De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mijn ‘ethische’ bank, Google en ik…

zondag 2 juni 2024 22:51
Spread the love

Een eeuwigheid geleden heb ik als tiener mijn eerste bankrekening ooit geopend bij de toenmalige ASLK. Dat was een zeer bewuste keuze, omdat ASLK indertijd het zgn. “Krekelsparen” aanbood. In de loop der jaren heb ik nog wat vrijwilligerswerk gedaan bij Netwerk Vlaanderen (thans Fairfin), indertijd de drijvende kracht achter de Krekelspaarformule. Dit, om aan te geven dat niemand mij hoeft uit te leggen waarom mijn geld bij de ene bank beter rendeert dan bij de andere.

ASLK werd Fortis, en Fortis werd later de bank met de onuitspreekbare naam. Krekelsparen werd afgevoerd en de spaarrekening bij de bank met de onuitspreekbare naam werd vervolgens opgezegd. Het saldo verhuisde naar Triodos. Toen kwam NewB. Ik kocht mijn aandeeltjes… maar NewB kwam niet van de grond. Mijn zichtrekening bleef al die tijd – tot mijn ergernis – bij Fortis-en-nog-wat geparkeerd staan. Ik was mij bewust van het feit dat mijn geld bij Fortis-en-nog-wat niet echt rendeert, omdat de bank het met ethiek en milieu niet zo nauw neemt.

Toen kwam 7 oktober 2023. Na wat artikels (zoals dit, dit, dit en dit) op DWM die onze neus op de rauwe realiteit van Fortis-en-nog-wat drukten, was de tijd gekomen om de knoop finaal door te hakken en al mijn geld vierklauwens naar een andere bank te verhuizen.

De deur van Fortis-en-nog-wat is vandaag definitief gesloten voor mij, alle contracten zijn opgezegd. De nieuwe bank is VDK-bank geworden. VDK omschrijft zich als een duurzame, ethische bank. Als klant maak ik mij daar bepaalde voorstellingen bij, waarvan sommige voor mij vanzelfsprekend lijken, maar schijnbaar niet voor de bank.

Hieronder vind je recente mails van mij aan VDK-bank, waarop ik geen antwoord heb ontvangen. Ik had hen een herinnering om te antwoorden gestuurd, waarin ik aangaf dat ik deze mails graag zou willen publiceren, om (misschien) (een aanzet tot) een publieke discussie op gang te brengen. Het antwoord heeft zich beperkt tot “wij zijn ermee bezig”.

Ik heb een en ander behoorlijk opgesmukt en sterk aangevuld…

Betreft: ik kan jullie programma voor android niet (meer) downloaden
Datum: Een dag in mei, 2024
Van: ambetante VDK-klant
Aan: mobile@vdk.be

geachte meneer, mevrouw

ik wou vragen of u uw app (mobile@vdk) voor Android niet gewoon ter beschikking zou kunnen stellen op uw eigen website?

Uit strikte bezorgdheid om mijn privacy heb ik geen Google-account. Maar die is vereist om jullie app via de voorgeschreven weg te kunnen installeren.

Ik heb onlangs een overeenkomst aangegaan en ondertekend met VDK. Ik heb nooit enige overeenkomst aangegaan met Google. Ik zie geen reden waarom u of iemand anders mij zou kunnen verplichten om een account aan te maken bij, en dus meteen stilzwijgend een overeenkomst te sluiten (die niemand ooit leest) met een bedrijf in de VS waarvan het een publiek geheim is dat het alle privacy-wetgeving wereldwijd vierkant aan zijn laars lapt. Google heeft er geen zaken mee wie ik ben, waar ik ga en sta, welke telefoon ik heb, wat ik daarmee doe en wat ik daarop installeer. Aangezien ik geen Google-account heb, is mijn telefoon niet gebonden aan een account en kan Google mij via die weg alvast niet traceren. Overigens vergt het dezer dagen wel wat kunst- en vliegwerk om een Android-telefoon zonder Google-account volledig naar eigen wens in te richten. Dit is een bewuste keuze, die soms vergt dat je het mag vergeten om bepaalde software te installeren.

