De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Action DCB à La Louvière / Belgium to Gaza
België, Banken, EU, Gaza, Imf, Kapitalisme, Publiciteit, Mulitinationales, Manipulatie van het volk door onze regeringen -

Action DCB à La Louvière / Belgium to Gaza

vrijdag 13 augustus 2010 01:37
Spread the love

Action DCB à La Louvière

Action d’activistes DCB à La Louvière contre le capitalisme, la publicité, l’apathie du peuple face aux manipulations de nos gouvernements, de l’Union Européenne, du FMI, de l’OMC, des banques, multinationales… Action de conscientisation ! Peuple, réveille-toi !

Bron : Thierry

_______________________________________________________________

Belgie vaart voor rechtvaardigheid

Belgium to Gaza is een platform van Belgische organisaties dat zich engageert om de illegale bezetting van de Gazastrook aan te kaarten. Dit najaar vaart een Belgische delegatie naar Gaza om de blokkade te doorbreken! Deze Flotilla is een internationaal gecoördineerd project en zal uit minimum 12 boten bestaan.

Zet koers naar een bevrijd Gaza, vaar mee voor rechtvaardigheid!

| Meer

Over Belgium to Gaza

Belgium to Gaza is ontstaan na de aanval op de Freedom Flotilla die in mei naar Gaza voer om de illegale blokkade op de wereldagenda te zetten. Zeven schepen met meer dan 600 burgers uit meer dan 40 landen en bijna 10.000 ton hulpgoederen zetten toen koers naar Gaza. Dit humanitair hulpkonvooi werd echter brutaal aangevallen door de Israëlische marine, die negen opvarenden vermoordde in de ochtend van maandag 31 mei.

De internationale verontwaardiging dwingt Israël ertoe om de landblokkade van de Gazastrook te herzien. Een versoepeling van de importmogelijkheden wordt heden uitgewerkt. Hier kan echter geen genoegen mee genomen worden! De bevolking van Gaza heeft meer nodig dan ketchup, mayonaise, draad, naalden, reserve auto-onderdelen, speelgoed en make-up! Er is nood aan cement, ijzer, medicatie, medische apparatuur en andere basisbenodigdheden. Ze hebben de vrijheid nodig om onbewerkte materialen te importeren en de zelf geproduceerde goederen te exporteren. Boven alles hebben ze nood aan bewegingsvrijheid. De blokkade op Gaza moet volledig beëindigd worden!

Zoals alle mensen, moet de bevolking van Gaza moet, volledig over hun fundamentele rechten kunnen beschikken en ze moet ze vrij kunnen uitoefene. De internationale gemeenschap kan niet neutraal blijven ten aanzien van dit menselijk drama dat anderhalf miljoen Palestijnen gevangen houdt. De wereld moet solidair zijn met de bevolking van Gaza en moet aandringen op de uitvoering van de rechten die deze blokkade schendt. Israël, als bezettingsmacht, moet tevens verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van de bezette bevolking door een einde te maken aan de Israëlische inhumane en brutale praktijken in Gaza.

Belgium to Gaza eist de volledige en onmiddellijke opheffing van de blokkade!

Er wordt bewust gekozen om voornamelijk met passagierschepen te varen, hoewel goederenschepen ook deel uitmaken van de vloot. De Gazastrook heeft nood aan tal van goederen, maar liefdadigheid is geen structurele oplossing voor de bestaande problemen: Gazanen willen niet afhankelijk worden van hulp. Het is de blokkade die aangekaard moet worden. Enkel door de bezetting te beeïndigen, kunnen Gazanen controle over hun lokale economie herwinnen. Het pad naar vrijheid en rechtvaardigheid kan slechts geëffend worden als aan het recht op zelfbeschikking is voldaan. Hoewel sommige goederenschepen meevaren met noodhulp, is het doorbreken van de blokkade het primaire doel van deze vloot.

Dit initiatief gaat uit van de burgerbevolking en wordt gestuwd door hetzelfde motto als de Freedom Flotilla: “wij mensen van de wereld doen wat onze regeringen weigeren te doen!”

Belgium to Gaza gelooft dat er vanuit België meer kan gedaan worden voor de Palestijne bevolking. Door onze nationaliteit in de verf te zetten, willen we de politieke wereld wakker schudden en onze vertegenwoordigers aanmanen om actie te ondernemen. België als een staat moet opkomen tegen de opsluiting van anderhalf miljoen Palestijnen in Gaza!

Intussentijd weigeren wij, de burgerbevolking, machteloos toe te kijken op deze grootschalige schending van de mensenrechten. Stilte is medeplichtigheid. Via deze vloot krijgen mensen van over de hele wereld de kans om op te komen tegen onrechtvaardigheid. Ook hier in België willen mensen hun stem lenen aan rechtvaardigheid. Daarom zal de Belgische delegatie deze keer groter zijn en onze stem des te krachtiger!

Tot slot wensen we te benadrukken dat dit een vreedzame missie betreft: iedere vorm van geweld is taboe. Belgium to Gaza en al haar leden hebben respect voor iedere mens en de mensenrechten ongeacht nationaliteit, taal, etniticiteit, politieke voorkeur of religie.

Daarom roepen wij u op:

Strijd mee tegen onrechtvaardigheid!
Ga in tegen de doelbewuste verpaupering van de Gazastrook!
Ijver mee voor de Palestijnse mensenrechten!

Nelson Mandela noteerde over zijn strijd tegen het Apartheid regime in Zuid-Afrika: “It always seems impossible untill it’s done”. Respect voor de mensenrechten in Palestina zouden niet onmogelijk mogen lijken, maar zonder actie zal er geen verandering plaatsvinden en zal gerechtigheid niet geschieden.

| Meer

Leden

Tot het organiserend comité van Belgium to Gaza behoren enkele onafhankelijke leden zoals Griet Deknopper en Inge Neefs die mee voeren in de Freedom Flotilla. Dit initiatief wordt tevens mede georganiseerd en of ondersteund door:

Bron:

  • Association Belgo-Palestinien
  • Free Gaza Movement
  • Intal
  • Vrede vzw

Wij breiden deze lijst graag verder uit. Mail ons indien uw organisatie hier thuis hoort!

 Luc Schrijvers is lid van Intal.

take down
the paywall
steun ons nu!