De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Collecti.e.f 8. Maars
Collecti.e.f 8. Maars

Dienstmaagden voeren actie voor recht op abortus

Donderdagavond 30 juni voerden ‘dienstmaagden’ om 19 uur actie op de Grote Markt van Sint-Niklaas tegen de beslissing van het Hooggerechtshof in de VS om het nationale recht op abortus af te schaffen. “Het kostuum van de serie ‘The Handmaid's Tale’ groeide wereldwijd uit tot symbool voor vrouwenrechten. We hebben iedereen opgeroepen om met protestborden of verkleed als dienstmaagd naar de markt te komen. Vrouwenrechten zijn geen pasmunt voor regeringen. Niet in de VS, niet in België, nergens”, aldus Jessica Testaert van initiatiefnemer Collecti.e.f 8 Maars Sint-Niklaas.

donderdag 30 juni 2022 21:23
Spread the love

 

In de Verenigde Staten is vorige week vrijdag het historische arrest ‘Roe versus Wade’ over het recht op abortus ongedaan gemaakt. “In de praktijk betekent dit dat veel staten abortus zullen verbieden. Wat is het volgende recht dat ze vrouwen en andere genderminderheden zullen afpakken? Ons stemrecht? We kunnen het haast niet geloven dat zoiets in 2022 kan”, aldus Jessica Testaert van Collecti.e.f 8 Maars Sint-Niklaas, dat begin dit jaar werd opgericht in navolging van grootsteden in België, Spanje, Zwitserland en Latijns-Amerika. Het collectief riep daarom op om deze avond om 19 uur met protestenborden of verkleed als dienstmaagd naar de markt af te zakken.

Abortus moet uit het strafrecht

De eisen van het Collecti.e.f 8 Maars zijn duidelijk: “Abortus in een mensenrecht. Daarom willen wij abortus ook in België uit het strafrecht (Een arts of een zwangere persoon die de wettelijke voorwaarden voor abortus niet naleeft, riskeert bovendien nog steeds een celstraf – nvdr.), en pleiten wij voor toegankelijke en gratis zorg, en betere sociale vagnetten voor vrouwen en andere genderminderheden in precaire situatie.”

Gisteren keurde het Federaal comité van ABVV de motie ‘Keuzevrijheid van de vrouw is een fundamenteel mensenrecht’ goed, waarmee de vakbond ook opriep om vanavond mee actie te voeren. “Dat kan in Brussel om 17u30 voor de Amerikaanse ambassade of bij ons in Sint-Niklaas.”

Engeltjesmakers

Testaert ging deze avond in gesprek met verpleegkundige en orthopedagoog Gilberte Van Hoey die decennia geleden vrijwilliger was bij de Free Clinic in de Hofstraat en eerst zwangere personen naar Groede in Nederland begeleidde om abortus te kunnen plegen, en later ook assisteerde in de eerste abortuskliniek in Gent.

“Geen enkele vrouw wíl abortus plegen. Wij hebben decennia gestreden voor ‘Baas in eigen buik’. We moeten die verworven rechten beschermen. We willen toch niet opnieuw naar de tijd van de medisch niet-geschoolde engeltjesmakers? Alle zorgverleners vrezen voor de medische en psychische gevolgen van abortus als die opnieuw in illegale – lees: opnieuw zeer onveilige – omstandigheden wordt uitgevoerd”, aldus Van Hoey.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!