De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oxfam reactie op de uitspraak van de Verenigde Staten waarin de soevereiniteit van het Koninkrijk Marokko over de Westelijke Sahara wordt erkend
Opinie -

Oxfam reactie op de uitspraak van de Verenigde Staten waarin de soevereiniteit van het Koninkrijk Marokko over de Westelijke Sahara wordt erkend

De uitspraak van de Amerikaanse president Donald Trump vandaag, die de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara opeist, ondermijnt de lopende vredesprocessen onder leiding van de VN en ontkent het recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-volk.

vrijdag 11 december 2020 17:18
Spread the love

 

Directeur Oxfam Algerije, Haissam Minkara, zei: “De implicaties van deze stap – ironisch genoeg gemaakt op de Dag van de Mensenrechten – door de Amerikaanse regering zullen ernstig zijn. Nog maar een maand geleden waren we getuige van de eerste breuk van het staakt-het-vuren tussen Marokko en het Frente Polisario in 29 jaar – het vredesproces gaat achteruit, niet vooruit.

Het conflict heeft verwoestende humanitaire gevolgen gehad. Meer dan 173.000 Sahrawi’s leven in de Sahara-woestijn bij Tindouf, Algerije, en zijn bijna volledig afhankelijk van hulp om te overleven. Hun ontheemding duurt nu al 45 jaar.

Oxfam roept op tot de onmiddellijke benoeming van een nieuwe persoonlijke VN-gezant voor de Westelijke Sahara zonder verder uitstel. Het feit dat de secretaris-generaal van de VN anderhalf jaar lang geen gezant heeft benoemd, heeft een belangrijke leemte in het diplomatieke leiderschap achtergelaten en heeft de situatie ernstig verslechterd. Het hervatten van het politieke onderhandelingsproces is essentieel voor de regionale stabiliteit en is de beste manier om een verdere escalatie van het conflict te voorkomen.

Het onvervreemdbare recht op zelfbeschikking voor alle volkeren is vastgelegd in het VN-Handvest. Samen met andere grondbeginselen van het internationaal recht moet het de basis vormen voor de internationale inspanningen om vrede in de regio te bereiken. Bij het aantreden van president Biden moet hij de aanpak van de Trump-administratie loslaten en deze internationale inspanning volledig omarmen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!