Joe Biden, Barack Obama en Donald Trump bij de inauguratie van Biden. photo Public domain by U.S. Marine Corps Lance Cpl. Cristian L. Ricardo)
Caitlin Johnstone

Voor wie mogen de Amerikanen stemmen?

Naar verluidt gaf de regering Biden haar fiat aan een Israëlische aanval op Rafah, de laatste stad in de Gazastrook die nog een beetje veilig is. Daarnaast bereidt ze zich openlijk voor om in samenspraak met het Congres strafmaatregelen uit te werken tegen het Internationaal Strafhof dat arrestatiebevelen wil uitvaardigen tegen Israëlische functionarissen op beschuldiging van oorlogsmisdaden. Biden is een monster dat in een cel in Den Haag thuishoort.

donderdag 30 mei 2024 10:46
Spread the love

 

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de aanvallen op 7 oktober van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers.

Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 56 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

*  *  *

Ik heb het vaak over Bidens criminele gedrag. Voor de goede orde moet ik er misschien bij zeggen dat ik dat niet doe omdat ik geloof dat Trump of zelfs Kennedy zich edelmoediger zouden opstellen ten opzichte van de mensen in Gaza als zij president zouden zijn. Alle drie de quasi serieuze kandidaten voor het hoogste ambt zijn verstokte zionisten die vrijelijk verkondigen dat ze het absoluut eens zijn met Israëls genocidale wreedheden.

Vaak hoor je met veel pathos spreken over de westerse versie van democratie. Onder het voeren van gewelddadige oorlogen werd ze over de hele wereld verspreid om zo de mensen de kans te geven mee richting te geven aan het regeringsbeleid. Zelden wordt er evenwel in de mainstreammedia gewezen op het feit dat er een hele boel kwesties zijn waarover deze vorm van zogenaamde democratie de mensen nooit laat stemmen.

Waarschijnlijk is de genocide in Gaza momenteel het meest urgente probleem ter wereld. De gebeurtenissen zijn niet alleen volstrekt mensonterend, ze kunnen ook nog eens escaleren tot oorlogen die een nog veel groter deel van de regio in puin zouden kunnen leggen. Maar niemand krijgt de gelegenheid om te stemmen over de vraag of dit nu al dan niet moet blijven duren, zelfs niet in het hart van het Amerikaanse imperium dat de hele situatie mogelijk maakt.

Elk van de kandidaten die kans maken om verkozen te worden, is vastbesloten om deze massale gruwel te laten voortduren. Wie zijn kansen op het presidentschap gaaf wil houden, moet immers zoete broodjes bakken met invloedrijke potentaten die niemand ooit heeft verkozen.

Dat zegt alles over de aard van deze ‘democratie’, een woord dat letterlijk ‘heerschappij door het volk’ betekent. Maar als het volk echt de macht had, dan zou het toch de mogelijkheid moeten hebben om een einde te maken aan het meest mensonwaardige dat zich momenteel op deze aardbol afspeelt. Helaas, de macht is niet in handen van het volk. Over zaken van het allergrootste belang mag het volk niet stemmen.

Waarover mogen de Amerikanen niet stemmen?

Amerikanen mogen niet stemmen over de vraag of onmetelijke fortuinen mogen aangewend worden ter financiering van een oorlogsmachine die over de hele wereld actief is. Die optie staat op geen enkele stembrief vermeld.

Ze mogen niet stemmen over de vraag of de drastische ingrepen die nodig zijn om het milieu te redden, moeten worden uitgevoerd.

Ze mogen niet stemmen over de vraag of het Amerikaanse imperium steeds driester de confrontatie moet aangaan met kernmachten als Rusland en China.

Ze mogen niet stemmen over de vraag of de rijken almaar rijker moeten worden terwijl de armen het steeds moeilijker krijgen om het hoofd boven water te houden.

Ze mogen niet stemmen over de vraag of het de rijken is toegestaan hun rijkdom aan te wenden om via politieke weg voordeeltjes te bekomen zodat ze nog meer geld en macht kunnen verwerven.

Ze mogen niet stemmen over de vraag of het geoorloofd is dat rijke en machtige mensen 24 uur per dag, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar de geest van het Amerikaanse volk bestoken met imperialistische propaganda en zo de manier van denken, handelen, stemmen, winkelen en werken van dat volk naar hun hand te zetten.

Ze mogen niet stemmen over de vraag of hun politiemacht steeds verder gemilitariseerd moet worden en of het wenselijk is dat de observatietechnieken van het Amerikaanse inlichtingenkartel steeds minder respect hebben voor de persoonlijke levenssfeer.

Ze mogen niet stemmen over de vraag of de VS de grootste gevangenisbevolking van heel de wereld moet hebben en of ze het diep onrechtvaardige rechtssysteem dat daarvoor verantwoordelijk is, moet handhaven.

Ze mogen niet stemmen over de vraag of de bedrijfswereld steeds meer vat op het internet moet krijgen en of het internet steeds meer aan censuur moet onderworpen worden als gevolg van de nauwe samenwerking tussen megabedrijven uit Silicon Valley en de Amerikaanse regering.

Ze mogen niet stemmen over de vraag of er überhaupt miljardairs moeten zijn als er mensen zijn die op straat moeten leven.

Ze mogen niet stemmen over de vraag of hun regering er honderden militaire bases over de hele planeet moet op na houden en moet streven naar de vernietiging van elke natie die ongehoorzaam is, terwijl er op het thuisfront mensen lijden en moeten vechten voor hun bestaan.

Als je wil stemmen over iets waar machtige mensen zich niet om bekreunen, dan bestaat de kans dat jouw stem enig gewicht in de schaal legt. Dan zou je bijvoorbeeld in beperkte mate van invloed kunnen zijn op kwesties als de reproductierechten van de vrouw of het huwelijksrecht voor homo’s en lesbiennes.

Maar als je wil meepraten over de mechanismen van de imperialistische machine, zoals oorlog, militarisme, propaganda, oligarchie of autoritarisme, dan snoeren ze je binnen de kortste keren de mond.

Dan is er toch niet echt sprake van democratie? Als de belangrijkste beslissingen met de meest verregaande gevolgen worden genomen door krachten die zich niet moeten verantwoorden ten overstaan van het electoraat, en het volk ondertussen in de babybox in de hoek van de kamer mag discussiëren over kunstnagels en vetrolletjes, dan heeft dat volk toch niet echt de touwtjes in handen?

En weet je wat echt zwaar klote is? Dat zoveel mensen in de waan verkeren dat ze vrij zijn en in een democratisch bestel leven. Pas als ze inzien in welke mate ze daadwerkelijk onvrij zijn, zullen de mensen weten wat vrijheid is.

 

Deze tekst verscheen op de blog van Caitlin Johnstone. Vertaling Ronald Decelle.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!