De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pubers, Schapen en Radicalisering
Recensie, Schapenfeest, boekbespreking, Knack -

Pubers, Schapen en Radicalisering

zaterdag 4 september 2010 13:10
Spread the love

Over smaken valt niet te twisten.

Een boek beoordelen voor een medium is altijd moeilijk. Je kunt een boek leuk vinden of oersaai en niet te lezen, dat is een kwestie van smaak. Over smaken kun je echter niet twisten.

Vandaag wil ik het echter niet hebben over de smaak van een recensent. Ik wil het met jullie hebben over de bril waarmee sommige recensenten naar de wereld kijken. Dat doen we aan de hand van het boek Het Schapenfeest van Fikry El Azzouzi.

Geheel naast de kwestie deel ik mee dat ik het boek bijzonder leuk vond, vlot geschreven, een zot verhaal vol ironie, met vele zeer herkenbare belevenissen van een jonge puber.

Dit boek werd deze week besproken door Aagje De Groote in DeWereldMorgen.be en enkele dagen later door Maarten Dessing voor Knack.

Aagje kijkt met onbevangen ogen naar het boek, leest het en gaat met de auteur in gesprek. Het resultaat: een, in mijn zeer subjectieve ogen, leuke bespreking.

Maarten Dessing heeft ook een bespreking gemaakt van het boek. Ook hij lijkt het boek wel leuk gevonden te hebben. Maar op het einde van zijn, vrij korte, bespreking stelt hij iets zeer merkwaardig:

“Subtiel en overtuigend toont El Azzouzi hoe een heel gewoon maar eenzaam jongetje, dat wordt vermalen tussen twee culturen, troost vindt in de islam. Is ‘Enige Echte’ niet te lezen als Allah? Het is alleen nog de vraag of Ayoub, als hij ouder wordt, zal radicaliseren. Het zal afhangen van hoeveel teleurstellingen hem nog te wachten staan.”

Dessing ontwaart in de schrijfsels van El Azzouzi de bedreiging van een potentiële radicalisering. Het monster van de radicalisering. Een bizare conclusie. En veelzeggend over de manier waarop de recensent in kwestie naar de wereld kijkt. Elke Marokkaan of elke Moslim is een potentiële ‘radicaal’. Goed in de gaten houden die jongeren.

Hoe een leuk boek over de belevenissen van een jonge Belg van Marokkaanse origine een verhaal kan worden van dreigende radicalisering.

De problematisering van de multiculturele realiteit is zo ver doorgeschoten dat alles wat over iets multicultureels gaat automatisch en direct gelinkt kan en moet worden aan de Islam, radicalisering en de botsing der beschavingen. Een merkwaardige evolutie.

Beste recensenten, laat een verhaal over een 11-jarig jongentje een verhaal zijn over een 11-jarig jongentje en laat het problematiseren van alles wat multicultureel is aan specialisten terzake.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!