De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nederland: ‘Polen zijn de nieuwe Marokkanen’
Oost-Europa, Polen, Deportatie, Gastarbeiders -

Nederland: ‘Polen zijn de nieuwe Marokkanen’

dinsdag 26 april 2011 10:51
Spread the love

Nederland wil Oost-Europeanen die meer dan drie maanden werkloos zijn deporteren naar hun land van herkomst. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk Kamp (VVD) heeft plannen in die richting aangekondigd. Verder wil hij ook de import van seizoensarbeiders uit Roemenië en Bulgarije aan banden leggen om Nederlandse werklozen aan een job te helpen.

Kamp weigert de vereiste werkvergunningen af te geven die nodig zijn voor werknemers uit die landen. “Er zijn 500.000 Nederlanders onder de 65 jaar die kunnen werken maar met een uitkering langs de kant staan,” aldus Kamp.

‘We kunnen niet eeuwig bezig blijven met de werklozen in een uitkering laten zitten en het probleem oplossen met weer een bak nieuwe immigranten.’

Volgens de werkgevers vallen de werklozen niet te motiveren voor seizoenswerk. ‘Daar zijn hele eenvoudige oplossingen voor. Geen uitkering bij werkweigering. Seizoensarbeid is ook gewoon werk.’

Doch de plannen botsen met de EU-wetgeving en deportatie van Poolse arbeiders om economische redenen zou in strijd zijn met de binnen de EU geldende regels op arbeidsmigratie. Ook Nederlandse voorstellen om migranten pas werkloosheidssteun te geven nadat ze vijf jaar legaal in Nederland verblijven zijn niet confrom de Europese regelgeving.

Na de Marokkanen en de Turken lijken nu dus de Polen de pispaal opvan de Nederlandse maatschappij te worden. Volgens PVV-Kamerlid Louis Bontes zorgen de Polen, Roemenen en Bulgaren op veel plaatsen voor overlast. “Ze zijn vaak dronken en maken zich schuldig aan kleine criminaliteit. Mensen in de wijken storen zich daar aan, dat hoor ik ook van de politie”, aldus de PVV’er.

Volgens hem zijn er juridisch geen belemmeringen om inwoners van de Schengenzone, het gebied binnen de Europese Unie zonder grenscontrole, binnen vijf jaar na hun komst het land uit te zetten.

Volgens cijfers van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken zijn er vandaag zo’n 200.000 Oost-Europeanen actief in het land, waarvan 115.000 Polen, die officiëel in het land werken en er ook belastingen en sociale zekerheid betalen. 1.500 onder hen trekken werklozensteun.

Volgens de krant The Guardian spreken ook Silvio Berlusconi en Nicolas Sarkzoy vandaag over de afschaffing van de open grenzen binnen de Schengenzone, nochtans een van de voornaamste resultaten van 50 jaar Europese integratie.

http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/25/sarkozy-berlusconi-border-controls-europe

Bron : Finacial Times

take down
the paywall
steun ons nu!