De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Syrische crisis: honger breidt zich uit in de huidige pandemiecontext
Opinie - Handicap International

Syrische crisis: honger breidt zich uit in de huidige pandemiecontext

Zeven humanitaire organisaties roepen de deelnemende staten op om tijdens de donorconferentie over de Syrische crisis, die op 29 en 30 juni in Brussel plaatsvindt, adequate antwoorden te vinden op de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de humanitaire situatie in Syrië.  

maandag 29 juni 2020 11:47
Spread the love

 
Syriërs die al bijna tien jaar oorlog en gedwongen verhuizingen hebben doorstaan, lopen nu een ongekend risico op hongersnood. Handicap International en zes humanitaire organisaties waarschuwen voor de verslechtering van de humanitaire situatie in Syrië in de aanloop naar een cruciale jaarlijkse conferentie over de Syrische crisis.

Door de beperkingen van de COVID-19-pandemie, de ineenstorting van het Syrische pond en de gedwongen verplaatsing van miljoenen mensen, is een groot aantal gezinnen in Syrië niet in staat zichzelf te voeden of genoeg inkomen te verdienen om in de eerste levensbehoeften te voorzien. 9,3 miljoen Syriërs zullen op een lege maag slapen en meer dan 2 miljoen meer lopen het risico hetzelfde lot te ondergaan – een toename van 42 procent van het aantal Syriërs dat het risico loopt op voedselonzekerheid sinds 2019.

De door de Europese Unie en de Verenigde Naties op 30 juni georganiseerde conferentie over Syrië in Brussel heeft tot doel fondsen te werven en krachtige politieke besluiten te nemen om de Syriërs in het land en de vluchtelingen in de buurlanden te helpen. Humanitaire organisaties, Oxfam, Handicap International, CARE International, World Vision International, International Rescue Committee, Mercy Corps en de Noorse Vluchtelingenraad, waarschuwen dat veel Syriërs, waaronder vluchtelingen in de regio, in een situatie van armoede zullen blijven verkeren als de humanitaire financiering niet wordt verhoogd en de humanitaire toegang niet wordt verbeterd. Bijna een decennium van oorlog heeft de Syriërs in een spiraal van wanhoop en ellende gestort die elk jaar verder verslechtert. Internationale bijstand is noodzakelijker dan ooit.

In het noordwesten van Syrië wordt het staakt-het-vuren tussen Turkije en Rusland steeds meer genegeerd, met gevechten en luchtbombardementen die sinds mei zijn gemeld. De gouvernementen van Idlib en Noord-Aleppo, waar meer dan 4 miljoen mensen wonen – waarvan velen herhaaldelijk zijn ontheemd – worden geconfronteerd met een potentiële ramp in het geval van een COVID-19-uitbraak. Velen leven in overvolle en onhygiënische geïmproviseerde kampen. Water is schaars en sanitaire voorzieningen worden vernietigd. In de afgelopen weken heeft een nieuwe golf van geweld in het zuiden van Idlib honderden families gedwongen om hun huizen of tenten opnieuw te ontvluchten.

In het noordoosten van Syrië werden de eerste gevallen van COVID-19 meer dan een maand geleden bevestigd. Het gebrek aan paraatheid is een grote zorg. De testcapaciteit is ontoereikend, de gezondheidsvoorzieningen zijn ondermaats en het hoofdwaterpompstation dat 460.000 mensen bevoorraadt, gaat regelmatig kapot. Net als in het noordwesten is het bijzonder moeilijk om maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus in de vele overvolle en informele kampen te voorkomen.

In door de regering gecontroleerde gebieden, zoals in de buurlanden die vluchtelingen opvangen, worden Syriërs geconfronteerd met de dreiging van COVID-19, de onmogelijkheid om te werken en een groeiende economische crisis in de regio, waardoor hun situatie moeilijker dan ooit wordt.

Humanitaire organisaties roepen internationale leiders op om de Syriërs in hun land en de Syrische vluchtelingen in de regio financieel te steunen, zodat ze niet alleen kunnen overleven, maar ook hun leven weer veilig en waardig kunnen opbouwen. We roepen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ook op om de resolutie over grensoverschrijdende bijstand aan Syrië voor een periode van twaalf maanden te verlengen en de toegang tot het noordoosten van het land te heropenen, zodat kwetsbare mensen essentiële hulp kunnen krijgen. Het is van cruciaal belang om de toegang tot mensen in nood nu te verbeteren, zodat humanitaire organisaties steun kunnen verlenen aan gezinnen die worstelen om de pandemie en de economische crisis in het land het hoofd te bieden.

 

Ondertekenaars:

Oxfam

Handicap International

CARE International

World Vision International

International Rescue Committee

Mercy Corps

Norwegian Refugee Council

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!