Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rond Samona

Het te koop stellen van een reeks tijdschriften door mediabedrijf  Sanoma heeft de discussie opnieuw aangewakkerd over de ontwikkelingen in de media: of de gedrukte pers nog toekomt heeft, het oprukken van de elektronische media, de vraag wat kwaliteitsjournalistiek is, of journalist...

Gekleurd? Alle kindjes zijn gekleurd, opa!

Een bijdrage aan het debat naar aanleiding van de hetze rond de verklaringen van Liesbeth Homans over racisme: Mijn jongste dochter woont in de Dambruggestraat in Antwerpen, een fel ‘gekleurde’ buurt.  Dat bleek niet zo simpel te zijn. Het gezin ging op zoek naar een andere behuizin...

Bericht aan politici en zij die Syriëgangers willen tegenhouden

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Artikel 13, 2: “Een ieder heeft het recht welk land ook, met  inbegrip van het zijne, te verlaten en er naar terug te keren.” Deze tekst werd letterlijk overgenomen in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens,...

WIJ, KETTINGROKERS

Kettingrokers worden voortdurend gewaarschuwd dat hun verslaving tot een vroegtijdige dood kan leiden. Het staat in vette letters op elk pakje dat ze kopen. Elke keer ze het bovenhalen zien ze het. Maar ze houden er geen rekening mee. Ze doen gewoon voort. Tot het fatale bericht komt...

EEN HOOFDDOEK ALS EMANCIPATIE

EEN HOOFDDOEK ALS EMANCIPATIE In de Paasweekend uitgave van De Standaard verscheen een aardig stukje van Tom Naegels over het hoofddoekenverbod. Het enig geldende uitgangspunt in het debat moet zijn volgens hem wat de emancipatie van de moslima’s het meeste dient: een hoofddoekenver...

Antwerps bestuur: bang van de Stad

Fatsoenlijk rechts is een mythe Nog niet zo lang geleden dachten heel wat mensen: als het N-VA het Vlaams Belang kan blokkeren, dan krijgen we misschien een fatsoenlijk rechts. Na goed twee maanden nieuw stadsbestuur in Antwerpen – toch zo wat het vlaggenschip van de N-VA - is er re...

Populisme. Welk popullsme?

Al;weer een hetse rond pomulisme. Wat is populisme eigenlijk? Volgens van Dale is dat een populaire, oppervlakkige, (enigszins) demagogische betoogtrant. Voor mij is het heel simpel de mensen blaaskes wijs maken om ze mee te krijgen in een bepaald politiek discours. Maar dan is er ...

DE KUNST VAN HET SPOTTEN

Dat de Universele verklaring van de Rechten van de Mens in de praktijk niet zo universeel wordt begrepen  is nog eens duidelijk tot uiting gekomen naar aanleiding van de hetze rond de spottende film uit Amerika over de profeet Mohamed. De president van Egypte heeft het voor een UNO v...

GEEN RESPECT VOOR DE ISLAM,

De hetze rond de anti-islamfilm “Innocence of muslims” uit Amerika zorgt ook voor heel wat discussie over onze houding tegenover de Islam. Op 19 september verscheen in De Standaard een opiniestuk van de Gentse professor in vergelijkende cultuurwetenschap -  Saligram Narayanrao Balaga...

Het ideale product: gebakken lucht

Groene onheilsprofeten mogen voortaan op hun beide oren slapen: er is een product met een steeds groeiend marktaandeel dat we als ideaal kunnen beschouwen. We kunnen het omschrijven als de productie en verkoop van gebakken lucht. Een voorbeeld er van hebben we kunnen zien in de TV-re...