De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Groen! buigt zich over onderwijs
Politiek, België, Onderwijs -

Groen! buigt zich over onderwijs

zondag 20 maart 2011 19:32
Spread the love

Groen! heeft zaterdag een gematigd progressief pakket van resoluties over het onderwijs ter stemming voorgelegd aan de leden. Belangrijkste resultaten: een schoolplicht komt er niet, als het aan de groenen ligt. Een eenheidsvak “burgerzin, filosofie en levensbeschouwing”  wel. Ook pleit Groen! voor een middenschool. Ten slotte zet het congres sterk in op kleinere kleuterklassen.

Afgelopen zaterdag kwamen zo’n 200 leden van Groen! bij elkaar in Gent op een lang voorbereid onderwijscongres. Een congreswerkgroep, die voorgezeten werd door Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman legde de leden een vijftal resoluties voor. De leden konden stemmen op 119 amendementen die lokale afdelingen van Groen! voorafgaand aan het congres hadden ingediend.

Een aantal van de thema’s die werden aangekaart, brachten de leden stevig in beroering. Zo pleitten een aantal amendementen voor de invoering van een schoolplicht, sommige zelfs al vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Met een nipte meerderheid voor de voorstanders van de leerplicht haalde dit voorstel het echter niet.

Groen! hield een vurig pleidooi voor kleinere kleuterklassen. Het voorstel uit de resolutie om maximaal 20 kleuters per klas toe te staan, werd door de leden zelfs verscherpt door een amendement aan te nemen dat pleit voor een maximum van 15 kleuters per klas. Groen! maande bij monde van Elisabeth Meuleman de Vlaams minister voor onderwijs Pascal Smet aan eindelijk eens werk te maken van de “splitsing”. Meer dan 105 miljoen euro hoeft dit volgens Groen! niet te kosten.

De resolutie die pleit voor het invoeren van een middenschool van vier jaar tussen het lager en het secundair onderwijs haalde het ook. De amenderingen die dit voorstel voor een “4-4-4-systeem” aanvielen op grond van een te grote hervormingsdrift haalden het niet. Daarmee werd het meest progressieve voorstel uit de resoluties goedgekeurd. De Morgen vond dit het belangrijkste nieuws om direct na het congres op de site te melden.

Wat de gemoederen duidelijk ook in beweging bracht, was de invoering – over de netten heen – van een verplicht vak “burgerzin, filosofie en levensbeschouwing”. De verzuilde levensbeschouwelijke vakken, die nu enkel in het officieel onderwijs worden aangeboden, zouden in het voorstel enkel nog facultatief worden aangeboden. Met name uit de vrijzinnig-humanistische hoek kwam veel kritiek op dit voorstel. Enkele bezorgden leraren niet-confessionele zedenleer dienden een uitgebreid amendement in om het resolutievoorstel van Groen! te verwerpen. Het mocht niet baten voor hen. Het voorstel uit de resolutie van Groen! werd met een ruime meerderheid aangenomen.

De katholieken kwamen pas later op de dag in verzet tegen het congres van Groen!, dat had voorgenomen eindelijk eens “schotten af te breken”. Hoewel Groen! het niet aan heeft gedurfd het vrij onderwijs onder handen te nemen, uit vrees om een nieuwe schoolstrijd te ontketenen, viel de resolutie van Groen! door middel van een “assertief pandenbeleid” het “monumentaal patrimonium” in handen van scholen (lees: de kerk) aan. Dit schoot Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs dermate in het verkeerde keelgat, dat ze door middel van een tirade het congres nog voor stemming van de amendementen probeerde op andere gedachten te brengen.

Dit lukte. Elisabeth Meuleman liet weten niet onberoerd te zijn door het pleidooi van Van Hecke. De resolutie 5 werd – zonder stemming – naar een later moment verschoven. Groen! vond dat het zijn kaarten aan het overspelen was. Daarmee zijn ze niet in staat de progressieve beslissingen te nemen waar ze naar eigen zeggen voor staan. Het vrij onderwijs is duidelijk nog een maat te groot voor Groen! om aan te pakken.

take down
the paywall
steun ons nu!