Google is een hoeksteen van het Amerikaans Militair-Industrieel-Spionage-Complex. Het is geen geheim dat Google startkapitaal heeft gekregen van Het Pentagon. “Do no evil”, de vroegere slogan van Google, moet je naar goede amerikaanse traditie als Orwelliaanse newspeak interpreteren en lezen als “We are The Evil“. Hebt u het boek “When Google met Wikilieaks” (gratis te downloaden; hier een uittreksel; hier een recensie van Lode Vanoost) van Julian Assange niet gelezen? Daarin leest u dat de gouden draaideur tussen Google en de amerikaanse overheid elke dag rondtolt als zot. Google is het State Department en het State Department is Google. Twee handen op één buik. Overal waar het State Department een kleurenrevolutie wil uitlokken, doet Google het veldwerk door de zoekresultaten op haar pagina’s voor die bepaalde landen te vervalsen en te censureren. Google is bijgevolg geen zoekmachine meer, maar verworden tot een censuurmachine en een machtig wapen van het Amerikaanse Imperium. Hetzelfde kan gezegd worden van Youtube, dochteronderneming van Google. Sinds Covid heeft dit bedrijf zich laten kennen, niet als een proponent van het vrije woord, wel als een gigantische, wereldwijde bedreiging van dat vrije woord.

Voor een paar weken hebben we gezien dat de werknemer die bij Google gewetensbezwaren maakt tegen een samenwerking met het genocidaire Israël stante pede gearresteerd en vervolgens zonder meer ontslagen wordt. Op Dewereldmorgen lezen we thans dat Google spaarpotjes aanlegt voor het Israëlische leger.

Ik zie geen reden waarom u (“alternatieve” bank??? Ethische bank????) of ik zaken zouden doen met een dergelijk fascistoïde bedrijf, laat staan gebruik maken van zijn diensten. Daarbij heeft iedereen er het raden naar wat dat bedrijf met uw en mijn data aanvangt achter onze rug. Sinds Edward Snowden weten we dat al die Amerikaanse bedrijven uit Silicon Valley de CIA en NSA langs de achterdeur toegang tot hun servers gunnen. Het is al evenzeer een publiek geheim dat de amerikaanse overheid onbeperkt toegang kan eisen tot alle data die geoogst wordt door amerikaanse bedrijven, zelfs als die data zich op servers buiten de VS bevindt. Dit is meteen een flinke opgestoken middenvinger van de VS naar de databeschermingsregels van vazalstaat Europa. Ik zeg daarop: “neen dank u, mijn data krijgen ze niet”.

Ik vind uw app ook niet op zgn ‘third-party’ android-downloadsites. Meestal vind ik daar altijd wel wat ik zoek. Ik had al een eerdere versie van uw programma (versie 2023-12-08), nog niet zo lang geleden van appbrain.com, een android-software site, gedownload. Het lijkt mij dat het programma verwijderd is op die site. (Update: heden, 2 juni zie ik dat de nieuwste versie (6.31.1) terug gepubliceerd is op die site).

Die oude versie staat thans op mijn telefoon te schreeuwen om te updaten voor 15 mei. Maar die ‘update’-knop werkt niet bij mij, noch over Wifi, noch over 4G-verbinding. Dus door een programmeerfout van jullie zit ik geblokkeerd. Of gebruiken jullie Google-Spay-Services? (anagram voor: “Google Play”). Pech, want dat is het eerste wat ik altijd uitschakel en zo mogelijk verwijder op mijn android-telefoon(s). Waarom? Zie hierboven. Ik ben al heel blij dat uw app geen Google Spay vereist in het dagelijkse gebruik. Precies om die reden heb ik de Fortis-app voorheen nooit kunnen gebruiken. Ik ben de hemel oneindig dankbaar dat de zeer nuttige identificatie-app “Itsme” geen Google-Spay-zooi vereist.

Voor wat jullie programma betreft: ik zie geen meldingen dat ik Google Spay moet aanzetten om de VDK-app te updaten. Google-Spay-Services zijn misschien zo vanzelfsprekend voor sommigen dat uw programmeurs zelfs niet meer de moeite nemen om een check naar de status van die services in te bouwen in jullie programma?

Ook: het is zinloos voor mij om Google Spay te activeren, want ik heb geen Google account. En zonder Google-account (waar mijn telefoon aan gebonden moet zijn) kan ik op de Google Play-website geen apps downloaden. Een doodlopend straatje, m.a.w.

