De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Solidariteit met alle holebi’s en gender die in de hele wereld vervolgd en gedood worden …
Vrijheid, Doodstraf, Solidariteit, Gaypride, Vervolging van holebi's en gender, Wereldwijd, Geen reden tot uitbundig feesten, Egoïsme, Ieder voor zich, Schijntolerantie, Strijd -

Solidariteit met alle holebi’s en gender die in de hele wereld vervolgd en gedood worden …

maandag 9 mei 2011 02:36
Spread the love

Wat valt er te vieren ?

Is het niet hoog tijd om tijdens de Gaypride  en elders in de wereld even  stil te staan en aandacht te besteden aan alle holebi’s en gender die in de hele wereld worden vervolgd, gemarteld  en in veel gevallen  ter dood gebracht  om hun seksuele geaardheid ?

Ze houden van hun eigen sekse en willen dat ook aan de buitenwereld laten zien … Dit is een universele recht. Wij moeten hun  daar ook  in steunen en dit op alle mogelijke manieren …

Zolang er mensen in de wereld ,  iedere moment voor hun leven  moeten vrezen omdat ze van hun eigen sekse houden  en soms ook daadwerkelijk vermoord worden.. is er geen enkel reden om ( uitbundig   ) te feesten (…)

Wij hebben  veel bereikt en daar mogen wij best fier op zijn  …. maar er is ook solidariteit nodig met al de degene die op de loop zijn voor degene die hun willen vervolgen om dat ze per toevel als holebi en gender geboren zijn … We mogen ook niet vergeten dat er hier heel wat holebi’s en gender vernederd en uitgespuwd worden …

Vele willen het niet zien of hebben er geen vermoeden naar  dat de Gaypride en holebi’s, gender en sympathisanten, spijtig genoeg  commerciëel uitgebuit worden door  gewiekste zakenmensen. Eén groot zuippartij  dat   eigenlijk niets meer te maken heeft met de essientie van de zaak waar het allemaal om begonnen is … Spijtig dat vele holebi’s en gender  mee in deze commerciële valstrik  stappen ….  

Het vieren van onze  vrijheid om van onze  eigen sekse te  houden …Daar is al heel veel strijd voor gevoerd . Er zijn heel wat mensen die door hun strijd het leven lieten. 

. Zolang er mensen in de hele wereld vervolgd, gemarteld of vernederd  worden om hun seksueel anders zijn, kan en  is er geen sprake van  feest …. Het egoïsme heeft plaats gemaakt i.p.v. soldidariteit. Zeker speelt daar het  kapitalisme een grote rol in.  De meesten worden geleefd en laten zich leven .. Ze staan er gewoon niet bij stil …

In de wereld , ook in Europa is elke dag nog strijd nodig …. Zelfs hier in België is er nog veel schijntolerantie ..en worden er holebi’s in mekaar geslagen, uitgelachen , vernederd enz…  ….  We moeten de waarheid onder ogen durven zien .  Nu , anno 2011 worden er hier in België, nog altijd holebi’s en gender  door hun eigen ” ouders” ,” familie” , “vrienden” uitgesloten. Gelukkig zijn er nog veel mensen met een ruime geest … die aanvaarden dat holebi’s en gender  het recht hebben om gelukkig te zijn.

Laten we in onze gedachten niet vergeten dat er mensen zijn die hun leven geven hebben voor anderen …op dat wij  vrij onze seksuele beleving kunnen beleven.

Laten we mee in de strijd stappen en opkomen voor anderen  hun rechten…Dit is onze plicht. En laten we niet passief toekijken. Omdat wij het juist goed hebben.  Maar de meesten vergeten dat ze zelfs ooit of misschien nu nog vernederd, uitgelachen en verstoten worden om hun anders zijn.

Laten we een vuist maken tegen al degene die ons niet respecteert …en desnoods een strijd aangaan om  respect en wederzijds respect af te dwingen … Hun confronteren met de werkelijkheid … feiten.

Ook de hetero’s ,  die holebi’s en gender niet willen of kunnen aanvaarden, willen toch ook gelukkig zijn … dat geldt ook voor de holebi’s en gender .. Waarom dan anderen het recht ontzeggen om gelukkig te zijn  …

Desnoods moeten wij druk uitoefenen op alle nationale en internationale organisaties zodat iedereen in deze wereld ,  zich zelf geestelijk en lichamelijk ontplooien.   Ieder mens heeft recht op liefde ,geluk, vriendschap, warmte en  genegenheid .  Zodat ieder mens zonder vrees de liefde kan beantwoorden en beleven zonder vrees.

Daarvoor wil ik sterven.

Discussie is geopend ….

Luc Schrijvers 

take down
the paywall
steun ons nu!