De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jan Blommaert* : Socialisme voor (her)beginners
Recensie -

Jan Blommaert* : Socialisme voor (her)beginners

dinsdag 23 maart 2010 16:46
Spread the love

Professor Jan Blommaert heeft een boekje geschreven met het formaat van een cd en het telt amper 118 bladzijden. Voor iedereen die op zoek is naar een antwoord op ons kapitalistisch systeem en voor iedereen die het socialisme genegen is, zou dit verplichte kost moeten zijn.

Niks geen moeilijke woorden, niks geen socialistisch abracadabra maar wel mensentaal en dus op een begrijpelijke manier uitleggen aan leken en aan diegenen die een beetje vergeten waren waar het in het socialisme om te doen is : dat is waar Blommaert in geslaagd is. In het licht van de huidige systeemcrisis van het kapitalisme is dit een hele prestatie en het toont aan dat er een alternatief is voor dat kapitalisme.

Blommaert gaat ook het échec van het socialistisch experiment in de Sovjet-Unie niet uit de weg en heeft het ook over het geleidelijk verval van de sociaal-democratie. Hij stelt dat Marx, Engels en de andere grote socialistische denkers weer springlevend zijn.

In dit boekje reikt hij ook een aantal elementen aan waarom socialisme ook in onze eeuw meer dan ooit relevant is. Voor al wie streeft naar een rechtvaardige, democratische samenleving is dit een must.

‘Socialisme voor (her)beginners’ vind je in de betere boekhandel en is uitgegeven door EPO-uitgeverij waar je het ook kan bestellen.

*Jan Blommaert schreef eerder al Ik stel voor (2001), Populisme (2004) en De crisis van de democratie (2008) allen uitgegeven bij EPO.

take down
the paywall
steun ons nu!