Ook dit nog ter overweging: ik vermoed dat u uw app bewust van die ‘third party‘ websites laat verwijderen. Ik begrijp dat distributie via die kanalen een veiligheidsrisico inhoudt voor u. Distributie via uw eigen website is daarentegen geen veiligheidsrisico. Ik stel mij dan ook de vraag waarom u als ‘alternatieve’ (of zie ik dat verkeerd?) bank halsstarrig zou vasthouden aan een exclusief distributiekanaal via een fascistoïde amerikaans bedrijf, onderdeel van het VS Militair-Industrieel-Complex en dus ook gevestigd in ‘s werelds grootste criminele schurkenstaat?

Of bent u misschien toch van overtuiging dat Israël en z’n schoothondje, de VS, toonbeelden zijn van rechtvaardigheid en voorbeeldig bestuur? Hebt u er geen probleem mee dat de VS de wapens levert waarmee Israël zijn genocide voltrekt? In dat geval denk ik dat ik dringend terug van bank moet veranderen. Want het is juist daarom dat ik stante pede bij Fortis de deur dichtgeslagen heb.

Ik meen dat het tijd wordt dat Europa haar transatlantische relatie met een uiterst onbetrouwbare partner die haar voordurend bedriegt en haar gaspijpleidingen opblaast (de grootste milieumisdaad in de geschiedenis van de mensheid; wie kan daar onverschillig bij blijven, behalve onze politici, die er niet van wakker liggen als hun energierekening x3 gaat?), haar economie om zeep helpt, eens grondig in vraag begint te stellen. Misschien kan u daarbij een voorloper zijn.

Hoogachtend,

Een ambetante klant

Betreft: ik kan jullie programma voor android niet (meer) downloaden
Datum: Een nacht in mei, 2024
Van: ambetante VDK-klant
Aan: mobile@vdk.be

geachte meneer, mevrouw

aansluitend op mijn mail “ik kan jullie programma voor android niet (meer) downloaden”, van de voorbije avond, wil ik u laten weten dat het thans, (om 3u30 ‘s nachts) mij gelukt is om de nieuwste versie (mobile@vdk v6.31.1 / 09.04.2024) van jullie programma op onze telefoons te zetten, zonder gebruik te maken van Google Spay of een Google account. Hoe precies, dat ga ik hier niet aan uw neus hangen, want ik wil niet dat u mij die mogelijkheid een volgende keert ontneemt.

Ik besluit dus: jullie proberen jullie software nodeloos af te schermen waardoor een hardnekkige klant een halve dag/nacht verliest om een omweg te vinden om een simpel stuk software te updaten. Ik kan u melden dat ik dit niet leuk vind.

Overigens blijf ik erbij dat de VS een schurkenstaat is en dat eenieder er best aan doet de grote softwarebedrijven van de VS (wat de fransen zo mooi “les GAFAM” noemen) voor geen haar te vertrouwen. Vandaag distribueren deze bedrijven met plezier uw software. Morgen blokkeren ze diezelfde software met nog meer plezier als hen dat financieel, strategisch of geo-strategisch beter uitkomt.

Wat we zelf doen, doen we beter. Het lijkt mij daarom geen slecht idee om uw eigen software ook via uw eigen website aan te bieden.

Groet,

Een vervelende klant

Betreft: ik kan jullie programma voor android niet (meer) downloaden
Datum: Een week later, ergens in mei, 2024
Van: ambetante VDK-klant
Aan: mobile@vdk.be

Geachte,

voor een week had ik jullie bovenstaande mail gestuurd. Ik heb hierop nog geen antwoord mogen ontvangen, wat mij eerlijk gezegd niet verwondert.

Ik vroeg mij af of u toch zou reageren als ik u zeg dat ik eigenlijk zin heb om deze mail te publiceren, om hem te gebruiken als basis voor een artikel over hoe iedereen dezer dagen, vol goede bedoelingen, de mond vol heeft van Israël, Gaza en BDS, maar ondertussen wel naast de olifant in de kamer blijft kijken en nog zonder scrupules onbeperkt blijft zaken doen met de grootste schurkenstaat in de geschiedenis van de mensheid?

Wordt het geen tijd dat de ogen opengaan en dat er ook een BDS-beweging opgezet wordt tegen de VSA, een land dat in sneltempo de hele wereld in de richting van Wereldoorlog III aan het sturen is?

Beleefde groet,

Een ergerlijke klant

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!