De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

N-VA stigmatiseert migranten, en zo ook democratisch Brussel

N-VA stigmatiseert migranten, en zo ook democratisch Brussel

zaterdag 1 januari 2022 11:03
Spread the love

 

N-VA veroordeelt, samen met de CD&V staatssecretaris, als een soort nieuwjaarswensen het initiatief van de Brusselse regering om een infrastructuur aan te kopen voor daklozen of mensen die ‘illegaal’ in de stad verblijven.

Er wordt gemakkelijkheidshalve uitgegaan van een cijfer van 100.000 mensen zonder statuut in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aantal is onwezenlijk voor onze stad.

Hun aanwezigheid komt enkel ten goede aan enkele ‘werkgevers van de informele economie’. De verenigde Vlaams-nationalisten verwijzen steevast naar de onzichtbare hand van mensensmokkelaars én naar een PS-beleid dat de wereldproblemen ‘efficiënt’ in ons land wil importeren. Dat was het officiële standpunt van Theo Francken (N-VA) als federaal parlementslid onder de Regering Di Rupo, tot hij zelf bevoegd staatssecretaris is geworden voor Asiel en Migratie en migranten met de ‘kracht van verandering zelf het onderwerp van politiek misprijzen zijn geworden.

Alle overheden in Brussel weten sedert jaar en dag geen weg met deze miserie die als een soort residu van het federale migratiebeleid weegt op de hoofdstad.

In plaats van het beeld te gebruiken van een soort onvermijdelijke kanker die wordt gelinkt aan de on-Vlaamse Brusselse politiek (in identitaire vertaling, weet je wel), wil de Brusselse regering met dit initiatief aan de mensen op het terrein (politie, sociale werkers, onderwijs) de mogelijkheid geven om personen in nood door te verwijzen naar een infrastructuur met een minimaal comfort. En de Brusselaars en het imago van de stad ontlasten van een probleem waar de federale overheid onvoldoende of geen aandacht aan besteedt, zoals herhaaldelijk duidelijk werd bij mensen zonder verblijf aan Brussel-Noord.

N-VA steunt vanuit de federale oppositie ten volle het federaal beleid van Sammy Mahdi (CD&V). Maar als N-VA het probleem vandaag erkent, verwacht de Vlaming in Vlaanderen en in Brussel misschien wel een concreet actieplan dat verder gaat dan de hypothese dat je rond de Vlaamse Gemeenschap een muur tot in de hemel kan bouwen in functie van het mondiaal gegeven van politieke, economische en klimaatgebonden migratie, maar economisch een internationale voortrekkersrol wil uitbouwen.

De sociaaldemocratie vraagt op dit vlak vooral dat nieuwkomers binnen een nuttige termijn een administratief antwoord over hun statuut krijgen, en dat de aanwezigheid van deze nieuwkomers geen druk zet op onze loonnormen en permanente vorming, en op onze sociale zekerheid.

 

Gelukkig nieuwjaar

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!