijders bewapend en gefinancierd (samen met Saoedi-Arabië). Pakistan zorgde voor de logistieke aspecten, zodat de wapens bij de islamitische strijders toekwamen. Na 9 jaren strijd en een verlies van 17000 soldaten heeft de USSR zich teruggetrokken. Weer een wereldmacht die wordt verslagen in Afghanistan.

De wereldoverheerser VSA valt Afghanistan binnen

In 2001 is de VSA de nieuwe wereldoverheerser, samen met de steun van de oude overheerser het Verenigd Koninkrijk en de Europese koloniale landen, een agressieoorlog begonnen tegen Afghanistan. Ditmaal onder een ander voorwendsel maar nog altijd met dezelfde kolonialistische motieven namelijk gebieden “zonder baas” laten gaan naar concurrenten namelijk Rusland en China. Intussen werden ongeveer 3 miljoen Afghanen aan beide kanten van de Durand lijn gedood.
De Afghaanse regering, aan de macht gebracht door de buitenlandse bezetters, is een collaboratie regering. Hamid Karzai heeft een tijd in de VSA gestudeerd en heeft in de jaren 1996/97 gewerkt als adviseur bij het Amerikaanse oliebedrijf Unocal, een 2 miljard waard pijplijn project van Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan.
Afghanistan is een land van fiere strijders met een eigen erecode en ze hebben recht op zelfverdediging. Ze verdedigen hun land en families tegenover de wrede bezetting van de buitenlandse machten.
Deze christelijke buitenlandse legers zijn onwetend over de cultuur, de gewoontes en het religieuze geloof van het Afghaanse volk.
Ze schenden de privacy van hun huizen, ze schenden de waardigheid en eer van hun vrouwen en ouderen. Ze doden ook onschuldige mensen.
Het buitenlandse bezettingsleger behandelt de inheemse bevolking misprijzend als “minder mensen”.
De nieuwe wereldoverheerser trekt geen lessen uit de nederlagen van het verleden en daardoor ontmoeten ze hetzelfde verzet. De teller staat nu op 3024 gedode militairen,waaronder 1991 Amerikanen en 415 Britten, maar de teller zal blijven tikken zolang ze blijven.
Afghanistan heeft al bewezen dat ze zeer trots en nationalistisch zijn en dat ze nooit deze wrede bezetting van buitenlandse overheersers zullen aanvaarden.

North West Frontier Province en Balochistan

Door de illegale Durand lijn is het probleem veel complexer dan de wereldoverheerser, de VSA aan de wereld voorstelt.
Zolang de grensconflicten tussen Afghanistan en deze 2 bevolkingsgroepen tegenover Pakistan niet opgelost zijn, zal het zeer onrustig blijven in de regio.
Syrië heeft geen recht op zelfverdediging maar de VSA zet druk op Pakistan om de Pashtun en de Balochi met geweld te onderdrukken omdat ze zogezegd “terroristen” zijn, wat een grote leugen is.  Het zijn pro-vrijheid, pro-onafhankelijkheid strijders die vechten voor de afschaffing van de illegale en gewelddadige kolonialistische Durand lijn en strijden voor een rechtvaardige oplossing voor de Pashtun en de Balochi bevolkingsgroepen die onder bezetting leven van Pakistan.
De wereldoverheerser VSA en hun Europese kolonialistische bondgenoten hebben de mond vol/vuil over vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van het volk in Syrië en Libië. Nochtans zijn zij hier zelf de grote gewelddadige onderdrukkers van dit zelfbeschikkingrecht van deze volkeren.

http://www.afghanland.com/history/durrand.html
http://www.icasualties.org/
http://my.telegraph.co.uk/markulyseas/markulyseas/2588/baluchistan-occupied-by-pakistan-since-1948-part-1/
http://www.cfr.org/pakistan/troubled-afghan-pakistani-border/p14905
lees ook: Michel Collon, “La stratégie du chaos”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!