De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bericht aan politici en zij die Syriëgangers willen tegenhouden
Syrië -

Bericht aan politici en zij die Syriëgangers willen tegenhouden

vrijdag 26 april 2013 18:38
Spread the love

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Artikel 13, 2:

“Een ieder heeft het recht welk land ook, met  inbegrip van het zijne, te verlaten en er naar terug te keren.”

Deze tekst werd letterlijk overgenomen in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens, protocol Nr.4, artikel 2, 2.

Het derde deel van dit artikel stipuleert dat enkel bij wet een beperking aan dit recht kan worden opgelegd, en dan nog binnen bepaalde aangelegenheden, zoals het belang van de nationale veiligheid.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!